Shromáždění vlastníků svolané na základě svolávácí listiny

Vložil vileda, 19. Květen 2017 - 5:53 ::

Dobré ráno, prosím o reakce, vlastní zkušenosti či jakoukoli radu.

28.4. shromáždění vlastníků – mimo jiné rezignace předsedy, nový zvolen nebyl, ani nebylo na programu shromáždění, přestože předseda věděl, že odstoupí.Funkce předsedy skončila 28.4. projednáním na shromáždění.

Po třech týdnech, kdy se nic nedělo jsme na základě svolávací listiny (máme více než 1/4 svolávajících) připravili pozvánky na nové shromáždění na 22. 6..abychom mohli zvolit vedení. Při předávání pozvánek a podkladů ke shromáždění byl jediný protestující bývalý předseda s tím, že tohle je ilegální, že si toto nemůžeme dovolit a že SBD Krušnohor bude rozesílat pozvánky na 7. června, schůzi povede jakási paní z Krušnohoru a bude přítomen i předseda Krušnohoru. Pozvánku nepřevzal podpisem, nicméně dokumenty si ponechal s tím, že okamžitě jde na SBD Krušnohor a bude to řešit.

A teď netušíme co dál, protože pozvánky jsme předali, rozeslali a pravděpodobně teď budou chodit nové pozvánky od Krušnohoru, čímž budou vlastníci totálně zmatení. Stálo nás vše připravit poměrně dost úsilí a času i peněz, aby vše bylo férové a dle platné legislativy a nenapadnutelné a teď, netušíme proč takováto reakce od bývalého předsedy. Máte někdo podobné zkušenosti, či radu? Budeme vděčni za jakoukoli informaci. Všem hezký den

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Mrzout, 21. Květen 2017 - 15:03

  Zdravím,

  viledo, považoval bych za vhodné si zjistit, zda náhodou někteří další vlastníci, kteří „pečou“ s krušnohorem a Vaším bývalým předsedou nedali dohromady rovněž 1/4 a nedali plné moci krušnohoru aby jejich jménem svolal shromáždění a tam je i zastupoval.­.............

  Mrzout

  Vložil severočech (bez ověření), 19. Květen 2017 - 16:02

  Upřesním právní a sociologické pozadí dotazu.

  Dané SVJ je v rámci Mostu v unikátní situaci. Jde o jeden z mála bytových domů v Mostě, kde SBD Krušnohor nemá byt. V ostatních domech Krušnohor drží vždy nejméně jeden byt. Proto nebyl Krušnohor pověřeným vlastníkem a do funkce dosadil místního pána, který funkci vykonával toliko titulárně, ve skutečnosti jen podepisoval, co mu připravil Krušnohor, který zajišťuje správu; o formálnosti funkce svědčí i to, že předseda patrně neměl přístup na bankovní účet, který mají pouze účetní Krušnohoru. Ve všech ostatních mosteckých SVJ je Krušnohor předsedou společenství (do loňska pověřeným vlastníkem), těchto SVJ je více než 200 o 16 tisících bytech.

  Předseda společenství rezignoval, přičemž rezignaci oznámil na shromáždění, které se konalo 28. dubna 2017. Je zajímavé, že ačkoli shromáždění formálně svolával on sám, nedal do programu volbu nového předsedy (nebo výboru). Jelikož ale pozvánku připravoval Krušnohor, lze předpokládat záměr.

  Stanovy jsou již „přizpůsobeny“ NOZ (jde o dobře známé stanovy vytvořené paní Kabelkovou na objednávku SČMBD), schváleny byly shromážděním vloni a obsahují statutární orgán předsedu. Ustanovení k zániku funkce zní takto, cituji:

  Funkce předsedy společenství zaniká volbou nového předsedy společenství. Předseda společenství může být z funkce odvolán shromážděním. Též může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit společenství písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy shromáždění jeho odstoupení projednalo, jinak uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.

