Smlouvy a výpovědi SVJ

Vložil Simča (bez ověření), 7. Březen 2019 - 7:15 ::

Dobrý den, chci se zeptat zdali SVJ může vlastnit nebytové prostory a brát za nebytový prostor měsíční nájem. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 7. Březen 2019 - 10:15

  Vážená Simčo

  Předem nás informujte, co si představujete pod uvedenými pojmy. Podle toho Vám lze přesněji odpovědět.

  1. Nebytové prostory jsou jednotkou (nebytová jednotka).
  2. Nebytové prostory jsou společnou částí domu (místnost, místnosti, střecha apod.)
  3. SVJ je právnická osoba (má IČ, má statutární orgán).
  4. SVJ je množina vlastníků jednotek = spoluvlastníků společných částí domu.

  Kombinace:

  A. 1.+ 3. = vlastnit lze, ale jedině pro potřeby SVJ 3 (např. pro schůzování, kancelář výboru, archiv atd.) To vylučuje pronájem (pak by to nebylo pro potřeby SVJ 3.) I když se tak jistě ojediněle děje.

  B. 2.+ 3. = vlastnit nelze (patří vlastníkům jednotek). Pronajmout lze v zastoupení vlastníků jednotek. Příjem z pronájmu nepatří SVJ 3. ale vlastníkům 4.

  C. 2.+ 4. = situace podobná B., kdy si vlastníci jednotek zajistí pronájem bez účasti SVJ 3. Příjem z pronájmu patří vlastníkům 4.

  Jak je to u Vás?

  Vložil .. (bez ověření), 7. Březen 2019 - 8:02

  Může vlastnit, ale pouze pro potřeby správy domu. SVJ nemůže podnikat, pronajímaní nebytových prostor ve vlastnictví svj je podnikání.

  Vložil Petr, 7. Březen 2019 - 9:30

  A/ Než uvěříte přispivateli „..“ přečtěte si zdejší diskusi

  www.portalsvj.cz/…vych-prostor

  specielně názory paní N. Klainové

  www.portalsvj.cz/…ostor-v-dome

  Vložil lake, 31. Červenec 2012 – 19:12

  Najděte si http://www.portalsvj.cz/stitky/

  2/ Případně hledejte na internetu

  3/ Případně se obraťte s dotazem na portalobydleni.cz, kde radí právníci

  Vložil Veselý (bez ověření), 7. Březen 2019 - 11:27

  Petře nemá smysl odkazovat na roky před účinností NOZ tj. před r. 2014.

  Vložil Petr, 7. Březen 2019 - 12:38

  Pane Veselý, tak dejte tazatelce odkaz na vlákna po 1.1.2014

  Pokud jde o pronájem společných ploch, tak dle 366/2013

  § 16

  (1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména

  1. příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

  (2) Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy

  1. nájemné z pronájmu společných částí domu,
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Takže jak to s příjmem z pronájmu je ?

  Vložil 25Malý (bez ověření), 7. Březen 2019 - 14:06

  Nejprve oddělte majetek SVJ (právnické osoby) od majetku členů SVJ (soukromého majetku), kterým jsou jednotky a podíly na společných částech domu.

  Stejně tak rozlišujte

  • SVJ právnickou osobu – povolanou ke správě společných částí domu,
  • SVJ množinu členů – vlastníků jednotek a podílů na společných částech domu.

  K § 16

  (1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména

  1. příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

  POZOR – jde o majetek SVJ právnické osoby a ne o majetek jeho členů. SVJ obvykle majetek nemá, leda tak PC, tiskárnu, skříň na lejstra ve sklepě apod.

  (2) Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy: nájemné z pronájmu společných částí domu,

  POZOR – jde o pronájem společných částí (SVJ je zmocněncem vlastníků) a po právu výnos z tohoto pronájmu není příjmem SVJ (společné prostory mu nepatří) ale jeho členů (společné prostory jim patří).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".