Schválení přeměření výměr jednotlivých bytů

Vložil Pajer (bez ověření), 28. Červenec 2011 - 7:42 ::

Dobrý den,správce našeho společenství se domnívá,že neodpovídají velikosti bytů v prohlášení vlastníka a tedy i v katastru nemovitostí. Chtěl by přeměřit velikosti bytů. Prosím o radu, jaký poměr hlasů je zapotřebí k odsouhlasení? Řídíme se vzorovými stanovami, z nich chápu, že záměr přeměřit byty si můžeme odsouhlasit nadpoloviční většinou přítomných hlasů na shromáždění, ale změnu prohlášení vlastníka 100% všech vlastníků. Nechápu však, jak mohu nutit vlastníky bytů, aby na základě nadpolovičního odsouhlasení záměru přeměřit byty, si pouštěli do bytu cizí lidi, kteří jim přeměří byt,lze využít ustanovení zákona 371/2004 čl.XIV odst.2 pís.h) člen společenství je povinen umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky ,pokud to nezbytně vyžadují úpravy,provoz, opravy apod…? Moc děkuji za radu Pajer

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pajer (bez ověření), 28. Červenec 2011 - 13:01

  Správce je zároveň vlastníkem bytu, spíše jde o to, že podle podlahové plochy se rozpočítává např.plyn, což znamená, že odchylka ve velikosti bytů se projevuje do rozúčtovávání nákladů. Ale jak už tady padlo, nikoho nemůžeme nutit do přeměřování bytů. Ještě jednou všem zúčastněným moc děkuji za příspěvky,Pajer

  Vložil rivr, 28. Červenec 2011 - 13:22
  cit.(): „…jak už tady padlo, nikoho nemůžeme nutit do přeměřování bytů…“
  žádného Vlastníka – Vy uvádíte, že „…Správce je zároveň vlastníkem…“ – jste tedy jen nájemník..?
  rivr
  Vložil svjvmt, 28. Červenec 2011 - 11:33

  správce může chtít co chce, jeho práva a povinnosti máte ve smlouvě s ním. Je to na vás, co s tím budete dělat pokud zjistil rozpory, jsou to vaše majetky. A v souladu s kupní smlouvou to je? Sice se též podivuji, jak je možné, že paneláky, panely jsou v nějakých stanovených rozměrech a je rozdíl až 1 m2 u identických bytů.

  Vložil lake, 28. Červenec 2011 - 8:55

  Vlastník jednotky skutečně má tuto povinnost. Ze znění zákona plyne, že to platí pouze pokud to nezbytně vyžadují okolnosti.

  Vlastník tedy není povinen do bytu vpustit kteréhokoliv zvědavce jen pro bezdůvodnou kontrolu rozměrů bytu. Ovšem pokud se přeměřením jednoho nebo několika bytů v domě zjistily rozdíly, je tím zpochybněna správnost Prohlášení vlastníka budovy a je zřejmé, že je nutné provést nové měření ve všech bytech.

  Pro změnu Prohlášení opravou na základě zjištěných chyb můžete nahradit nesouhlas některých vlastníků rozhodnutím soudu.

  lake

  Vložil Měřič (bez ověření), 28. Červenec 2011 - 9:55

  Prohlášení vlastníka platí, i kdyby obsahovalo odchylky od skutečného stavu, a z jeho údajů je třeba vycházet. Přesněji, cokoliv se dá změřit různým způsobem a tudíž každé přeměření vede k odchylkám od původního měření. Shrnuto: Přeměřování nelze doporučit ani vynutit.

  Vložil lake, 28. Červenec 2011 - 13:59

  Měřič napsal: "Prohlášení vlastníka platí, i kdyby obsahovalo odchylky od skutečného stavu."
  Nesmysl. Může být, že Prohlášení trpí takovou vadou, pro kterou je absolutně neplatné. (Příklad: uvedení sklepních kójí v Prohlášení jako součástí bytových jednotek a jejich započtení do podlahové plochy bytu).
  Platnost takového prohlášení i platnost všech následných převodních smluv může kdokoliv napadnout s nepředvídatelným výsledkem. Takže mávnout nad tímto stavem rukou se nemusí vyplatit.

  Měřič napsal: "... cokoliv se dá změřit různým způsobem."
  Opět naprostý nesmysl, který tazateli nic neříká. Měřič zřejmě neví, že podíly zapsané v katastru jsou vždy zaokrouhlením skutečného stavu. Tazateli jistě nejde o milimetrové rozdíly v rozměrech místností (což je pod hranicí zaokrouhlovací chyby), nýbrž o odchylky, které mění podíl vlastníka zapsaný v katastru a tedy zasahují do samé podstaty jeho vlastnictví (mění se tím podíly VŠECH spoluvlastníků na domě).

  Samozřejmě přeměření lze v případě zjištěných odchylek doporučit (aby se předešlo hrozbě neplatnosti převodních smluv).
  Přeměření lze vynutit (i soudním rozhodnutím), je-li to nezbytné ke stanovení spoluvlastnických podílů, což jsem napsal v prvním příspěvku.
  Měřič zde píše nesmysly bez znalosti věci.

  lake

  Vložil dtrojny, 20. Prosinec 2011 - 17:28

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na jednu věc, která souvisí se zde řešeným problémem.

  V našem Prohlášení vlastníka je u jedné z jednotek napsáno, že k podlahové ploše této jednotky patří „krytý vstup“ o výměře x m2. Tento krytý vstup není vymezen jako místnost, nemá vlastní dveře a prakticky jde o zakryté schodiště vedoucí k vlastním dveřím do jednotky. Zároveň je v Prohlášení o několik odstavců níže uvedeno, že je „jednotka ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní stranou vnějších oken“. Tedy se nejdřív tvrdí, že k jednotce patří vnější prostor, pak se tvrdí, že nepatří. V Katastru nemovitostí je však napsán takový spoluvlastnický podíl, který odpovídá ploše jednotky včetně tohoto krytého vstupu, majitel jednotky od této plochy odvozuje i počet hlasů, kterými hlasuje na shromáždění.

  Je to takto v pořádku, nebo není možné do plochy jednotky zahrnout i tento „krytý vstup“?

  Děkuji za odpověď. Daniel Trojný

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".