Rekonstrukce domu

Vložil xanetx, 4. Červen 2010 - 16:25 ::

Dobrý den, prosím o radu. V roce 2008 jsem zakoupila byt v osobním vlastnictví. V kupní smlouvě mezi mnou a bývalým majitelem stálo, že na bytě naváznou žádná věcná břemena, dluhy atd. Obdržela jsem předpis plateb za služby. V první chvíli na něm nebylo nic divného. Avšak v roce 2009 se ve vyúčtování objevila položka spoření, které do té doby bylo finančně promítnuto v položce fond oprav. Položka fond oprav se v tu chvíli ponížila o částku „spoření“. Když jsem se pídila po tom, za jaké spoření to vlastně platím, bylo mi řečeno, že když se v roce 2006 dělala kompletní rekonstrukce celého panelového domu, jednotlivý majitelé bytů si brali půjčky na vlastní rodné číslo. A však tuto půjčku nespláceli přímo bance, ale šlo to přes účet společenství vlastníků. Já za byt zaplatila cenu odpovídající ceně včetně rokonstrukce domu. Když jsem byt koupila, společenství se mnou nesepsalo žádnou smlouvu o tom, že dluh přechází na mě. Dluh je u banky stále veden na rodné číslo předchozího majitele. Jsem povina tento dluh splácet a pokud ne, po kom mohu vymáhat mnou již zaplacené splátky. Děkuji za odpověď Aneta

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Novotný 9454d7 Jiří (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 1:35

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil Anaj (bez ověření), 5. Červen 2010 - 13:20

  Aneto, s bývalým majitelem bytu jste se dohodli na tržní hodnotě bytu, byt není zatížený žádným věcným břemenem a to je přece důležité. Pochybuji o tom, že jste v kupní smlouvě řešili kupní cenu, která se vztahovala na byt+dům. Pokud máte k disposici znalecký posudek bytu, kvůli dani z převodu z nemovitosti, kterou hradí prodávající, pak vidíte, že cena bytu dle znaleckého posudku, není navýšená o cenu domu, nebo pozemku. Koupila jste si bytovou jednotku a stala se podílovou spoluvlastnicí domu a pozemku, stala jste se členkou SVJ, které zřejmě velmi dobře funguje, členové SVJ jsou zodpovědní, když se dokázali všichni dohodnout na rekonstrukci celého domu,není to pravidlem. Těžko byste si kupovala byt v domě, který by byl zralý na celkovou rekonstrukci. Zák.č.72/94 Sb, část čtvrtá převod a přechod vlastnictví jednotky §20 odst.1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu, popřípadě další práva a povinnosti spojené s vlastnictví jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu. odstavec 3) Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jednotek v domě, týkající se společných částí domu a pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlatníky jednotek nabytím vlatnictví k těmto jednotkám.

  Takže vše je v naprostém pořádku. SVJ splácí bance dluh na rekonstrukci domu a členové SVJ musí tento dluh splatit, tedy ze zákona na Vás tato povinnost přešla. Jestli tomu dobře rozumím, dostala jste vyúčtování, ve kterém byla uvedena částka – příspěvky členů společenství na správu domu – kterou všichni s oblibou zkráceně nazýváme fond oprav, ale všichni samozřejmě víme o co tady jde.

  To, že jste ve vyúčtování našla položku tzv.FO a spoření, co proti tomu máte_?, oproti předešlému roku, máte teď vyúčtování podrobnější a máte větší přehled.

  SVJ s Vámi nemusí sepisovat žádnou smlouvu, závazek splatit dluh přešel na Vás ze zákona, anebo si myslíte, že by se měl rozpočítat mezi ostatní vlastníky ? Samozřejmě , že ne.

  Vložil xanetx, 6. Červen 2010 - 20:18

  S tím co píšete bych samozřejmě souhlasila v případě, že by půjčka zněla na SVJ, tedy že by dlužníkem bylo SVJ. Pak pokud nabidu vlastnická práva k bytové jednotce v tomto SVJ jsem povinná dluh také splácet. Ale když je tato půjčka na soukromou osobu, tedy dlužník je majitel od kterého jsem byt zakoupila, tak jsem také povinna tento dluh splácet? Děkuji za odpověď.

  Vložil anaj (bez ověření), 6. Červen 2010 - 21:18

  Jako členka SVJ máte právo nahlížet do všech dokumentů , které se týkají Vašeho SVJ.

  Požádejte výbor o předložení smlouvy o půjčce na rekonstrukci domu. Jsem přesvědčená o tom, že smlouva o půjčce byla uzavřena, se SVJ a nikoliv s jednotlivci.

