Rozdílná definice zálohy v právu a v účetnictví

Vložil AsiTak, 17. Květen 2019 - 12:57 ::

Platilo v době platnosti předcházejícího obč. zákoníku zákona 40/1964 Sb. – Občanský zákoník, který obsahuje § 634 odst. (2) definující zálohy:
(2) Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.
Tuto definici splňuje i dílčí platba „splátka závazku“, která jak známo dle účetnictví zálohou není. Dnes, dle NOZ definice zálohy §2611 je v souladu s definicí v účetnictví.
Volně převzat ze zdroje: Ing. Martin Děrgel, Zálohy v účetnictví, Publikováno: 1.4.2008, Zdroj: Účetnictví v praxi 2008/4

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 18. Květen 2019 - 9:16

  Právní definice zálohy v občanském zákoníku žádné změny nedoznala (změnou je pouze to, že dříve se předpokládalo, že počet účastníků smlouvy může být i vyšší než dva):

  Nyní: § 1807 Záloha „Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.“

  Dříve: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 498 „Na to, co bylo dáno před uzavřením smlouvy některým účastníkem, hledí se jako na zálohu.“

  Účetní definici nechť zde uvede někdo, kdo ji dokáže najít, zákon o účetníctví pojem záloha neobsahuje.

  Tato definice požaduje, aby záloha byla dána před uzavřením smlouvy. V praxi bývá záloha sjednána ve smlouvě, tedy bývá dána až po uzavření smlouvy, ovšem před započetním prací, případně v průběhu prací, ale před předáním díla.

  Vložil AsiTak, 18. Květen 2019 - 22:58

  Moje profesní deformace a nešťastně použité slovo definice zamlžil skutečný záměr sdělení příspěvku.
  Pokud vím dnes neexistuje právní předpis ve kterém by bylo použito pojmenování „fond oprav“ v jiném významu než k tomu pojmenování odpovídá pojem v účetnictví tj. skutečný fond na opravy. Ale existuje nespočet „přecedů“ a členů výborů a ostatních osob s výstupy amatérsky sepsaných stanov, zápisů schůzí a dalších materiálů (prý i rozsudků soudů) ve kterých pojmenování „fond oprav“ je používáno v jiném významu než k tomu pojmenování odpovídá pojem v účetnictví.
  V citovaném článku autor upozornil na zákon a paragraf v příspěvku uvedených kdy zaplacené splátky bylo možno pojmenovat jako „zálohy“ tj. jinak, než k tomu pojmenování odpovídá pojem v účetnictví (splátka není záloha!).
  NOZ problém společného pojmenování záloh a splátek vyřešil volbou „část odměny“ nebo „cena za část“ tj. použitím účetně nekvalifikova­ných názvů.

  Vložil Přemysl (bez ověření), 18. Květen 2019 - 9:28
  Vložil Přemysl (bez ověření), 18. Květen 2019 - 9:31
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1loha_(finance)
  Vložil Hrubý (bez ověření), 18. Květen 2019 - 10:24

  Když použijete místo „kopírovat“ a „vložit“ možnost „vyjmout“ a „vložit“, pak je vložený odkaz funkční

  https://cs.wikipedia.org/…/Z%C3%A1loha

  Vložil Hrubý (bez ověření), 18. Květen 2019 - 10:43

  Popsaný způsob funkční není. Pak lze tedy použít způsob pro vložení odkazu popsany pod nabídkou „Formát textu“ (nabídka je nad nabídkou „Zobrazit komentář“

  Takto vložený odkaz už je funkční

  https://cs.wikipedia.org/…Z%C3%A1loha_(fi­nance)

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 17. Květen 2019 - 13:19

  „Dnes, dle NOZ definice zálohy §2611 je v souladu s definicí v účetnictví.“

  a

  „Volně převzat ze zdroje: Ing. Martin Děrgel, Zálohy v účetnictví, Publikováno: 1.4.2008, Zdroj: Účetnictví v praxi 2008/4“

  Vložil AsiTak, 18. Květen 2019 - 7:51

  s ohledem na datum vzniku článku a NOZu je nelogické předpokládat že v článku může být něco o NOZu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".