  V zápisu ze shromáždění, které se konalo 28.4., je k rezignaci napsáno toto, cituji:

  Pan XXX, pověřený vlastník, oznámil přítomným vlastníkům rezignaci na svou funkci ke dni 30.4.2017 – doloženo v písemné formě (viz příloha č. 2). Ostatním vlastníkům, kteří nebyli přítomni, bude tato skutečnost oznámena písemnou formou (doporučeně).

  Je třeba zodpovědět otázku, kdy zanikla funkce předsedy. Podle rezignačního dopisu bývalý předseda avizuje ukončení funkce k 30.4. Jenže dle dikce stanov funkce patrně skončila už 28.4. („projednáním rezignace“). Pokud má někdo jiný názor ohledně doby zániku funkce, budeme rádi, podělíte-li se.

  Z výše uvedených informací vycházíme a soudíme, že funkce statutárního orgánu je neobsazená (jelikož předseda oznámil rezignaci).

  Z toho důvodu část vlastníků vytvořila svolávací listinu, kterou podepsala více než 1/4 vlastníků (s podíly cca 30 %), vlastníci určili svolávací listinou tři zmocněnce a na základě svolávací listiny byla vytvořena pozvánka s termínem shromáždění 22. června 2017. Zmocněnci pozvánky v průběhu tohoto týdne roznesli a těm, co nebydlí v domě, odešlou či už odeslali poštou.

  Bývalý předseda, který nadále funguje jako styčný důstojník mezi vlastníky a SBD Krušnohor, včera na chodbě ústně sdělil, že Krušnohor rozešle pozvánku s termínem shromáždění 7. června 2017 a že schůze svolaná vlastníky je ilegální. Shromáždění povede předseda představenstva Krušnohoru spolu s náměstkyní ředitele Krušnohoru.

  Pozvánku Krušnohoru zatím nemáme, nevíme tedy, kdo bude na pozvánce uveden jako svolavatel. Toto nemá smysl nyní rozebírat, dokud neuvidíme pozvánku.

  Nicméně záměr je jasný. SBD Krušnohor v ostatních SVJ běžně dává na pozvánky bod programu „volba předsedy“ (tj. bez možnosti zvolit výbor) a bude vyžadovat, aby ho vlastníci zvolili předsedou.

  Vlastníci tedy obdrží dvě pozvánky a lze očekávat, že přednost dají pozvánce od družstva, jelikož družstvo dům spravuje přes 20 let a doposud se vnímají jako součást družstva, družstvu věří a v Mostě ani neexistuje konkurence družstev nebo správců, historicky zde existuje pouze SBD Krušnohor, který je značně dominantní.

  Myslím, že nikam nepovedou hraběcí rady „pošlete Krušnohor do zadele“, ale pokusme se oněm třem dámám, co se snaží zvolit vlastní výbor, pomoct spíše radami, jak lidem vysvětlit, že je pro ně nebezpečné, aby se SBD Krušnohor stal předsedou jejich SVJ, jelikož vlivem 20 letých manipulací a propagandy nic jiného, než družstvo neznají a neumí si představit, že by najednou věci v domě měly fungovat jinak, než byli zvyklí.

  Nemá význam řešit právní otázky, samozřejmě, že svolání družstvem na 7. červen patrně bude neplatné (smluvní správce nemůže svolat shromáždění), samozřejmě, že schůzi nemůže vést zaměstnanec družstva bez toho aniž by byl zvolen předsedajícím shromáždění. To je jasné. Nemá však smysl radit, aby proti shromáždění byla podána žaloba na neplatnost usnesení, je třeba poradit, jak tuto schůzi odvrátit, resp, jak vysvětlit lidem v domě, že družstvo není oprávněno takto jednat a že schůze svolaná 1/4 vlastníků na 22. červen je platná a není ilegální, jak prohlašuje družstvo.