  Podle zákona č. 72/94 Sb. Práva a povinnosti vlastníků jednotek § 13 odstavec 1) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. odstavec 7) Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

  Dům je zrekonstruovaný a půjčku musí SVJ zaplatit. Splácí jí z tzv. fondu oprav, kam přispíváte, tak , jako ostatní podle m2 své bytové jednotky .

  Např.30Kč za m2/BJxrozměry Vaší BJ. Taky se rekonstrukce dělat nemusela, protože na ní peníze nebyly, takže byste spolu s ostatními musela roky na takovou rekonstrukci šetřit.

  Prostě a jednoduše, věřte tomu, že na Vás přešel závazek společenství, splatit spolu s ostatními půjčku.

  Ten kdo Vám byt prodal zřejmě v bytě a v domě, který byl ve špatném technickém stavu žil řadu let, odstěhoval se rok po rekonstrukci, ve zrekonstruovaném domě žijete Vy, ne on.

  Takže pokud by prodejce bytu v domě zůstal ,ručil by za závazek SVJ on, ze zákona toto ručení přešlo na Vás a jak je vidět dluh je řádně splácen a nehrozí nikomu, že by banka na Vaše byty uvalila exekuci.

  Já jen vím ze svých vl. zkušeností i zkušeností v jiných SVJ, které vloni rekonstruovali celé domy, že vše projednali na shromáždění, odsouhlasili úvěr, navýšili platby na m2 na BJ, statutární orgán – v jednom z domů 2 členové výboru, ve druhém domě l pověřený vlastník s bankou uzavřeli smlouvy.

  Domy jsou nádherně zrekonstruované, měsíční platby jsou převáděny do banky z tzv. fondu oprav. Byty se v těchto domech prodávají a samozřejmě s tím, že na nového vlastníka ze zákona přechází závazek SVJ – tj. splatit dluh.

  Možná se najde někdo jiný, kdo to bude umět líp vysvětlit.

  Vložil xanetx, 7. Červen 2010 - 11:24

  Děkuji za vyčerpávající odpověď. Avšak jste opravdu nepochopila můj problém. Do půjčky nemohu nahlížet, jelikož je OPRAVDU na soukromou osobu, nikoli na SVJ. SVJ tyto půjčky u sebe nemá ani založené. Má je u sebe vlastník půjčky. Zkrze účet SVJ pouze probíhá platba do stavební spořitelny, ale dlužníkem je u banky soukromá osoba, vlastník předemnou. Pokud máte radu i na tento problém, rada se poučím.

  Vložil anaj (bez ověření), 7. Červen 2010 - 16:48

  Využila jsem přátelství s ředitelem jedné z poboček ČSOB. Doufám, že tentokrát bude můj příspěvek mít pro Vás smysl.

  Dohodli jsme se na tom, že Vaše SVJ muselo modernizaci řešit překlenovacím úvěrem přes stavební spořitelnu.

  Pokud tedy Vaše SVJ řešilo rekonstrukci a modernizaci domu překlenovacím úvěrem přes stavební spořitelnu a jednotliví vlastníci BJ. uzavřeli s touto stavební spořitelnou smlouvu , pak se opravdu splacení dluhu týká bývalého vlastníka Vaší bytové jednotky a ne Vás.

  Tzn., že bývalý vlatník Vaší BJ. musí dluh splácet až do jeho úplného zaplacení.

  Takže, pokud je dohoda, že úhrada dluhu půjde za všechny z účtu SVJ, pak by měla být snížená o platbu bývalého vlastníka BJ. Při prodeji BJ se mohl dohodnout s výborem, že svou platbu bude převádět na účet SVJ, nebo, že ho bude platit převodem ze svého účtu.

  V každém případě je opravdu pravda, že Vy nejste povinna dluh , platit.

  Vložil Anonymous, 7. Červen 2010 - 11:40

  Dluh soukromé osoby se Vás nijak netýká, pokud jste jej smluvně nepřevzala.

  Vložil Pavel, 7. Červen 2010 - 11:35

  Pokud je dlužníkem vůči stavební spořitelně skutečně předchozí vlastník jednotky, tak se prodejem jednotky nic nezměnilo (pokud není přechod dluhu ošetřen ve smlouvě).

  SVJ potom nemá bez Vašeho souhlasu právo Vám předepisovat splátky jistiny a úroků za cizího dlužníka. SVJ pouze vystupuje ve funkci „inkasního střediska“.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil xanetx, 7. Červen 2010 - 12:16

  Mám také právo požadovat od SVJ již zaplacené peníze za tuto půjčku zpět?

