Rozhodnutí mimo zasadení § 1212 OZ

Vložil Mimoň (bez ověření), 6. Srpen 2018 - 9:09 ::

Dobrý den, jak rozumíte/vykládáte si znění § 1212 NOZ: „K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.“

Já tomu rozumím tak, že se jedná o kogentní ustanovení NOZ, a je nutné, aby vlastník, který hlasuje, takové rozhodnutí vlastnoručně podepsal. Nelze jej nahradit elektronickým hlasování po emailech obzvláště nejsou-li opatřeny elektronickým podpisem.

Jsem mimo nebo nejsem?

Děkuji za rady, Mimoň

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 6. Srpen 2018 - 12:12

  Ano, je to přesně tak, jak píšete. Z rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být u každého hlasujícího vlastníka nepochybné, s čím vyjádřil (ne)souhlas, kdy ho vyjádřil a že ho stvrdil vlastnoručním podpisem.

  Jedná se pochopitelně o kogentní ustanovení.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 7. Srpen 2018 - 14:27

  v rozumných společenstvech existuje dohoda všech. Mezi slušnými lidmi, kteří se mezi sebou nehádají a nesoudí v menších SVJ. My třeba máme jinou, praktičtější dohodu, tu jsme dali do stanov a kupodivu nám je Krajský soud nevrátil. Možná to ani nečetli. Spočívá v tom, že písemné podepsané hlasování podepíše, naskenuje a pošle mailem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".