  Vložil Mrzout, 19. Květen 2017 - 15:05

  viledo, jestli ten Váš bývalý předseda či bývalý pověřený vlastník chodí, jak se mě doneslo, po bytech a přesvědčuje vlastníky aby odvolali podpisy tak se obraťte na přestupkovou komisi při Magistrátu města Mostu a podejte na něj oznámení pro přestupek proti občanskému soužití, obviňuje Vás z protiprávního jednání – lžete vlastníkům, nejednáte podle stanov, nepostupujete podle platné legislativy apod. Předpokládám, že byl přesvědčovat i tu 1/4 co shromáždění takže o svědky nebudete mít nouzi.

  Mrzout

  Vložil vileda, 19. Červenec 2017 - 17:07

  S odstupem času z důvodu časové vytíženosti bych všem chtěla poděkovat za podporu i rady. Pro info…shromáždění proběhlo, výbor byl zvolen jednohlasně a s nadšením a lidé jakoby byli uvolnění z toho, že jim konečně někdo říká informace, které chtějí slyšet. Po tom všem pomlouvání a striktním odmítání podávání jakýchkoli informací ze strany bývalého předsedy jsou to pro nás všechny velmi pozitivní reakce. Jediný problém samozřejmě dělá stále bývalý předseda. Že by v jeho neurvalém a výhružném slovním napadání mělo prsty černé svědomí? :) Uvidíme..... A opravdu velký dík panu L. za vše…Jestli se dostane k přečtení těchto řádků, bude vědět :)

  Vložil Mrzout, 19. Květen 2017 - 13:03

  Zdravím,

  viledo, SBD Krušnohor na Vás „uvalí“ nucenou správu a jmenuje Vám „úřednímho správce“ (samozřejmě zaměstnance správy družstva), kterého budete jako vlastníci platit (část této platby jde do kasičky SBD Krušnohor). Krušnohoru tento stav vyhovuje a dovolím si tvrdit, že ho bude držet co nejdéle – bude s Vámi třást jako s tím oslíčkem. Jestli postupujete podle Vašich stanov není se třeba ničeho obávat – Váš bývalý předseda je s prominutím „sráč“ plně v režii Krušnohoru. Divím se, že když ten Váš bývalý předseda odmítl převzít pozvánku, že jste mu dali ostatní dokumenty, nicméně aspoň víte co Vás bude čekat. Počítejte ale s tím, že Krušnohor si svého „oslíčka“ jen tak vzít nenechá a bude Vám házet pořádné klacky pod nohy a to v dostatečném množství – dejte mu zřetelně najevo kde je jeho místo. Platí to, co zde níže napsal jiný přispěvatel – kopněte Krušnohor do „kakaové dírky“ co nejdříve.

  Jinak rada je jednoduchá – pokud je Vás více a chcete dát věci do pořádku vložte se do toho plnou silou a nenechte se zviklat Krušnohorem či jím navedenými jedinci a buďte tvrdí a vytrvalý, postupujte podle stanov.

  Mrzout

  Vložil anon. (bez ověření), 19. Květen 2017 - 13:08

  Krušnohor nemá oprávnění na nikoho uvalit nucenou správu. No ovšem, když si to vlastníci nechají líbit, tak asi má......

  Vložil Mrzout, 19. Květen 2017 - 13:31

  Zdravím,

  anon., správný termín je „úřední správa“ – vlastníci si to sami schválili ve stanovách, které jim Krušnohor zpracoval a předložil ke schválení. Tím si jen Krušnohor pojistil, že pokud nebude schválen jako předseda SVJ a nebude zvolen výbor, bude moci oslíčkem třepat nadále a více.

  Mrzout

  Vložil anon. (bez ověření), 19. Květen 2017 - 13:46

  Mrzoute, to je sice možné, že jsou tak, s prominutím, hloupí a schválili si to. Krušnohor není žádný úředník nějakého svj. Já bych dal výpověď a to okamžitou. Přece nikdo nemůže být vazalem nějakého krušnohoru (schválně s malým „k“, protože pro mne jsou to hajzlíci).

