Společné prostory SVJ.

Vložil blafi (bez ověření), 28. Březen 2013 - 19:20 ::

Prosím o radu, co dělat v případě, kdy předseda našeho výboru SVJ vyměnil svévolně původní zámek od půdních dveří, aniž by předal ostaním vlastníkům jednotek nový klíč a tím znepřístupnil půdní prostor pro ostatní(mimo jedné z místopředsed­kyň)členy SVJ a na dveře namaloval červeně BLESK. To vše proto, že si po podlaze půdy zmíněná místopředsedkyně výboru našeho SVJ nechala instalovat nové rozvody elktřiny pro svůj byt(má byt přímo pod těmito prostorami), aby si nedělala nepořádek se sekáním nových rozvodů ve své jednotce . Takže vstup na půdu je možný jen v případě, jestliže to předseda výboru uzná za vhodné a za jeho asistence. Podle něj musí být půda prázdná, a tím pádem tam nemá nikdo co dělat. Děkuji za rady a porady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 28. Březen 2013 - 20:43

  Chyba je hned v nadpisu Vašeho dotazu. Neexistují žádné „společné prostory SVJ“. Společenství je pouhý služebník a v domě nic nevlastní. Vy jste vlastníci.

  Způsob užívání společných prostorů domu bývá uveden v Prohlášení vlastníka. Zjistěte si tedy co praví o věci Prohlášení. Pouze vlastník má oprávnění měnit rozsah užívacího práva jednotlivých vlastníků jednotek.

  Vlastníci se o těchto věcech usnášejí na shromáždění a hlasují podle spoluvlastnického podílu (§ 11 odst. 4 ZoVB). Rozhodnutí bude závazné nejen pro vlastníky jednotek, ale také pro SVJ – právnickou osobu. Elektrický rozvod, položený bez souhlasu vlastníka půdního prostoru, bude muset pryč, jestliže o tom rozhodnete. Jak si vlastnice vyřeší elektrický přívod je její věc.

  lake

  Vložil blafi, 29. Březen 2013 - 9:09

  Ano, máte pravdu, že chyba je hned v nadpisu. Dále – prohlášení vlastníka říká, že spoluvlastnické podíly se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Hned další bod tohoto prohlášení říká, že vlastník každé jednotky je oprávněn užívat společné části budovy tak, aby tím nebránil v užívání vlastníkům ostatních jednotek. Tato „blokace půdy“ trvá už rok a půl a i přesto, že se v průběhu této doby konalo jedno shromáždění, nebyla tato věc vůbec projednávána, natož aby se o ní hlasovalo. Dnes má již celý výbor půlroční prošlou lhůtu po pětiletém úřadování, ale stále rozhoduje, uzavírá smlouvy, provádí finanční transakce. Vím, že ke svolání valné hromady je zapotřebí alespoň 1/3 hlasů, ale v tom je právě ten problém, že členové výboru s jejich rodinnými příslušníky vlastní v domě velkou část plochy a další problém je v ostatních vlastnícich(přes osmdesát a i devadesát let), kteří vůbec nevědí, co se kolem nich děje a jsou ve vleku stávajícího výboru a členů jejich rodin. Není zde šance dát dohromady jednu třetinu nezmanipulovaných majitelů. Zkuste zreagovat, možná se chytnu. Děkuji.

  Vložil lake, 29. Březen 2013 - 9:25

  Nesvolává se valná hromada, není zapotřebí 1/3 hlasů. Nejste členem akciové společnosti, nýbrž členem SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb.

  Prokazatelně požádejte o schválení záležitostí, které chcete na shromáždění projednat a schválit. Nebude-li dosaženo potřebného počtu hlasů, nebo shromáždění bude neusnášeníschopné, nebo nebude vůbec hlasováno, obraťte se na soud podle § 11 odst. 3.

  Je-li Vám bráněno v užívání společného prostoru, máte nárok na finanční náhradu, která se odvíjí od výše nájemného v místě obvyklé za obdobný předmět nájmu. Musíte ovšem tento nárok uplatnit (možno i na SVJ). Sám od sebe nevznikne.

  lake

  Vložil blafi, 29. Březen 2013 - 11:50

  Lake, děkuji za „nakopnutí“. Je to složité, již jsem přemýšlela nad prodejem bytu a koupí jiného, ale nevzdám to, ono je to asi všude stejné(kmotrovské jednání), jak to tady pročítám. Díky.

  Vložil Petr, 29. Březen 2013 - 18:13

  S prostory jako je půda bývají problémy, protože si tam mnohdy vlastníci (nebo nájemníci) odloží nepotřebné věci, nehlásí se k nim a časem je nutno vynaložit úsilí a peníze na jejich odklizení. Tím se zdůvodňuje jejich uzamčení. Na půdě bývá také vyústění odpadů a odtud se odpad čistí. Na střeše bývají satelity (i když častěji hyzdí fasády) a vlastníci potřebují mít k nim přístup. Možná že vedení elektrorozvodů po půdě nepatřičným způsobem by neprošlo revizí elektro. Pravda je, že každý platí do tzv. fondu oprav dle podílu na společných plochách do kterých dle Prohlášení vlastníka (a výčtu v kupní smlouvě) půda patří a je možno se bránit. Předpokládám, že si výbor na půdu odložil také nějaký nepotřebný krám nebo dětské kolo. Bývají ale horší problémy v SVJ než uzavřená půda.

  Vložil blafi, 30. Březen 2013 - 18:08

  Díky za další názor, jen bych chtěla dodat, že naše společná půda je neprůchozí. Je totiž rozdělena půdní vestavbou, která zde byla vybudována ještě za předchozího vlastníka – město(dům má dva vchody a dva vstupy na půdu, pro každé schodiště jeden). Ale právě v tom je háček, že zámek byl vyměněn pouze v polovině, kde bydlím já s již zmiňovanou místopředsedkyní výboru, která si tam rozvody po podlaze půdy(husí krky po celé ploše podlahy)nechala nainstalovat. V žádném zápisu ze schromáždění není zmínka, že by se hlasovalo o tom, zda rozvody můžou být provedeny nebo ne. Ještě bych se chtěla zeptat, zdali v rámci všeobecných bezpečnostních předpisů, musí být půda vyklizená(na dveřích výstražný BLESK???-kvůli čemu, že???), tudíž přístupná jen se souhlasem a v doprovodu předsedy výboru, který zajišťuje veškeré revize v domě. Děkuji Petře za případnou reakci. blafi

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".