Revitelizace domu, výměna oken a lodžiové stěny bez souhlasu SVJ

Vložil Petr K. (bez ověření), 19. Říjen 2013 - 15:46 ::

Dobrý den, mám dotaz, který se zde již řešil několikrát, tj. refundace oken, ale trošku z jiného pohledu.

Vlastník bytove jednotky před několika lety nechal na své náklady vyměnit celou lodžiovou stěnu i s oknem, avšak bez souhlasu SVJ. Tento rok proběhla celková revitalizace domu, jejíž součástí byla i výměna oken a lodžiových stěn. V současné době se řeší otázka refundace nákladů. SVJ nemá problém s refundací oken, ale již má problém s refundací nákladů na výměnu lodživé stěny (údajně nikdo toto dříve nepožadoval a jaksi rozpočet a úvěr s tímto nepočítá). Shromáždění SVJ odsouhlasilo revitalizaci obecně, ale neřešilo se výslovně otázka, co s okny a lodžiovými stěnami, které již byly vyměněny (zda revitalizace proběhne bez nich, zda případně dojde k auditu, zda již vyměněné prvky mají vlastnosti podle projektu apod. či zda dojde taktéž k jejich výměně). V rámci revitalizace samozřejmě k jejich výměně nedošlo, nikdo ani neřešil otázku, zda splňují požadavky projektu, jen se zjišťovalo, kdo již má vyměněno, aniž by se také zkoumalo, zda bylo vyměněno se souhlasem SVJ či nikoliv.

Výbor SVJ přišel z řešením, že dodatečně může vlastník požádat o schválení změny, pokud tedy pro bude 75% většina všech a v takovém případě mu bude stěna refundována.

Moje otázka směřuje k tomu, zda tento souhlas nebyl již dán zpětně schválením té revitalizace samotné, kde se neřešila otázka, co s již vyměněnými prvky.

Výbor arguemntuje také tím, že jelikož nebyl dán předtím souhlas, mohlo tedy SVJ žádat o obnovu původního stavu a argumentaci bezdůvodným obohením neakceptují.

Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Novotný a775e5 Michal (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 19:59

  Zkuste se podívat na dokumenty na Seznamsvj.cz

  Vložil lake, 19. Říjen 2013 - 16:17

  Jestliže bylo shromážděním rozhodnuto o výměně lodžiových stěn, avšak ty dříve přestavěné vyměněny nebyly, pak tím došlo konkludentně (jednáním) k souhlasu se skutečností, že některé stěny už vyměněny jsou. Žádné hlasování na tom nic nezmění.

  Důsledkem je, že SVJ má bezdůvodné obohacení. Nemuselo totiž objednat a zaplatit výměnu všech lodžiových stěn, nýbrž pouze některých. Plnění z bezdůvodného obohacení může na SVJ požadovat ten, kdo dříve vyměnil lodžiovou stěnu vlastním nákladem. Plnil tedy za společenství to, co bylo po právu povinno plnit samo.

  Je naprosto nesmyslné teď mudrovat, že SVJ mohlo žádat o obnovu původního stavu. SVJ nic takového nežádalo, takže dodatečné úvahy na toto téma jsou bezpředmětné. Ostatně SVJ ani nebylo oprávněno něco takového žádat. SVJ je pouze sluha vlastníka, nikoliv vlastník domu.

  lake

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 19. Říjen 2013 - 17:40

  Jak se mohlo SVJ bezdůvodně obohatit, když mu nic nepatřilo před výměnou a nic nepatří ani po výměně?

  Vložil lake, 19. Říjen 2013 - 18:09

  Správná otázka. Obohatili se všichni spoluvlastníci lodžiových stěn. Ale snad jste zapomněl, že opravu hradilo SVJ ze svých prostředků v rámci předmětu své činnosti. Takže také SVJ se bezdůvodně obohatilo. Je pouze na vlastníkovi, aby se rozhodl, vůči komu uplatní nárok z bezdůvodného obohacení. Vůči SVJ to bude jistě jednodušší vymáhání.

  K tomu si dovolím Vás odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 5330/2008, ze dne 19. 7. 2010 http://profipravo.cz/index.php…. Soud pravil o SVJ:

  „[P]ovinností společenství je obstarat nutné opravy společných částí domu. Pokud tyto opravy provede a zaplatí vlastník jednotky, může jít o plnění, které vlastník jednotky vynaložil namísto společenství. Proto je takovou věc třeba posoudit i podle § 454 obč. zák. V případě úspěchu žaloby by rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky jednotek bylo již věci společenství, jak vyplývá i z § 13 odst. 7 byt. zák. “
  Zákon č. 40/1964 Občanský zákoník § 454
  Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.

  lake

  Vložil Petr K. (bez ověření), 19. Říjen 2013 - 23:03

  Velmi děkuji za odpověď a dovolím si na ní reagovat.

  Domnívám se totiž, že argumentace Vámi uvedeným rozsudkem není úplně přiléhavá, a to právě ve vztahu k případnému bezdůvodnému obohocení. Vdaném případě šlo 1) o havarijní stav a za 2) SVJ bylo informováno, ale bylo nečinné. Tudíž zde by bezdůvodné obohacení jistě vzniklo. V mém uvedeném případě se o danou situaci nejednalo. SVJ by v důsledko mohlo trvat na uvedení v předešlý stav, což se ovšem nakonec nestalo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".