Situace po odstoupení výboru

Vložil Maticek (bez ověření), 8. Únor 2011 - 18:37 ::

Dobrý den, prosím o vyhodnocení situace. Po odstoupení výboru došlo k volbě nového. Nový předseda však ještě před vypršením 60-ti denní lhůty pro zápis do obch. rejstříku odstoupil z funkce, aniž byl proveden zápis do rejstříku a tudíž ani nebyla změněna dispoziční práva u bankovního účtu společenství. Předsedou předchozího výboru je člověk, který se stal členem toho následně zvoleného a v současnosti stále existujícího. Otázka zní, kdo a jak za této situace provádí platby a hradí faktury společenství? Děkuji za odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Nezmar, 8. Únor 2011 - 19:09

  Z toho, jak situaci popisujete, tak nejspíš existuje alespoň jeden člověk, který má dispoziční právo k účtu, tedy bývalý předseda, současný člen výboru. Tedy tento člověk (možná ve spolupráci s dalším členem výboru, nevím, jak máte nastavená dispoziční práva k účtu). Pokud nový výbor nebyl zapsán (z toho, jak to píšete bych snad dovozoval, že na zápis nebyl k soudu podán ani návrh, je to tak?), tak je potřeba aby se tak stalo. Současně by mělo být svoláno shromáždění na dovolení dalšího člena výboru. Nepíšete, kolik členů má Váš výbor, pokud více než 3, je situace snazší, protože v takovém případě si zbylí členové výboru zvolí nového předsedu, a ten za SVJ podá návrh na zápis na soud. Pokud jsou právě 3, tak nejprve shromáždění musí dovolit třetího člena výboru (před nabytím platnosti rezignace současného předsedy – tedy opět, nepíšete to zcela jasně, ale z toho jak to píšete by vyplývalo, že předseda odstoupil nejen z funkce předsedy, ale i člena výboru SVJ) atd.

  Vložil Maticek (bez ověření), 8. Únor 2011 - 23:42

  Děkuji Vám za reakci. Výbor byl trojčlenný, odstoupivší předseda se vzdal i členství ve výboru. Návrh na zápis nebyl ani podán. Jde o to, že odstoupivší předseda byl léta jako pouhý člen společenství ve sporu s minulým výborem, který hospodařil naprosto neprůhledně (žádné úč. závěrky, odmítání nahlížení do dokladů…). Když výbor skončil, nechal se zvolit předsedou s tím, že se nejprve pokusí formou auditu udělat pořádek v hospodaření, jinak funkci nemůže řádně převzít (proto to otálení se zápisem do rejstříku). Dopadlo to tak, že audit byl sice odhlasován, ale bývalý předseda se postaral, aby nemohl proběhnout. Prostě neexistují úč. doklady, faktury, nic… Za této situace s tím tedy nový předseda raději praštil. Nyní je na něj bývalým předsedou svalována odpovědnost za nehrazení faktur a jiných závazků společenství.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".