Souběh placené funkce v BD a současné souběh f unkce ve výboru SVJ - hlasování na schůzi SVJ

Vložil Jan Šídlo (bez ověření), 12. Prosinec 2018 - 18:07 ::

U nás v domě je celkem 104 bytů. Stále je tady založené BD a později založené SVJ. BD vlastní asi 7 nájemních bytů a dále je asi 20 členů BD kteří by se mohli stát členy SVJ ale z nějakých důvodů nechtějí. V výboru SVJ a představenstvu BD je funkcinář („chorobná touha po funkcích“) který je členem BD a SVJ. Otázkou je jak za co volí za schůzi SVJ – zá svoji osobu, za BD a za SVJ ? jak řešit tento souběh funkcí

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2018 - 7:00

  Pane Šídlo, ptáte se z pouhé zvědavosti na věc do které Vám celkem nic není; ostatně nijak to neovlivňuje Vaše práva a povinosti nájemce družstevního bytu.

  To, co nazýváte „schůze“ se podle zákona označuje shromáždění. Jak se na shromáždění SVJ hlasuje si musíte zjistit sám, my to opravdu netušíme. Možná podepisováním hlasovací listiny, možná odevzdáváním hlasovacích lístků do schránky, možná zvedáním ruky.

  Občané (fyzické osoby) hlasují buď sami, nebo v zastoupení. Právnické osoby nemají ručičky, nožičky ani očička, proto hlasují vždy v zastoupení. Jedna fyzická osoba může zastupovat více osob; v tom případě hlasuje oděleně za každou zastoupenou osobu.

  Justitianus

  Vložil levape, 14. Prosinec 2018 - 7:32

  Domnívám se, že správně se jedná o zasedání shromáždění.

  Vložil Ústav pro jazyk český (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 9:58

  spočívá v tom, že shromáždění je synonym schůze.

  Vložil TN. (bez ověření), 14. Prosinec 2018 - 12:10

  Shromáždění je v daném případě pouze název orgánu SVJ. Shromáždění může zasednout, tedy zasedá.

  Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2018 - 10:14

  O „zasedání shromáždění“ se zmiňoval zrušený zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Pojem „shromáždění“ měl v ZoVB jiný význam – označoval prostě všechny vlastníky jednotek v domě.

  NOZ žádné zasedání nezná. Koná se shromáždění a vlastníci jednotek hlasují buď na shromáždění, nebo mimo shromáždění.

  Ani ZoVB, ani NOZ nepoužívá pojem „schůze“. Chceme-li si navzájem rozumět, používejme ta označení, která zákonodárce užil v zákoně.

  Justitianus

  Vložil levape, 14. Prosinec 2018 - 10:52

  § 1207 NOZ (1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinuzaseZ všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

  (2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

  Vložil Jasný (bez ověření), 12. Prosinec 2018 - 20:03

  Píšete:

  „dále je asi 20 členů BD kteří by se mohli stát členy SVJ ale z nějakých důvodů nechtějí.“

  To je zmatečná věta. V § 1194 NOZ je mimo jiné uvedeno:

  „Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky“

  To znamená, že každá osoba, která nabude do vlastnictví jednotku, se stane automaticky členem SVJ ať chce nebo nechce. A členem SVJ bude vlastník jednotky bez ohledu nato, zda bude také členém dřužstva nebo členem družstva nebude.

  Pokud není někdo členem SVJ, znamená to, že není vlastníkem jednotky. Například nájemník družstva, který ještě nepožádal družstvo o převod jednotky do vlastnictví.

  Je normální, pokud byl zvolen do výboru SVJ funkcionář družstva. Družstvo je vlastník jednotky/jednotek stejně jako vy a ostatní vlastníci a každý vlastník může být zvolen do výboru. V případě vlastníka družstva jako právnické osoby je logické, že ho na shromáždění vlastníků a také ve výboru SVJ (pokud byl zvolen členem výboru SVJ) zastupuje tentýž funkcionář družstva. Kdo jiný by ho měl zastupovat? To máte stejné, jako u vlastníka bytu fyzické osoby, kdy tento vlastník na shromáždění vlastníků hlasuje sám za sebe a vedle toho může vykonávat funkci statutárního orgánu tj. být členem výboru SVJ a plnit povinnosti člena výboru podle stanov.

