Spoluvlastnický podíl.

Vložil AlkaN (bez ověření), 2. Srpen 2018 - 14:08 ::

Dobrý den.

V roce 2004 jsme odkoupili bytový dům o 42 byt.jednot­kách. 34 bytů má lodžie,které jsou uvedeny ve smlouvě jako součást fasády a jsou tedy ve společném vlastnictví všech. Nyní požadují vlastníci 8 bytů bez balkonů jejich přístavbu a úhradu z fondu oprav. Dle vyjádření správce domu a předsedy SVJ byly byty bez lodžií(balkonů) znevýhodněny a byty zhodnocené lodžií za tento nadstandard neplatili o nic víc,než byty bez lodžií. Cena za jednotku spoluvlastnického podílu byla u všech bytů stejná. V roce 2014 byl předložen návrh o přístavbě a úhradě balkonů z FO, údajně odhlasován na schůzi SVJ ,ale rozhodně ne všemi spoluvlastníky.Lze toto hlasování zpochybnit ?

Prosím o váš názor na tuto záležitost. Děkuji

 • závist je sviňa

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Petr, 2. Srpen 2018 - 15:59

Pan předseda nerozumí problematice balkonů (lodžií).

Viz NOZ

§ 1160 (2)

Prohlášení § 1166

Pododdíl 4: Práva a povinnosti vlastníka jednotky

§ 1175

§ 1180 (1) … Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

 • – – – – – – – – – –

Problematiku balkonů (lodžií) můžete studovat zde v diskusi.

Nevím, zda může SVJ (shromáždění) odhlasovat přístavbu balkonů. Jednalo by se o změnu vzhledu domu. O takové změně si můžete také zde v diskusi číst. Pokud jste v památkové zóně, měli byste co do činění s památkáři. A krom toho byste museli měnit Prohlášení. Pokud o významu Prohlášení neví pan předseda nic a ani ho v SVJ nemáte k dispozici, mělo by být uloženo na katastru, kde si ho můžete nechat okopírovat (třeba jen několik listů).

Pokud jde o hlasovací kvórum

§ 1206 (2) Shromáždění je způsobilé usnášet se … . K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Takže viz vaše stanovy. Co o této problematice ve stanovách máte ?

Co se o přístavbě balkonů píše ve zmíněném zápise z r. 2014 ?

Vložil Alkan (bez ověření), 2. Srpen 2018 - 19:45

Schůze SVJ 28.4.2014 Přítomno 1739m2 – tj.67,6% vlastníků bytů.

Úkoly:

 • Zákaz instalace jakéhokoliv zařízení na střechu a výtahovou šachtu.
 • Ve večerních hodinách zamykat vchodové dveře.
 • Stávající balkony zůstanou i nadále ve vlastnictví domu.Opravy budou hrazeny

  z fondu oprav.

 • Provést výběrové řízení na zhotovení balkonů u bytů,kde balkony nejsou.Akce

  bude na základě výběru financována z fondu oprav.

 • Provést vymalování vstupní chodby a přízemí u výtahu.
 • ISTA – z důvodu ukončení životnosti stávajících měřičů tepla budou

  instalovány nové na dálkový odpočet

  Odsouhlaseno všemi přítomnými bez připomínek.


Toto je jediná část zápisu,kde je zmínka o balkonech. (A mimo jiné,pan předseda balkon nemá). Já jsem se hlasování zdržela a to v zápisu uvedeno není.

Lodžie jsou u 34 bytů ve smlouvě uvedeny jako součást fasády a výše příspěvku nebyla nikdy určena.Nyní se mluví pouze o zvýhodnění a znevýhodnění majitelů bytů co se týče lodžií/balkonů.A na základě toho,by měla být úhrada balkonů provedena z fondu oprav,s čímž velká část vlastníků nesouhlasí.

Vložil Anonymoushjhhh (bez ověření), 4. Srpen 2018 - 10:35

Zamykání dveří odporuje požární bezpečnosti

Vložil Alkan (bez ověření), 5. Srpen 2018 - 7:29

Ano,zamykání dveří již bylo zrušeno.

Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Srpen 2018 - 16:48

Tzv. fond oprav lze použít pouze na opravy těch částí domu, které byly pořízeny při stavbě domu a takto kolaudovány. Pro pořízení nové věci je nutný souhlas všech. Máte právo se tedy obrátit na soud aby usnesené zrušil. Toto právo jste si ovšem velmi zkomplikovala tím, že jste se zdržela hlasování. Kdo se chce soudit musí hlasovat proti. Jstet také účastníkem stavebního řízení, kde lze vznést námitku. Na to bych se ale nespoléhal. Rozhodnutí soudu je jistota. To, že v zápise chybí Vaše hlasování musíte neprodleně reklamovat u SVJ písemně a prokazatelně. Nejlépe dopisem s doručenkoui, kde bude uvedeno ve věci "reklamace zápisu shromáždění SVJ v …konaného dne… Proč proboha když s něčím nesouhlasím tak se bojím vyslovit svůj názor a alibisticky se přikrčím a zdržím hlasování?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".