Správa společné garáže

Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 - 0:30 ::

Máme ve správě dům, kde se nachází jednotka – společná garáž, kterou má ve spoluvlastnictví více (desítky) vlastníků. Dle prohlášení vlastníka se jedná o samostatnou jednotku – nebytový prostor. Takto jsme garáže zdědili od developera. Zároveň vybíráme příspěvek do dlouhodobé zálohy, kterou ale chápu, že lze použít pouze na společné části budovy, do které formálně garáže tímto nespadají. Pokud se v garážích něco rozbije, bude potřeba opravit podlahu atd, tak na toto tedy dlouhodobou zálohu nelze použít? A pokud jsem toto pochopil správně, tak jak z toho ven? Velká část vlastníků jsou investoři, často ze zahraničí, kteří vůbec nekomunikují, takže např. změna prohlášení vlastníka, ke které je třeba souhlas všech vlastníků, je úplné sci-fi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 17. Únor 2021 - 8:18

  Dám vám praktickou odpověď : lze vytvořit zálohu „správa a údržba garáže“. Z ní pak hradit náklady spojení s garáží ; a do ní budou přispívat jen spoluvlastníci garáže.

  Dále upozorňuji, že i v jednotkách se mohou nacházet společné části domu (typicky všechny nosné konstrukce jako jsou sloupy a podlahy)

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 - 9:54
  • Tazatel dwbmb napsal: „SVJ takovou zálohu kupodivu vytvořenou má, vlastně několik – revize, správa, elektřina, úklid.“

  Pane dwbmb, jste popleten a píšete zde totální nesmysly.

  SVJ má jistě peněžní prostředky tvořené z přijatých záloh, ale tyto peníze jsou určeny pouze na správu, údržbu a opravy SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Pak do toho pletete položky „elektřina a úklid“ – to je ovšem něco zcela jiného; to jsou zálohy na služby poskytované s užíváním bytů a nebytů. A opět platí, že jak elektřinu spotřebovanou v jednotce, tak i úklid jednotky si hradí její vlastník svým nákladem. Nejedná se o služby, které by snad poskytovalo SVJ.


  Odpověď diskutujícího Jan77 není praktická, nýbrž je zavádějící. Jan77 Vás uvedl v omyl. Vy přece od něj nepotřebujete žádnou „praktickou radu“ ohledně garáže, protože nejste jejím spoluvlastníkem!!

  Radka2222 si zřejmě nepřečetla úvodní dotaz, a odpovídá mimoběžně: Nepochopila, že se ptáte z pozice smluvního správce (partnera SVJ) , nikoliv z pozice spoluvlastníka té garáže.

  • Záloha „správa a údržba garáže“ je zcela mimo SVJ. Museli by o ní rozhodnout spoluvlastníci garáže mezi sebou. A je pouze na nich samotných jak budou ty peníze mezi sebou vybírat, na co je použijí, a zda případně budou vymáhat dlužné částky na spoluvlastnících-neplatičích.
  • Do toho ani SVJ, ani smluvnímu správci vůbec nic není. SVJ nemá ani právo, ani povinnost strkat nos do záležitostí mezi spoluvlastníky jednotky.

  Není možné vynaložit vybrané zálohy na správu domu k opravě podlahy v jednotce. To ať Vás ani nenapadne. Přestaňte o této možnosti fantazírovat. To by byl trestný čin.

  Justitianus

  Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 - 10:00

  Dobrý den, nejsem popleten ani nepíšu totální nesmysly. Máme evidenční list ke garážím a tyto jsou v něm vysloveně uvedeny: „revize – garáže“, „správa – garáže“, elektřina – garáže" a „úklid – garáže“. Že to není dobře minimálně tuším, proto si sem píšu o radu, jak s tím naložit. Tedy jak stav narovnat, aby byl v souladu s legislativou a jak zajistit efektivní správu takového prostoru.

  To, že aktuální stav není nastaven správně, vás nenutí se chovat jako arogantí píčus a psát lidem, že jsou popletení.

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 - 13:16
  • Tazatel dwbmb napsal: „… si sem píšu o radu, jak s tím naložit. Tedy jak stav narovnat (…) a jak zajistit efektivní správu takového prostoru.“

  Pane dwbmb, potřetí ukazujete že jste totálně popleten.