  Vložil Jana T. (bez ověření), 7. Červen 2010 - 12:19

  Jste oprávněna provést započtení proti předepsaným platbám.

  Jana T.

  Vložil xanetx, 7. Červen 2010 - 12:39

  Mohu si o dlužnou částku ponížit roční výúčtováni nebo je jedninou možností provést započtení?

  Vložil Anaj (bez ověření), 6. Červen 2010 - 21:32

  Ještě jedna věc – kdyby SVJ nebylo zadluženo a vytvářelo by finanční prostředky na budoucí rekonstrukci a bylo by na účtu SVJ např. milion Kč , tzn. že by tam byly vložené finanční prostředky toho, kdo Vám byt prodal, při prodeji bytu, by mu SVJ nedalo ani korunu.

  Podíl , který by z této částky připadl na Vaši BJ., by přešel v evidenci na Vás.

  Vložil lake, 6. Červen 2010 - 23:12

  Pro anaj: Že SVJ by původnímu vlastníkovi nedalo ani korunu, je pravda. Není však pravda, že by jeho zaplacená záloha přešla na nového vlastníka jednotky.

  K takovému „přechodu“ není žádný právní důvod. SVJ přijalo zálohu a zároveň vznikl závazek společenství ve stejné výši vůči tomu, kdo zálohu složil. Tento závazek vůči konkrétní osobě trvá dále i po změně vlastnictví jednotky. Převod závazku na nabyvatele jednotky by byl možný pouze na základě výslovného souhlasu bývalého vlastníka (např. v kupní smlouvě to mohlo být uvedeno).

  Podle § 15 odst. 4 ZoVB „… jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek. Při vypořádání závazku právnické osoby vůči bývalému vlastníku jednotky se nepřihlíží k zálohám, které uhradil jako zálohy podle odstavce 2.“

  Všimněte si:
  Zákon neříká, že by tyto zálohy přešly na nového vlastníka. Říká pouze to, že při vzájemném vypořádání mezi SVJ a bývalým vlastníkem se k uhrazeným zálohám nepřihlíží. To znamená, že záloha stále náleží původnímu vlastníkovi, ten však nemá nárok na její vrácení (kromě speciálních případů). Pokud by záloha již předtím automaticky přešla na nového vlastníka jednotky, nebylo by co řešit a ZoVB by se o této částce nemusel vůbec zmiňovat.

  Je třeba vzít rozum do hrsti: jestliže vám někdo dluží, nemůže se prostě rozhodnout, že vůči vám už žádný závazek nemá.

  lake

  Vložil anaj (bez ověření), 7. Červen 2010 - 6:45

  Rozumím tomu co říkáte pane Lake a naprosto s Vámi souhlasím.

  Myslela jsem to následovně.

  Každé SVJ přesně ví, kolik činí celkové roční platby od vlastníků na správu domu , jako za celek, tak i za jednotlivou bytovou jednotu. Při vyúčtování roku pokud je na tzv.FO nějaká fin.částka, tak se provede rozpis připadající na každého vlastníka k 31.12., někteří správci to tak dělají a my to tak děláme také a je to tak správné.

  Jak správce mého bývalého SVJ, tak i v současném SVJ, má každý ve svém ročním vyúčtování kolonku správa domu , platbu vlastníka, platbu celkovou – všech členů a přílohou k vyúčtování jsme dostávali a dáváme to i tady, celkový rozpis zůstatku na účtu správy domu -tzv.FO na jednotlivé BJ.

  Pokud se rozhodnu prodat svou BJ a v den prodeje je na účtu na správu 5 mil. tak si umím spočítat že např. můj podíl na této částce je 500 tisíc., a také vím, že je nedostanu zpět. A pokud vede SVJ evidenci na jednotlivé BJ. tak vím, že tato fin.částka zůstane na účtu SVJ a další rok, při vyúčtování , bude opět zůstatek peněz na účtu SVJ – správa- rozpočítán podle velikosti bytových jednotek, na jednotlivé bytové jednotky.

  Samozřejmě, pro někoho taková ev. nemá žádný význam, ale já jsem toho názoru, že je důležité, aby si všichni uvědomili a viděli , jak se vlastníci BJ. i jejich právní předchůdci
  podílejí na správě domu, jakou částkou. V mém bývalém SVJ, nejmenší BJ. měla 68 m2 , moje 139,60 m2 a to jsem byla až na třetím místě. Všichni jsme samozřejmě platili stejně za m2 BJ, ale také bylo při ročním vyúčtování , kdy každý dostal tento rozpis patrné, jaký podíl na celkovém zůstatku v tzv.FO mají vlastníci BJ.