  Vložil Jan Šídlo (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 17:59

  Vážený pane Jasný, není mně jasné co považujete za nepřesnosti. Ve svém vyjádření jste nepochopil můj základní dotaz ohledně volby na schůzi SVJ. Pokud tento „dvojitý funkcionář“ s fukcemi v BD a SVJ a jako řádný člen SVJ – by při hlasování měl zvednout „dvě ruce“ což je aklamačně nepřípustné. máte jiné řešení – prosím…

  Vložil JaVa, 13. Prosinec 2018 - 19:13

  Milý pane „Šídlo“.To, že je člen představenstva bytového družstva členem SVJ a současně i členem statutárního orgánu SVJ,není nic zvláštního a také to není v rozporu s platnými zákony.Pokud máte jiný názor,uveďte prosím § znění zákona ,který tu dle Vás," dvojitou funkci" zakazuje.

  1)Pokud má tento člen představenstva BD, písemné pověření k zastupování BD(které je současně i členem SVJ) na shromáždění vlastníků, pak v případě hlasování, hlasuje váhou hlasu,dle velikosti podílu na společných částech domu a pozemku patřícího BD.

  2)Jako vlastník jednotky a člen SVJ v domě, také (jak Vy říkáte) má právo hlasovat sám za sebe, vahou velikosti svého podílu na společných částech domu a pozemku.

  Ve výsledku, může opravdu hlasovat „obouruč“.Na tom není nic vyjímečného nebo nemorálního.Záleží na skrutátorovi popř.předsedajícím shromáždění, v jakém pořadí ho vyzve k hlasování.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil JaVa, 12. Prosinec 2018 - 19:29

  Zdravím pane Šídlo.Mohl by jste prosím nějak šířeji vysvětlit tuto Vaši pasáž:

  „dále je asi 20 členů BD kteří by se mohli stát členy SVJ ale z nějakých důvodů nechtějí.“

  Děkuji.JaVa

  Vložil Jan Šídlo (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 17:37

  K Vašemu dotazu sděluji, že u těch členů BD kteří se již dávno a dávno mohli stát
  členy SVJ panuje rozšířená utkvělá představa že, "nejvíce obdrží materiálně a finačně ten který bude při likvidaci BD jako poslední člen ". Vzhledem k tomu že BD má stále jistý počet nájemních bytů( pouze nájemníci bez členství BD, SVJ) BD má značný finační přijem z nájemních bytů. Též jsem se setkal s případem u jiného domu které spravuje BD kde údajně nedovolí převédsti byty do OV (založení SVJ) a jako důvod mně předseda BD uváděl že kdyby došlo převedení bytů a založení SVJ majitelé by byty pronajímali nájemníkům což v žádném případě nechce. Ale i u nás panuje pěkný zmatek a nepořádek pokud majitelé bytů tyto byty pronajímají – kde je někdy více osob než je nahlášeno..

  Vložil . (bez ověření), 12. Prosinec 2018 - 19:05

  Pane Šídlo, pokud nemáte byt ve vlastnictví a jste členem BD, tak volíte pouze na schůzi BD do představenstva BD podle stanov družstva (já netuším co v nich máte, jak volíte. To si musíte přečíst v těch stanovách). Pokud máte byt ve vlastnictví, tak jste členem svj a volíte podle do výboru SVJ podle stanov SVJ. A samozřejmě volíte sám za sebe, za koho jiného byste chtěl volit? Jak byste mohl volit za BD nebo za SVJ? Vy nejste ani BD ani SVJ. Vy jste Jan Šídlo, tak volíte za sebe.

  Vložil Jan Šídlo (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 17:46

  Vážený pane (bez ověření)- pokud jste dobře pochopil můj dotaz tak se dotazuji jakým způsobem probíhá volba (aklamačně) na schůzi SVJ když zvedá ruku („ruky“!) za svou funkci v představenstvu BD které je členem SVJ, a za svoji fyzickou osobu. Musel by zvednout „dvě ruky“ pokud hlasuje za BD … Je možné jiné řešení či jiný způsob hlasování..

  Vložil člen svj (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 18:32

  Já jsem vám odpověděl. Na schůzi svj se hlasuje podle spoluvlastnického podílu. Předseda BD hlasuje za sebe stejné jako kterýkoliv jiný člen svj a za BD musí mít pověření od DB, že dotyčné BD zastupuje. Klidně pak může ohlásit hlasem jak hlasuje za sebe a jak hlasuje za DB. Tak vidíte, stačí mu jedna ruka.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".