  Takže znovu: SVJ nemá ani právo, ani povinnost „zajistit efektivní správu takového prostoru“. Už jsem Vám to předtím napsal třikrát. Vyžeňte si už tento nesmysl z hlavy. Jde o cizí majetek, ke kterému SVJ (ani smluvní správce) nemá žádná práva. Správu své jednotky si zajišťuje vlastník jednotky. Ten také může pověřit jinou osobu, aby za něj vykonávala správu jednotky. U jednotky ve spoluvlastnictví rozhodují o její správě (případně o osobě správce) spoluvlastníci většinou, počítanou podle podílů.

  Poslyšte, chápu že jste se asi nechal zmást zmatenými tvrzeními Jan77 a radky2222. Ale snad máte rozum průměrného člověka podle § 4 zákona č. 89/2012 Sb., abyste rozpoznal když Vám někdo píše pitomosti.


  Pokud jde o Vaše osobní invektivy: Arogantní a nevychovaný pičus jste pouze Vy sám. Slušný člověk by prostě poděkoval za rychle poskytnutou a správnou informaci. Zeptal jste se na tomto portálu dne 17. února 2021 v 0:30 hodin, správnou a vyčerpávající odpověď jste ode mne dostal ZDARMA téhož dne v 8:05 hodin.

  Blbovi nemá cenu připomínat, že slušný člověk za zdarma poskytnutou radu nenadává svému rádci, nýbrž mu poděkuje. V této diskusi tedy končím.

  Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 - 18:18

  Co sem pořád pletete to SVJ? Já se právěže ptám jako jeden z vlastníků předmětné garáže, což všichni ostatní, které tu zmiňujete, pochopili. Narozdíl od Vás. Toliko k vašim „hodnotným“ radám. ☀

  Vložil anonymouse (bez ověření), 17. Únor 2021 - 19:20

  Už jednou Vás tu někdo označil za mimoňa, který si chce hrát na něco, na co nemá ( na externího správce SVJ), ale někdo to smazal. Teď se potvrdilo, že mazat by měl Vás!

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 - 19:37

  Poslyšte, dwbmb, myslím že zbytečně kvokáte. Napsal jste v úvodním dotazu:

  • „Máme ve správě dům, kde se nachází jednotka – společná garáž“.
  • „Zároveň vybíráme příspěvek do dlouhodobé zálohy“.

  (1) Osoba která má ve správě dům se nazývá „společenství vlastníků jednotek“ (zkratka SVJ). Podle toho jsem Vám odpověděl: psal jste za SVJ, pravděpodobně jako člen výboru.

  (2) Osoba která vybírá příspěvky do dlouhodobé zálohy se nazývá „společenství vlastníků jednotek“ (zkratka SVJ). Podle toho jsem Vám odpověděl: psal jste za SVJ, pravděpodobně jako člen výboru.


  O tom že jste také spoluvlastníkem té jednotky jste se zmínil až později – a tato skutečnost nemá naprosto žádný vliv na to, co jsem Vám už asi čtyřikrát sdělil: že SVJ nespravuje jednotku, a nemůže na ni vynakládat žádné částky z financí určených na správu domu. Teď Vám to píšu popáté. Ještě jste to nepochopil?

  Popsal jsem Vám, jakým způsobem rozhodují spoluvlastníci jednotky „společná garáž“ o správě jejich jednotky. K tomu jsem uvedl jakým způsobem o tom hlasují a jak se počítají jejich hlasy. Sdělil jsem Vám, že spoluvlastníci jednotky jsou povinni zmocnit společného zástupce, který jejich jménem jedná se SVJ. Vše co jsem Vám napsal jsou pravdivé a použitelné informace.

  Vy jste mne za to nazval arogantním pičusem.

  Chápu, že někdo nerozumí právním poměrům, ale normální člověk si vyslechne radu a poučí se z toho. Vy ovšem zkoušíte Vaši vlastní chybu hodit na mne.

  Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 - 9:17

  Děkuji, praktické odpovědi si cením nejvíce. SVJ takovou zálohu kupodivu vytvořenou má, vlastně několik – revize, správa, elektřina, úklid.

