shromáždění

Vložil tumova, 3. Říjen 2006 - 20:49 ::

V domě máme partu lidí , kteří mají vždy jiný názor než výbor. Prosím o info pokud vytvoříme program shromáždění( s podklady) a ve lhůtě 15 dnů nikdo nepodá žádný návrh na nový bod programu , může ještě po zahájení shromáždění někdo měnit tento program. (např.změna stanov, odvolání výboru společenství a pod.) Podotýkám , že zatím máme pouze vzorové stanovy společenství. děkuji Tůmová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil bakulin, 25. Listopad 2006 - 22:17

  Hlasování

  Na Shromáždění vlastníků jednotek nám bylo oznámeno předsedou, že hlasování bude provedeno podle návrhu po bodech způsobem: kdo je proti, kdo se zdržel a kdo je pro. Na námitky, že je to účelové řekl: to není s ničím v rozporu. Z 27 bodů se tímto způsobem odhlasovaly jen první 3 body. Pak následovaly jen dotazy: kdo je proti a kdo se zdržel, u několika bodů jen: kdo je proti. Je možné tímto způsobem hlasovat (i bez souhlasu vlastníků)? Na upozornění, že někteří vlastníci již v průběhu hlasování odcházejí nám bylo vysvětleno, že dali zbývajícím plnou moc a že se to dopočítá podle prezentační listiny. Sám jsem byl nucen na chvíli odejít a po příchodu se mi dostalo vysvětlení: to už nehraje roli, většina je vždy pro. Je takové hlasování platné nebo by je mohl někdo dodatečně zpochybnit? Jednalo se i o úvěru 24 mil. Kč se splátkami na 20 let.

  Vložil Pavel, 26. Listopad 2006 - 10:21

  „Obrácené hlasování“ nezakazuje ZoVB ani vzorové stanovy. Pokud ho nemáte zakázané ve svých stanovách nebo pokud si ho nezakáže shromáždění tak je podle mého názoru nejen možné, ale i vhodné. Pokud máte 27 bodů k hlasování, tak by normálním hlasováním probíhalo hlasování o posledních bodech před neusnášeníschopným shromážděním.

  U SVJ se totiž hlasuje podle poměru na společných částech budovy a to sečítat je obtížné. Navíc vlastníci pospíchají sledovat telenovely a to, že je hlasováno o zásadních věcech souvisejících s jejich majetkem je moc nebere.

  Pokud bylo hlasováno jen: kdo je proti a kdo se zdrží, tak se domnívám, že prostým dopočtem se lze dobrat počtu hlasů pro.

  Problém ale vidím, když se hlasovalo jen PROTI. Toto hlasování by šlo asi zpochybnit, protože není jasné, zda byla dosažena potřebná většina PRO, protože část vlastníků se mohla ZDRŽET.

  Techniku hlasování by měl navrhnout výbor. Domnívám se, že ji shromáždění nemusí schvalovat. Ale pokud by byl odpor shromáždění tak velký, mělo si odhlasovat jiný způsob. Asi by to skončilo rozpuštěním shromáždění, protože jiný způsob asi výbor neměl připravený.

  Problémem jsou také odcházející účastníci. Pokud už dávají přednost jiným záležitostem, měli by někoho zmocnit, aby za ně hlasoval. Bohužel právní bezvědomí je značné a většina lidí netuší, že z vlastnictví vyplývají nejen práva ale i povinnosti (Čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).

  Pokud tedy odcházející nezplnomocnili nikoho k hlasování, je zde také prostor ke zpochybnění hlasování.

  Podle výše úvěru soudím, že SVJ bude mít ke 100 členům. V takové množství se dá hlasovat asi jenom „obráceně“ nebo mít připravené lístečky se jménem a počtem hlasů, které by vlastníci odevzdávali a byla by možná i následná kontrola výsledků hlasování.

  Hezký den PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil HonzaT, 4. Říjen 2006 - 5:50

  Na schůzi byste jako jeden z prvních bodů měli schvalovat program – takže tady mají prostor pro námitky.

  Vložil Pavel, 1. Listopad 2006 - 0:29

  Prostor pro námitky určitě je, ale k přijetí jejich námitek je podle §11/3 ZoB potřeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

  Hezký den PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 7. Listopad 2006 - 13:42

  Může se mnou být na shromáždění moje maminka přestože není členem společenství??? Byt přepsala na mě, ale bude tam bydlet stále a má zájem se schůzí účastnit. Může ji někdo vykázat nebo ji mohu třeba udělat plnou moc nebo tak něco, aby se toho mohla taky účastnit???

  Vložil Anonymous, 7. Listopad 2006 - 13:47

  Pokud to stanovy nezakazují nevidím důvod, proč by se cizí osoba nemohla zúčastnit. Pokud by to stanovy zakazovaly, nebo by se shromáždění usneslo, že smí být přítomni jen vlastníci, tak bych ji dal plnou moc dle ObčZ, která ani nemusí být ověřená.

  Hezký den

  Vložil Anonymous, 6. Prosinec 2006 - 23:56

  Děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".