Společné prostory (lodžie) a pohled hasičů

Vložil Jitka (bez ověření), 22. Květen 2018 - 21:12 ::

Dobrý den. Měla bych otázku týkající se lodžií v panelovém domě. Jsou brány jako společné prostory, ale dle dohody je majitelé bytu, kteří nemají balkon, mohou užívat. Mají na nich své věci a jsou pod uzamčením. Ke všem je však stejný klíč, aby byla možnost je vždy odemknout. Nyní však hasič.revizor prohlásil, že se lodžie musí nechat vyklidit a ponechat odemčené. A sem směřuje prosím má otázka. Je nějaká zákonná možnost změny užívání lodžií tak, aby je majitele bytu mohli standartně užívat, aniž by to bylo v rozporu s hasič.revizí? Děkuji moc za případnou odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Andreas (bez ověření), 23. Květen 2018 - 20:52

  Dobrý den, možná najdete částečné odpovědi k zamykání zde http://www.portalsvj.cz/…-na-chodbach

  Prvotně záleží na projektové dokumentaci k domu.

  Pokud se jedná o část domu zkolaudovanou opravdu jako společná lodžie (definice – krytá síň nebo chodba otevřená na jedné až třech stranách – krytý otevřený prostor stavby nepřesahující jeho líc; zdroj: Ústav územního rozvoje https://www.uur.cz).

  Společná lodžie je tedy dle definice stále komunikací, nikoliv volnočasovou zónou či skladištěm, sklepní kójí…

  Pak se na Vás bude vztahovat § 126 Stavebního zákona, (1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. a odpověď na Váš dotaz: (2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 není dotčeno.

  Vložil fwef (bez ověření), 23. Květen 2018 - 6:45

  Múžete zkusit změnu Požárně bez. řešení. Počítejte ale že ze změnou stavby přibude více změn dle současných norem, unikové východy, osvětlení… a možná požární klapky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".