  Pokud se ale bavíme o opravách, například o novém povrchu garáží, který je vysloveně součástí tohoto nebytového prostoru a stojí třeba milion, tak na to záloha na správu stačit nebude. To by musela mýt dlouhodobá záloha jen pro garáž, ale otázka je, k čemu by byla, když ji SVJ nebude moci použít, neb to není společný prostor.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 18. Únor 2021 - 10:40

  Pokud se ale bavíme o opravách, například o novém povrchu garáží…

  Předpokládám, že se zde bavíme o garáži „pod“ samotným domem. Pak se uplatňuje to samé, co i v jiných (běžných bytových) jednotkách – podstatné je prohlášení vlastníka. Ale tipoval bych (je to tak obvyklé), že povrch podlahy (krytina) je ve vlastnictví jednotky, až další konstrukční vrstvy jsou společná část domu.

  Pokud by tedy byla poškozena pouze povrchová vrstva a nikoliv společná část, tak opravdu tuto opravu – nový povrch – by měla hladit pouze jednotka (=vlastníci garáže). Jen pokud by se opravovala nižší vrstva (společná část), tak by se použili prostředky z dlouhodobé zálohy („FO“).

  Vložil dwbmb, 18. Únor 2021 - 13:15

  Děkuji za potvrzení. Snažím se ale hlavně přijít na to, jak jako vlastníci toto řešit. Je to skoro 100 lidí. Je potřeba plná moc většiny, všech, pokud se většina rozhodne na nějakém příspěvku na nějaký účet nebo jednorázovém výdaji na nějakou činnost, jestli je to poté vymahatelné po všech… prostě jak tu garáž prakticky spravovat. Byť od developera slyším, že to je běžné a že se to tak dnes dělá (že jsou garáže samostatná nebytová jednotka), nikde nemohu najít zkušenosti z téhle oblasti.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 18. Únor 2021 - 15:38

  Odpovědi naleznete pod § 1128 OZ, resp. od § 1126 do § 1131. Pro praktickou správu bude lepší si zvolit správce (ideálně respektovaného spoluvlastníky garáže…)

  Pak je tam ještě § 1185, zejména ods. (2) – tam doporučuji volit společného zástupce velice obezřetně, garáž jako samostatná jednotka může mít značný spoluvlastnický podíl na domě, pak tento společný zástupce může svým silným hlasem hodně ovlivňovat rozhodování shromáždění.

  Garáž jako samostatná nebytová jednotka „se tak možná dnes dělá“, ale pochybuji, že je to výhodnější a praktičtější než společný prostor + výhradné právo užívání parkovacích stání. Snad jen v jednodušších převodech vlastnického práva (a tím i práva parkovat) nezávisle na vlastnictví (bytové) jednotky v domě.

  Vložil dwbmb, 18. Únor 2021 - 15:52

  Moc Vám děkuji. Mně přijde, že to je výhodnější pro prodávajícího, ale zároveň docela nepraktická past na budoucí vlastníky :(

  Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Únor 2021 - 9:46

  peníze svj jsou vám jako spolumajitelům garáže k ničemu. polopaticky už to tu bylo napsáno – spoluvlastníci garáže se sejdou, dohodnou se, zda a jaké opravy či rekonstrukce chtějí, a jak je budou hradit (podle podílů předpokládám), každý složí alikvotní část na účet a můžete začít. ale to by snad měl vědět váš správce „garáže“.

  Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 - 10:05

  Děkuji pěkně za potvrzení mé domněnky. Jako spoluvlastník garáže jsem žil v dojmu, že se na to dlouhodobá záloha vztahovat bude, neb nám předpoklad čerpání dlouhodobé zálohy na další dekádu prezentoval developer při předávání SVJ, a v tomto čerpání byly i třeba právě opravy podlahy. A já teď dumal nad tím, jak je to možné, když to není společný prostor. Není, byl to ze strany developera zjevný omyl.

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2021 - 8:05

  Odpověděl jste si sám. Dlouhodobou zálohu nelze použít na opravu či údržbu jednotek. Při tom je bezvýznamné, zda jednotka má jediného vlastníka, dva spoluvlastníky nebo šedesát spoluvlastníků.

  Nakládání s jednotkou – to je věc pouze mezi jejími spoluvlastníky. Do toho se jim nebude míchat ani SVJ, ani smluvní správce.