  Vložil Mrzout, 19. Květen 2017 - 14:58

  anon., já si nemyslím, že by byli všichni hloupí, spíš jde o nezájem o věci společné. Bydlím – platím – víc mě nezajímá, nechci mít starosti ať se starají ti co jim platím. Jakmile ale někdo rozvíří hladinu této žumpy je zle............ Ono s tou výpovědí, jak se zmiňujete to zase není tak jednoduché, na to musí být v první řadě lidi. V současné době je vazalem krušnohoru (schválně s malým „k“) několik tisíc vlastníků.

  Mrzout

  Vložil Klučík Antonín (bez ověření), 19. Květen 2017 - 12:54

  Krušnohor je kdo?

  Vložil PetrSn. (bez ověření), 19. Květen 2017 - 9:39

  Předně prostudovat vaše stanovy. Za druhé rezignovat mohl jen na své členství ve výboru, kolik má výbor členů, je schopen výbor fungovat i bez toho jednoho člena?
  Nebyli už dopředu voleni náhradníci? Pokud obojí ne je potřeba volba. Protože píšete o shromáždění vlastníků tak předpokládám jste SVJ? Pokud ano, tak SBD je pravděpodobně jen vašim správcem. Správce má obvykle nějakou mandátní smlouvu, prostudovat. Správce ale asi logicky nemá žádná práva k svolávání shromáždění jeho řízení apod. pokud nemá zároveň nějaký podíl na domě(a i potom by to muselo být nějak definováno ve stanovách)… Prostě je u vás hodně otazníků a málo odpovědí. Čistě podle toho co bylo sděleno zatím, pokračoval bych ve vašem scénáři, pokud svoláno shromáždění podle stanov je platné a neobhlížel bych se na vašeho souseda, bývalého člena výboru. Na vaší činnosti nic ilegálního nevidím, jen aplikujete svá vlastnická práva a těch bych se rozhodně nevzdával.

  Vložil vileda, 19. Květen 2017 - 12:06

  Děkuji za podporu i rady…asi jsem vše popsala moc stručně :), omlouvám se…Výbor jsme neměli, byl pouze statutár ve formě předsedy. Věděl, že rezignuje už před schůzí, ale nechal to, dle našeho názoru, záměrně takto bez volby nového předsedy. Krušnohor naštěstí nemá žádný podíl v našem domě, k jakýmkoli dokladům nám není umožněn přístup. Mě konkrétně třeba napsali, když jsem požadovala nahlédnout do dokladů, dopis, který přišel 27. s tím, že den předtím, tedy 26 mohu nahlédnout. Když jsem to napadla, bylo mi sděleno, že jsem nevyužila možnosti. Takto jedná SBD Krušnohor a pan předseda (zaplaťbánubohu bývalý) nestál za vlastníky, které zastupoval, ale za Krušnohorem…Kdoví, z jakého důvodu :)…Takže jediné co máme k dispozici je kopie neúplné mandátní smlouvy s Krušnohorem a Úč. Závěrka zhotovená SBD Krušnohor, tedy také nic moc, z čeho bychom mohli něco vyčíst. Ve stanovách nemáme nic takového, že by Krušnohor jakkoli jednal za nás ve smyslu shromáždění, atd…

  Vložil anon. (bez ověření), 19. Květen 2017 - 12:13

  vileda., Krušnohor u Vás nemá žádný podíl. Tak co váháte? Okamžitá výpověď a běžte k jiné firmě. Záměrně nepíšu správci, protože správcem domu je ze zákona vaše společentví. Svolanou schůzi nechte normálně proběhnout a zvolte si stat. orgán. Co je jakysí Krušnohor do toho. A nechte na schůzi schválit tu výpověď. Já bych s nimi na vašem místě vykmitnul.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".