Správa společné věci dle oddílu 3 Spoluvlastnictví kontra § 1158 a další u Bytové spoluvlastnictví

Vložil vladan na půjčeném účtu (bez ověření), 16. Říjen 2018 - 19:41 ::

Lze ustanovení § 1128, 1129, a další vztáhnout i na bytové spoluvlastnictví viz § 1160? Příklad: na shromáždění v r. 2017 bylo přítomno 63% vlastníků, 37% z nich hlasovalo pro pronájem společného prostoru(části nevyužité chodby, která je u bytu jednoho vlastníka, který o pronájem požádal. Nyní se jeden přehlasovaný vlastník, který nesouhlasil s pronájmem domáhá neplatnosti nájemní smlouvy dle ust. § 1129, že pro nájem nebyly hlasy 2/3 vlastníků, ale 2/3 vlastníků se nikdy na shromáždění nedostavilo a nedostaví.Navíc již uplynula 3 měsíční lhůta pro podání k soudu. Může nové shromáždění hlasovat o téže věci, která již byla rozhodnuta?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 17. Říjen 2018 - 17:41

  A nemělo by se to řešit smlouvou s vlastníky a za úplatu? Proč by nešlo hlasovat znovu, čemu to odporuje?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 16. Říjen 2018 - 20:09

  Uvádíte, že pro bylo 37%, takže usnesení o pronájmu stejně schváleno nebylo ? Nebo je to překlep?

  Vložil vladan na půjčeném účtu (bez ověření), 16. Říjen 2018 - 21:41

  My máme ve stanovách, že usnesení shromáždění je platné, pokud pro hlasovala více jak polovina přítomných vlastníků na shromáždění, což 37% ze 63% přítomných splňuje, takže nájemní smlouva byla podepsána

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Říjen 2018 - 19:59

  Protože bytové spoluvlastnictví je speciální úprava, kvóra ze spoluvlastnictví užít nemůžete. Platí tedy nadpoloviční většina přítomných, resp. kvórum uvedené ve stanovách (v tuto chvíli může být vyšší, nikoli nižší).

  Vzhledem k tomu, že si velká SBD vylobboovala do NOZ náhradní shromáždění, bude od 1.1.2020 stačit ke schválení jakéhokoli usnesení, i mnohamiliónové investice, hlasů pouze 3 vlastníků, a to i v domech na sídlištích, kde mají v domě třeba 100–500 bytů.

  Výbor tedy utají pozvánku, na náhradní schůzi, kam pozve svoje příznivce, schválí stavbu bazénu ve sklepě, fitka v sušárně a odpalovací rampy na střeše, počká 3 měsíce, popř. pro právní jistotu 12 měsíců (prekluzivní lhůta), mezitím si zajistí stavební povolení a úvěr v bance, a po uplynutí prekluzivní lhůty může stavět lešení, protože usnesení bude platné a žádný soud na světě, ani policie, ani prezident republiky (ani Čínské lidové), nebude moct nic udělat. O zpronevěru nepůjde, protože akci schválilo shromáždění 3 hlasy vlastníků účastnících se náhradního shromáždění.

  Jinak vás musím uklidnit, schválení nájemní smlouvy není tzv. důležitý důvod, soud tedy žalobu přehlasovaného vlastníka zamítne (pokud proleze přes KS a VS, neprojde přes NS, který důležitý důvod vykládá velmi úzce).

  Vložil Petr, 17. Říjen 2018 - 11:20

  Dle NOZ § 1206 (1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží. (2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Dle § 1206 (1) se počítá hlas vlastníka dle velikosti (plochy) bytu (podíl na společných plochách). Dle § 1206 (2) je shromáždění usnášeníschopné při > 50 % hlasů, u vás to bylo dostatečných 63 %. K přijetí rozhodnutí je třeba > 50 % zúčastněných. Vašim oběma příspěvkům dohromady rozumím stejně jako Jan77, že se zúčastnilo 63 %, pro bylo 37 % zúčastněných, což nesplňuje § 1206 (2). Píšete totiž „polovina přítomných vlastníků na shromáždění, což 37% ze 63% přítomných splňuje“. Dle mne 37 % ze 63 % přítomných není nadpoloviční většina 50 %, ale jen těch 37 %.

  Vložil Petr, 17. Říjen 2018 - 11:15

  Příspěvek se mi nevím proč odeslal 2×, takže jsem ho 1× vymazal.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".