  Jistě však spoluvlastníci jednotky zmocnili společného zástupce, který vykonává práva vlastníka jednotky vůči SVJ (§ 1185 odst. 2). Takže alespoň ve věcech správy domu je s kým jednat. Společný zástupce je osobou, které je možno doručovat pozvánky, vyúčtování, předpisy plateb.

  Justitianus

  Vložil MartinII, 19. Únor 2021 - 14:39
  1. Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 – 0:30 :: Ostatní

  DůM, KDE SE NACHÁZÍ JEDNOTKA – SPOLEČNÁ GARÁŽ DLE PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA SE JEDNÁ O SAMOSTATNOU JEDNOTKU – NEBYTOVÝ PROSTOR. TAKTO JSME GARÁŽE ZDĚDILI OD DEVELOPERA. ZMĚNA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA – SOUHLAS VŠECH VLASTNÍKů, (pozn.: spíše spoluvlastníků garáže) JE ÚPLNĚ SCI-FI.

  1. Dobrý den, nejsem popleten

  Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 – 10:00 MÁME EVIDENČNÍ LIST KE GARÁŽÍM – UVEDENY: GARÁŽE „REVIZE“, „SPRÁVA“, „ELEKTŘINA“ „ÚKLID“. ŽE TO NENÍ DOBŘE MINIMÁLNĚ TUŠÍM, SI SEM PÍŠU O RADU JAK S TÍM NALOŽIT.

  Tedy jak stav narovnat, ABY BYL V SOULADU S LEGISLATIVOU A JAK ZAJISTIT EFEKTIVNÍ SPRÁVU TAKOVÉHO PROSTORU.

  To, že AKTUÁLNÍ STAV NENÍ NASTAVEN SPRÁVNĚ.

  1. Děkuji, praktické

  Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 – 9:17 POKUD SE BAVÍME O OPRAVÁCH… TO BY MUSELA MÝT (BÝT) DLOUHODOBÁ ZÁLOHA JEN PRO GARÁŽ, ALE OTÁZKA JE, K ČEMU BY BYLA, KDYŽ JI SVJ NEBUDE MOCI POUŽÍT, NEB TO NENÍ SPOLEČNÝ PROSTOR.

  1. Děkuji za potvrzení.

  Vložil dwbmb, 18. Únor 2021 – 13:15 JAK JAKO VLASTNÍCI TOTO ŘEŠIT. JE TO SKORO 100 LIDÍ (pozn. asi spoluvlastníků garáže pod společným číselm jednotky). Je potřeba PLNÁ MOC VĚTŠINY, VŠECH, JAK TU GARÁŽ PRAKTICKY SPRAVOVAT. OD DEVELOPERA SLYŠÍM, ŽE TO JE BĚŽNÉ A ŽE SE TO DNES BĚŽNĚ DĚLÁ (GARÁŽE SAMOSTATNÁ NEBYTOVÁ JEDNOTKA), NEMOHU NAJÍT ZKUŠENOSTI Z TÉTO OBLASTI

  1. Moc Vám děkuji. Mně

  Vložil dwbmb, 18. Únor 2021 – 15:52 MNĚ PŘIJDE, ŽE TO JE VÝHODNĚJŠÍ PRO PRODÁVAJÍCÍHO, ALE ZÁROVEŇ DOCELA NEPRAKTICKÁ PAST PRO BUDOUCÍ VLASTNÍKY (pozn.: spíše spoluvlastnílky) :(

  1. Děkuji pěkně za

  Vložil dwbmb, 17. Únor 2021 – 10:05 DĚKUJI ZA POTVRZENÍ MÉ DOMNĚNKY. JAKO? SPOLUVLASTNÍK GARÁŽE JSEM ŽIL V DOJMU, … . A JÁ TEĎ DUMAL NAD TÍM JAK JE TO MOŽNÉ, KDYŽ TO NENÍ SPOLEČNÝ PROSTOR (pozn.: jde asi o společný prostor „GARÁŽ“). NENÍ, BYL TO ZE STRANY DEVELOPERA developera zjevný omyl.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Zapopjil jsem se do diskuse, i když už asi vše víte. Podával jste to postupně, napočítal jsem 6 příspěvků. Nebylo (aspoň mně ne) z toho zřejmé, zda má každý svoji garáž s číslem jednotky a Listem vlastnictví, nebo jsou garáže vedeny jako společná garáž s jedním číslem jednotky.

