Rozhodnutí soudu - Revitalizace domu.

Vložil Jirka. (bez ověření), 17. Prosinec 2014 - 14:32 ::

Zdravím všechny vlastníky bytových jednotek.

U nás v domě jsme si odhlasovali většinou hlasů revitalizaci domu.Chceme si vzít úvěr a navýšit fond oprav.Problém ale je že menšina pěti vlastníků nesouhlasí,protože se jedná o důchodce nebo nezaměstnané.Brání se tím že by neměli na vyšší splátky.Příspěvek na bydlení který pobírají údajně nelze navýšit když se jedná o revitalizaci domu-splácení společného úvěru.Banka nám úvěr za takových podmínek nedoporučuje.Chceme se obrátit na rozhodnutí soudu.Má prosím někdo s rozhodnutím soudu ohledně tohoto problému zkušenosti?Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jakub Hájek ba2e21 (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 3:00

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil lake, 18. Prosinec 2014 - 7:10

  Určitě nechcete navýšit „fond oprav“. Žádný totiž nemáte, ostatně ani SVJ nic takového ve svém účetnictví nemá. Pojem „revitalizace“ nejspíše lze do češtiny přeložit jako „technické zhodnocení budovy“. Doporučuji držet se těch označení, která jsou srozumitelná a odpovídají skutečným závazkovým vztahům.

  Napsal jste, že se má jednat o „splácení společného úvěru“. To také není pravda! Je vidět, že jste totálně zmateni. Každý vlastník bude buď splácet svůj INDIVIDUÁLNÍ úvěr bance, nebo bude splácet INDIVIDUÁLNÍ půjčku od právnické osoby SVJ, nebo bude INDIVIDUÁLNĚ splácet svůj dluh vůči SVJ.

  Takže se podívejme: jaké jsou možnosti financování technického zhodnocení?

  1. Technické zhodnocení domu je možno financovat jednorázovou úhradou částky na výzvu zhotovitele (SVJ). To by u všech vlastníků vyžadovalo mít potřebnou částku rezervovánu předem. Ovšem je naivní domnívat se, že na toto budou vlastníci připraveni bez schváleného dlouhodobého plánu (Reserve study). Právě proto se sestavuje dlouhodobý plán, aby měli povědomost o tom, co budou povinni uhradit, kdy a v jaké výši.
  2. Svůj podíl na technickém zhodnocení může vlastník jednotky zafinancovat individuálně např. pomocí půjčky, úvěru či stavebního spoření s překlenovacím úvěrem, či prodejem části svého majetku.
  3. Technické zhodnocení lze zafinancovat skládáním dlouhodobých záloh na účet SVJ. Platí, že skládání dlouhodobých záloh na jiné účely než jsou opravy a údržba domu nelze vlastníkovi nařídit; technické zhodnocení nespadá pod zákonnou správu domu vykonávanou právnickou osobou SVJ(2000). Opět je ovšem nutné mít dlouhodobý plán, aby bylo vůbec možno určit výši dobrovolně sjednaných záloh a dobu po kterou se mají hradit.
  4. Další (velmi častá) možnost je, že SVJ si zajistí finanční zdroj externě a poskytne vlastníkům jednotek finanční službu – odklad úhrady jejich dluhů se splácením podle splátkového kalendáře. K tomu uzavře s dlužníky individuální smlouvy, případně si splácení pojistí zřízením zástavního práva k jednotce dlužníka.

  Konečně jsme se tedy dostali k jádru Vašeho dotazu. Vlastníci jednotek samozřejmě mohou rozhodnout o technickém zhodnocení domu.

  • Rozhodnutí o technickém zhodnocení se přijímá tříčtvrtinovou většinou všech, počítáno podle podílů (§ 11 odst. 5 ZoVB).
  • Rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků ( § 1129 NOZ). Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka sou­d.

  Takové rozhodnutí (ať podle ZoVB, či podle NOZ) je pak závazné pro VŠECHNY vlastníky jednotek. Přitom je bezvýznamné, zda některý vlastník nemá prostředky a není ani schopen splácet nabídnutou půjčku.

  Většinoví vlastníci se tedy nemusejí obracet na soud. Není totiž nic, co by soud měl z jejich hlediska řešit. Jde o typické většinové rozhodování mezi spoluvlastníky. Zda se na soud obrátí menšinový spoluvlastník nelze předvídat. Má tuto možnost, viz § 1129, 1130, 1132 NOZ.

  Nerad to říkám takto tvrdě, ale judikatura dospěla v souladu s článkem 11 LZPS k jedinému logickému závěru: Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu druhých.
  Nemůže-li si osoba dovolit vlastnictví bytu, může jej přece zcizit: prodat, darovat, vydražit, směnit za menší. Tím se ihned zbaví veškerých budoucích povinností, které jsou s vlastnictvím nemovité věci spojeny.

  lake

  Vložil Pepa Dlouhý (bez ověření), 17. Prosinec 2014 - 18:14

  Jiří, to je jak se říká, „průser“. Lidé,kteří bydlí v baráku, se řídí zákonem o SVJ, dnes je to o paragrafech, uvedených v NOZ. Takže kdo chce a kdo nechce, je věc většiny, myslím 3/4 z celkového počtu vlastníků.Ať děláte co děláte, lidi žádným soudem nepřesvědčíte a nezlomíte. Úvěr bude hradit SVJ a né nějaký ten soud.Jak vidíte, budete čekat třeba do soudného dne, až budou u vás bydlet rozumní lidé a hlavně ti, co by chtěli platit. Jinak to prostě nevidím.Ať se vám daří.

  Vložil Jandus (bez ověření), 17. Prosinec 2014 - 17:48

  Jirko, jde také o to, jestli těch 5 vlastníků je z 11, nebo z padesáti.

  Vložil RadekV, 17. Prosinec 2014 - 15:38

  Domníváte se, že soud může někomu nakázat zadlužení?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".