Správné účetnictví?

Vložil Nezkušený (bez ověření), 21. Září 2017 - 14:53 ::

Níže uvedenému způsobu účtování vůbec nerozumím. Opis HK PS MD D KS Účet 311-Vyúčt.služeb 0 12581 12581 0

Opis účtu 311 z ÚD. Nadpis provedených zápisů: Vyúčtování B,G-předpis MD DAL 30.06.Vyúčt.typ účt. BV 12581 0 30.06. " " " " 52018 30.06. " " " " –6449 30.06. " " " " 2873 30.06. " " " " – 192 Dalších asi 25 položek různých účtů. Celkový součet sestavy 726tis. Účtování je jedno- stranné buď na MD nebo DAL.Stejně tak u další ses.

Další nadpis zápisů v ÚD – Vyúčtování B,G-úhrada
Účet MD DAL 31.05. Úhrada B pohl. 395 646 0 30.06. Úhrada B pohl. VT 311 0 646 30.06. Úhrada B pohl. 395 –33956 0 30.06. Úhrada B pohl. 311 0 –33956 30.06. Úhrada P pohl. 395 – 2327 0 30.06. Úhrada P pohl. 311 0 – 2327 31.07. Úhrada B pohl. 395 –32 0 31.07. Úhrada B pohl. 311 0 – 21

Celkový součet sestavy –35 669 –35669

V ÚD jsou všechny zápisy prováděny dvouřádkem. Nelze zjistit součet obratů za účet a není možné porovnat obraty vykázané v ÚD s celkovými obraty podle stran MD a DAL v HK. Jsou dokonce vykázány obraty na někte- rých účtech v ÚD, které nebyly do HK převedeny. Všech- ny moje písemné připomínky byly ingorovány se zdůvod- něním, že účetnictví je vedeno správně a že dokonce ani auditor neshledal žádnou závadu. Nebudu se již dá- le věnovat hospodaření SVJ protože nikdo z členů SVJ nemá opravdový zájem jak je s jejich fin. zálohami hospodařeno. Nováček.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil KL (bez ověření), 21. Září 2017 - 19:20

  V tom vašem zápisu se špatně orientuje, dejte se kopii účetních knih, chcete-li aby se na to někdo podíval.

  Vložil AsiTak, 23. Září 2017 - 11:03

  Níže uvedenému způsobu účtování vůbec nerozumím.

  ..........Opis­.HK.....PS…MD­......D......KS.
  Účet.311-Vyúčt.služeb.­.0..12581.12581­......0

  Opis.účtu.311­.z.ÚD..
  Nadpis.provede­ných.zápisů:
  . Vyúčtování.B,G-předpis..MD..­....DAL......­...30.06.
  Vyúčt.typ.účt­..BV.........12581­........0....­.....30.06.
  ...........„.“­.............­.......„.“...­..52018......­..30.06.
  ...........„.“­.............­.......„.“...­..–6449........30.06.
  ...........„.“­.............­.......„.“...­...2873......­..30.06
  ...........„.“­.............­.......„.“...­..–.192........30.06.
  Dalších asi 25 položek různých účtů. Celkový součet sestavy 726tis. Účtování je jedno- stranné buď na MD nebo DAL.Stejně tak u další ses.
  Další.nadpis.zá­pisů.v.ÚD.
  Vyúčtování.B,G-úhrada.......­.Účet…MD…DAL…3­1.05.. Úhrada.B.pohl­.............­......395…646­......0…30.06­.. Úhrada.B.pohl­.VT..........­......311....­..0…646…30.06­.. Úhrada.B.pohl­.............­......395.–33956......0…30­.06.. Úhrada.B.pohl­.............­......311....­..0.–33956…30.06.. Úhrada.P.pohl­.............­......395..–2327......0…30.06.. Úhrada.P.pohl­.............­......311....­..0..–2327…31.07.. Úhrada.B.pohl­.............­......395…–32.....0.....31­.07.. Úhrada.B.pohl­.............­......311....­..0…–21
  Celkem.......­.............­...-35669.-35658

  Celkový součet sestavy –35 669 –35669 V ÚD jsou všechny zápisy prováděny dvouřádkem. To naznačuje, že v UD je uveden i účtovací předpis účetního případu složeným zápisem. Při počítačovém zpracování je to běžný postup, neboť pak z tohoto datového zdroje se vytvoří veškeré účetní výstupy výběrem tříděním a součtováním. Zápis pořízením do dalších účetních knih se neprovádí. Proto kontrolovat shodu dat v účetních knihách není potřeba. Nelze zjistit součet obratů za účet a není možné porovnat obraty vykázané v ÚD s celkovými obraty podle stran MD a DAL v HK. Taková kontrola není předmětem funkcionality UD. Bezchybný přenos dat má zajistit správně fungující program počítače. Jsou dokonce vykázány obraty na některých účtech v ÚD, které nebyly do HK převedeny. Všechny moje písemné připomínky byly ignorovány se zdůvodněním, že účetnictví je vedeno správně a že dokonce ani auditor neshledal žádnou závadu. Nebudu se již dále věnovat hospodaření SVJ protože nikdo z členů SVJ nemá opravdový zájem jak je s jejich fin. zálohami hospodařeno. Nováček.

  Zastávám názor, že do účetnictví má nahlížet/kritizovat osoba která účetnictví alespoň trochu rozumí. Ostatní mají číst zprávu o hospodaření. Taková zpráva nemusí být 3 svazkový román, stačí jedna tabulka ke konci každého čtvrtletí: 

  pol.předp.pla­teb…PZ…přijado/ná­rok 1).výdaj(SN)…KZ
  …studená.voda­..xx.x.......­.xx.x........­.....xx.x....­.xx.x
  …teplá.voda..­....xx.x.....­...xx.x......­.......xx.x..­...xx.x

   …

  1. – buď peníze nebo předpis

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".