Smluvní předkupní právo ve stanovách II

Vložil Qwerty, 2. Září 2018 - 9:11 ::

V jiném vláknu

http://www.portalsvj.cz/…tanovach-svj

se diskutovalo o možnosti zakotvit do stanov smluvní předkupní právo k bytu. Část diskutujících nepochopila, že se nediskutuje o předkupním právu k PODÍLU na věci, ale o předkupním právu k CELÉ věci.

Podle § 2140 OZ „Ujedná-li si předkupník k věci předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému).“

OZ tedy nepožaduje ani písemnou formu, ale určitě bude výhodné ujednání vtělit do Prohlášení vlastníka či stanov.

Podle § 2145 OZ „Věděl-li koupěchtivý o předkupním právu nebo MUSEL-LI o něm vědět, platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva.“

Pokud tedy bude předkupní právo někde zveřejněno, např. v rejstříku SVJ ve stanovách, potom nebude koupěchtivý v dobré víře, že o předkupním právu nevěděl.

Uvítám i opačné názory, pokud budou slušné a podloženy argumenty.

  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Markéta Gr., 3. Září 2018 - 11:23

Právní názor k tématu najdete i zde: https://www.svjaktualne.cz/…ayX0×icUK50/?…

„Jednotky jsou samostatné nemovité věci a nejsou ve spoluvlastnictví ostatních vlastníků jednotek (a spoluvlastnické podíly na společných prostorách nejsou samostatnými spoluvlastnickými podíly, neboť jsou součástí jednotky). To tedy znamená, že když někdo bude chtít prodat svůj „byt“, tak ho nemusí nejprve nabídnout vlastníkům ostatních jednotek v SVJ. Odlišná by byla situace, kdyby některá z jednotek byla ve spoluvlastnictví, např. dvě sestry by zdědily po rodičích jednu jednotku (byt) a vlastnily by ji každá z jedné poloviny. Pak by platilo, že pokud by jedna ze sester chtěla svůj podíl na jednotce prodat, je povinna tento svůj podíl nabídnout přednostně druhé sestře k odkoupení.“

Vložil Qwerty, 3. Září 2018 - 11:56

Markéto, v tomto vláknu se snažím vysvětlit, že se mi jedná, a tak původní dotaz formulovala Elza, o předkupní právo k CELÉ věci, nikoliv o předkupní právo k PODÍLU na věci. Pokud by se jednalo o podíl na věci, máte s Vaší citací pravdu. Pokud se má jednat o předkupní právo k celé věci (bytu), tak je irelevantní zde psát, jak se chová předkupní právo k podílu na věci.

Vložil Jasný (bez ověření), 2. Září 2018 - 13:57

Jak jsem už uvedl v druhém vláknu, předkupní právov případě nemovité věci vzniká na základě smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřená mezi vlastníkem věci (dlužníkem) a osobou, jež má zájem věc v budoucnu nabýt (předkupníkem). SVJ není vlastníkem bytu a na základě jeho stanov nemůže předkupní právo vzniknout, nehledě na to, že SVJ nemůže zapsat předkupní právo na byt vlastníka do katastru nemovitostí. Jak chcete přinutit vlastníky, aby si zapsali předkupní právo na svůj byt do katastru nemovitostí?

Vložil Qwerty, 3. Září 2018 - 12:05

K první větě: Účastníkem smlouvy (stanov) jsou všichni členové SVJ u kterých jako nutný předpoklad považuji 100% souhlas. Takže snad nejsme v rozporu.

K druhé větě: Souhlasím, že SVJ většinou nevlastní žádný byt. Nikdo zatím neuvedl §, podle kterého NESMÍ být ve stanovách SVJ uvedeno předkupní právo k bytům. Protože se jedná o soukromoprávní úpravu tak platí, že co není zakázáno, je dovoleno. Pokud někdo neuvede §, podle kterého je zakázáno do stanov napsat a 100% odsouhlasit předkupní právo, tak trvám na tom, že je to možné. Neznám §, podle kterého by se předkupní právo MUSELO zapisovat do KN. Předpokládám, že ani vy ho neznáte.

K třetí větě: Neznám §, podle kterého by se předkupní právo MUSELO zapisovat do KN. Předpokládám, že ani vy ho neznáte. Úplně stačí, pokud se na předkupním právu shodne 100% vlastníků a zachytí se to do nějakého dokumentu např. stanov.

Vložil Zdenek 22, 3. Září 2018 - 15:59

Pane Qwerty, žijete v bludu, že byť dohodou x-osob můžete omezit vlastnické právo tzv. třetí osoby, vlastnické právo a jeho nedotknutelnost zaručované dokonce Ústavou. Proberte se.

Ano, všichni vlastníci se mohou dohodnout na čemkoliv a cokoliv si napsat do stanov (pokud už tento nesmysl nezjistí Rejstříkový soud). Tato dohoda ale zavazuje jen jejich účastníky, pokud je v rozporu se zákonem. Pro nového vlastníka takováto dohoda bude mít závaznost nanejvýš toaletního papíru.

PS. A diskutovat s Vámi na toto téma nebudu.

Vložil Qwerty, 3. Září 2018 - 16:28

Pane Zdenku 22, pokud si omezí své vlastnické právo vlastníci dobrovolně předkupním právem, tak to předkupní právo musí respektovat i koupěchtivý (třetí osoba). Stačí si přečíst § 2140 a násl. a pochopit je. Pokud by předkupní právo neplatilo i pro koupěchtivého, tak by vlastně neplatilo vůbec.

Zda budete diskutovat či ne, je vaše volba. Rozumím ale tomu, že diskutovat o problému, o kterém nic nevíte, lze obtížně.

Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Září 2018 - 18:03

Nechápete psané slovo? Předkupní právo je dohoda/smlouva tří stran. VLASTNÍKA!!!, předkupníka a koupěchtivého. SVJ není vlastník, tudíž shromáždění SVJ, resp. stanovy, nemůže omezit vlastnická práva někoho jiného, než je SVJ. sjednání předkupního práva je omezení vlastnických práv. A to lze jedině ze zákona či z veřejného zájmu. Nejen dle NOZ, ale i na základě LZPS. Jaký je veřejný zájem na tom, aby stávající vlastníci, kteří očividně mají kde bydlet, skoupí další byty v domě??? Prostě do stanov toto vtělit lze, stejně jako povinnost zdravit vlastníky, nekouřit v bytě, nechat si odsouhlasit, komu pronajmu svůj byt,noční klid od šesti večer, věšení prádla na balkonech a další nesmysly (tohle vše jsme v návrhu stanov od družstva měli). Ale má to stejný význam a váhu, jako když napíšu, že jsem královna Česka.

Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Září 2018 - 13:14

proč by se někdo dobrovolně vzdával práva nakládat svobodně se svým majetkem

pokud by takových bylo v svj 100 %, byl by to nevídaný úkaz

to mohlo vymyslet leda nějaké družstvo takovou ptákovinu

Vložil Qwerty, 3. Září 2018 - 12:14

Znám řadu lidí, kteří bydlí desítky let v jednom bytě. Pro ně možnost byt bez předkupního práva prodat nemá žádnou hodnotu, proto by se sjednáním předkupního práva o nic nepřišli. Naopak předkupním právem k ostatním bytům by se omezilo kšeftování s byty s cílem vytváření ubytoven. Ale každý má jinak nastavený žebříček hodnot.

Asi by tomu tak bylo jen u menších SVJ, u SVJ s několika stovkami členů to nepředpokládám.

Je úplně jedno, kdo to vymyslel. Byla položena otázka, já se na ni snažím odpovědět. Zatím nikdo nenapsal konkrétní §, podle kterého by nešlo napsat do stanov ujednání o předkupním právu, takže asi mám pravdu. Respektuji váš názor, že se jedná o „ptákovinu“, máte ale nějaký argument?

Vložil radka222222 (bez ověření), 3. Září 2018 - 13:05

soused bydlel v našem domě taky řadu desítek let. měl dvě děti. nechtěl, aby se po jeho smrti hádaly o byt, a nic jiného, než byt neměl. domluvil se s dětmi, že synovi prodá byt za „rozumnou“ cenu (cca 1/2 tržní hodnoty), a dceři ty peníze daruje. spravedlivě tím podělil obě děti. kdyby nějaký magor vymyslel u nás předkupní právo (které svj stejně nemůže posléze vynucovat, jelikož byt není majetek svj), byl by pěkně v řiti. to jen jako ukázka nesmyslnosti nabízet přednostně ostatním vlastníkům – mimochodem, vlastníci již byt mají, takže k čemu jinému, než k pronájmu na kšeft by kupovali další?

Vložil Qwerty, 3. Září 2018 - 13:47

Vyzval jsem vás, byste napsala argument, podle kterého NELZE do stanov uvést předkupní právo. Žádný argument jste neuvedla, asi proto, že žádný argument neexistuje.

Pouze sdělujete svůj názor, že takový postup podle vás není vhodný. To respektuji, jistě máte právo na svůj názor. Ale o tom diskuse a původní otázka není. Jen považuji za zbytečné považovat někoho, kdo má jiný názor, za magora.

Předkupní právo by určitě nevynucovalo SVJ, ale členové SVJ.

Vložil radka222222 (bez ověření), 3. Září 2018 - 14:11

budeme mít ve stanovách předkupní právo. já uzavřu smlouvu s koupěchtivým. následně obešlu prokazatelně všechny vlastníky (třeba 63 v mém případě)- nuž to samo je mnohdy velmi obtížné. Deset jich projeví zájem. Co včul?

argument proti možnosti ve stanovách sjednat předkupní právo k bytům jednotlivých majitelů: třetí osoba mi může omezit vlastnická práva jedině na základě zákona nebo z veřejného zájmu. to případ odhlasování nesmyslu a zanesení do stanov není. předkupní právo můžu sjednat jedině já, jako vlastník věci. nikoliv svj, neboť to vlastníkem žádné věci, kterou by mohlo zcizit, není. jaký jiný argument byste chtěl?

Vložil Qwerty, 3. Září 2018 - 15:19

Opakovaně zde píšu, že smlouvu (stanovy) musí schválit 100% členů SVJ, nikdy jsem nepsal, že by to bylo na základě veřejného zájmu či ze zákona, pouze z vůle 100% vlastníků.

Takže 100% vlastníků sjedná předkupní právo. SVJ, jako nevlastník, nic sjednávat nebude. Takže jsme ve shodě a žádný argument proti možnosti 100% souhlas vlastníků uvést ve stanovách jste vlastně neuvedla.

Vložil Jasný (bez ověření), 2. Září 2018 - 12:49

Správa domu se v případě SVJ týká společných prostor a zajišťování služeb spojených s užíváním bytů. Převod bytů nepatří do předmětu činnosti SVJ a nemá ve stanovách SVJ co dělat.

Vložil Qwerty, 3. Září 2018 - 12:16

Protože se jedná o soukromoprávní úpravu tak platí, že co není zakázáno, je dovoleno. Pokud někdo neuvede §, podle kterého je zakázáno do stanov napsat a 100% odsouhlasit předkupní právo, tak trvám na tom, že je to možné.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".