Sídlo spolku?

Vložil Bedrna (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 11:42 ::

Prosím, mohl by zde někdo upřesnit „sídlo spolku“? Jde mi o odkaz na § 254 NOZ.K tomu uvádím,že jsme panelák,kde bývalá místnost mandlu je vyhrazena pro SVJ.V počátku se zde scházel tehdejší výbor.Po jeho výměně se tato místnost stala de facto soukromým skladištěm nového předsedy.Místnost nemá žádné označení a není zde ani případná pošt.schránka pro účely SVJ.Podstata dotazu je, že návrh na předložení zápisu z jednání shromáždění, s odkazem na 3.odst.§ 254 NOZ byl na shromáždění na popud předsedy zamítnut. A protože jak výše uvedeno, není nikde dovolání vlastníků,kterým bylo odmítnuto nahlédnutí do zápisu z shr. v r.2016.Dle vyádření předs. jeho byt není sídlem spolku.Prosím, jak by jste věc řešili zdejší diskutéři? Jednali by jste dle § 258? Děkuji za seriózní odpovědi. Bedrna

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr87, 5. Prosinec 2017 - 19:33

  Vzhledem k přístupu vašeho předsedy zkuste zaslat doporučený dopis s dodejkou na adresu sídla SVJ ve tvaru:

  Společenství vlastníků Nová 10000

  Karel Novák

  předseda výboru

  Nová 10000

  123 45 Vaše město

  Kde „Nová 10000“ je adresa vašeho domu, „Karel Novák“ je jméno vašeho předsedy. Takový dopis poštovní doručovatel/ka bude doručovat vašemu předsedovi a vy budete mít jednoznačný důkaz o tom, že máte zájem s SVJ něco řešit. Dále je třeba postupovat dle reakce předsedy.

  Vložil xyz (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 6:48

  Pokud soused užívá společnou místnost bez dohody s ostatními podílovými spoluvlastníky nad rámec svého spoluvlastnického podílu, náleží ostatním spoluvlastníkům peněžní náhrada, která se stanoví jako „… částka, která odpovídá částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase na užívání obdobného předmětu nájmu, a kterou by nájemce za obvyklých okolností byl povinen platit podle nájemní smlouvy.“. (Rozsudek Nejvyššího soudu 30 Cdo 5252/2007, ze dne 23.6.2009)

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 23:01

  ?? Jako sídlo prostě zadat adresu někoho z výboru, lépe předsedy a označit schránku SVJ! Nebo si nainstalovat zvlášť schránku (nebo pokud jsou schránky na poště…). V čem vidíte problém? Podívejte se po okolí. Co máte u r. soudu, ve Stanovách?? OZ sídlo řeší. Pošlete žádost na adresy výboristů. Já jim to vhazuji do schránky.

  Vložil aaaa (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 22:25

  SVJ není spolek. Sídlo svj je na adrese, na které se nachází dům. Není to žádná bývalá mistnost mandlu. Proč by na bývalé místnosti mandlu měla být poštovní schránka svj?

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 23:26

  SVJ nemá nic společného se spolkem? OZ je hadra?

  Vložil Člen (bez ověření), 7. Prosinec 2017 - 13:55

  Kdyby SVJ bylo spolek, tak se do něho dá svobodně vstupovat a svobodně vystupovat. Takto jsme byli do SVJ nahnáni zákonem, jako naši rodiče a prarodiče do JZD. Se stejnými důsledky.

  Vložil a (bez ověření), 7. Prosinec 2017 - 15:25

  Rozdíl v tom trošku bude. Naší rodiče a prarodiče vstupili do JZD tzv. „dobrovolně“, i když jim nic jiného nezbýbalo, na rozdíl od našeho vstupu do SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".