  Píšete o nemožné změně Prohlášení vlastníka a neuvedl jste co v něm je o garážích. Psal jste pouze o Evidenčním listu.

  Psal jste o uvedení do souladu s legislativou, ale neuvedl jste co z legislativy pro vás plyne jak by to mělo být.

  Až v posledním příspěvku píšete o „spoluvlastnictví garáže“.

  Developer je buď „neznalý“ nebo si to ulehčil.

  Vložil Petr, 19. Únor 2021 - 16:28

  Pan dwbmb píše Justitianovi, že „se zde ptá jako jeden z vlastníků předmětné garáže, což všichni ostatní pochopili. Narozdíl od Vás. Toliko k vašim „hodnotným“ radám“.

  Já to pochopil až z příspěvku čís. 6 nebo 7. Předtím jsem to jen tušil, snaže se dobrat ze všech jeho dotazů skutečného stavu.

  Těžká rada, když dwbmb píše o nutnosti změny PV a tutlá co je o garážích v PV vlastně uvedeno.

  Justitianus zde píše mnohé pravdy ale dodá k tomu „šťouchanec“. A dostává mínusy. Mínusovači to mají nejlepší. Stačí klik na mínus. Kdo z nich přispěl lepší radou a věnoval tomu čas a námahu ?

  Justitianus zcela správně psal že dwbm je popletený. Dwbmb nepopsal skutečnost naráz, ale po kouskách (o PV nevíme nic). Pak se názoru Justitiana diví.

  Pan Martin zde správně shrnul všechny příspěvky dwbmb shrnul (asi se v nich už nemohl vyznat).

  Pan dwbmb může také pátrat na internetu viz můj odkaz. Nebo si může najít odkaz výstižnější

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  www.nemovitostprofi.cz/…sPTwVrguwZk/

  Správa společné garáže

  Dotaz: Máme ve správě dům, kde se nachází jednotka – garáž, kterou má ve spoluvlastnictví více vlastníků. …

  Odpověď:

  Dle ust. § 1185 NOZ může vlastník jednotky své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo vyloučeno stanovami SVJ. Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

  Vložil Justitianus, 19. Únor 2021 - 19:13

  Pane Petře, je to marný, je to marný, je to marný.
  Je to marný.

  Jak vidíte, některý ješitný vztekloun si registroval pro tuto diskusi nejméně pět identit, aby mohl sázet minusy jak nenáviděnému Justitianovi, tak i každému, kdo o Justitianovi napíše něco pozitivního.

  Je to marný. Blba nepředěláš.

  V ustanovení § 4 občanského zákoníku je uvedeno: „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka“. Zákonodárce se zmýlil. Polovina populace ČR má rozum podprůměrného člověka. (Viz Gaussova křivka normálního rozložení.) Podle toho to vypadá – i na tomto portálu.

  Justitianus

  Vložil Petr, 19. Únor 2021 - 19:44

  Mínusy by třeba ani nevadily, ale ať mínusovač také aspoň poradí. Možná že poradí, ale myslím že zde nějaký dobře míněný příspěvek „nepřibyl“.

  Někdo se táže ve spěchu když se dozví „jobovku“ (předtím problém neřešili x-let) a potom přizná že se vyjádřil nepřesně (nedávno tu jedna taková tazatelka byla), další se po žádostech o upřesnění ptá, co to je „Prohlášení“. Pan dwbmb se s citací o garážích z Prohlášení (nebo z katastru na cuzk.cz) nenamáhal. Já fakt nechápal, jak to dwbmb s garážemi má. Zmínka o zálohách EL je k ničemu.

  Zkušenosti s diskusí má ing. Klainová, která raději už neztrácí čas a má „recht“. Neztrácí čas a nemusí číst třeba že si dělá reklamu.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 19. Únor 2021 - 19:33

  + a – v hodnocení příspěvků jsou omezeny IP, nikoliv účtem. Vícenásobné hodnocení nelze provést založením více účtů, ale např. použitím proxy apod. To by měl cenzor portálu SVJ vědět.

  Pokud na jiných webech píšu slušně, ale zde plivu jako dlaždič, nemůžu se divit jako 25malý dítě, že sbírám mínusy už jaksi automaticky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".