  Na této listině dále správce uváděl a děláme to i v mém novém SVJ:

  Částka z FO se s vlastníky bytů nevypořádává, převádí se do dalšího roku.

  Tato záloha do FO se s vlastníky bytů nevypořádává ani v případě prodeje bytové jednotky dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů.

  Takže špatně jsem se vyjádřila, ale myšleno to bylo tak, jak uvádíte Vy.

  Vložil Pavel, 7. Červen 2010 - 1:03

  Nedomnívám se, že by tvrzení:

  "Zákon neříká, že by tyto zálohy přešly na nového vlastníka. Říká pouze to, že při vzájemném vypořádání mezi SVJ a bývalým vlastníkem se k uhrazeným zálohám nepřihlíží. To znamená, že záloha stále náleží původnímu vlastníkovi, ten však nemá nárok na její vrácení (kromě speciálních případů). Pokud by záloha již předtím automaticky přešla na nového vlastníka jednotky, nebylo by co řešit a ZoVB by se o této částce nemusel vůbec zmiňovat.

  Je třeba vzít rozum do hrsti: jestliže vám někdo dluží, nemůže se prostě rozhodnout, že vůči vám už žádný závazek nemá."

  bylo správné.

  SVJ dluží vlastníkovi A. Pokud vlastník A prodá jednotku vlastníkovi B, dluží SVJ vlastníkovi B. SVJ se samo nerozhodlo, že již nedluží vlastníkovi A. Toto „rozhodnutí“ je vtěleno do § 15/4 ZoVB.

  Skutečnost, že nový vlastník se stává věřitelem nebo dlužníkem ve vztahu k SVJ, a že tedy na něj přechází veškerá práva a povinnosti spojená s jednotkou uvádí také literatura, např. Dvořák str. 222, Fiala str. 166, Čáp str. 229.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 17. Červen 2011 - 1:24

  I když tato diskuse je již staršího data, vracím se k ní. Nadále platí můj názor zde tehdy uveřejněný (Vložil lake, 7. Červen 2010 – 0:12), totiž že závazky bývalého vlastníka jednotky vůči SVJ NEPŘECHÁZEJÍ na nabyvatele jednotky.

  Můj konstantní názor je potvrzen rozsudkem Nejvyššího soudu 22 Cdo 242/2009 ze dne 8. prosince 2010 (JUDr. Jiří Spáčil). Viz: http://kraken.slv.cz/22Cdo242/2009

  Mimochodem věc byla jasná od počátku: o tom, že dluhy nemají nožičky a nepřecházejí na nabyvatele jednotky, jsem zde psal několikrát. Žádný z nesouhlasících nebyl za celou dobu schopen uvést o jaké tajemné „nožičky“ by se mělo jednat. V českém právním řádu neexistuje žádná právní norma, podle níž by k takovému přechodu závazku snad mělo dojít.

  V této věci pan Pavel zmiňoval (nesprávný a ničím nepodložený) názor Tomáše Dvořáka (Dvořák, Tomáš . Vlastnictví bytů a nebytových prostor . Praha: ASPI, a.s. (2007) . str.222). Rozboru Dvořákovy argumentace se věnuji v samostatném příspěvku http://www.portalsvj.cz/…edni-vystrel
  Pokud vás to zajímá, přečtěte si jej. Je poučné podívat se, proč tento odborník v oblasti bytového práva dospěl k nesprávným závěrům při interpretaci jednoduchého § 15 odst. 4 ZoVB.

  lake

  Vložil Josefina (bez ověření), 5. Červen 2010 - 14:10

  „To, že jste ve vyúčtování našla položku tzv. FO a spoření, co proti tomu máte_?“

  Společenství nemůže poskytovat ani zprostředkovávat bankovní služby (spoření) svým členům.

  Podle přispěvatele laka tedy nemusíte hradit nic, protože FO neexistuje a poskytování nebo zprostředkování spoření společenstvím je nezákonné.

  Osobně bych hradila částku FO s tím, že se patrně jedná o příspěvky na správu domu a chyba v psaní nevyvolá neplatnost právního úkonu, tj. nelze z ní vyvozovat neúčinnost splatnosti předpisu plateb.

  Josefina

  Vložil lake, 5. Červen 2010 - 13:51

  Nesouhlasím s názorem paní anaj. Stav není "v naprostém pořádku"; naopak. Paní anaj ve svém příspěvku zcela ignoruje stav popsaný vlastníkem jednotky.

  Vlastníkovi jednotky je upíráno základní právo nahlédnout do písemností a smluv svého SVJ. Výbor není schopen hodnověrně prokázat svůj požadavek, aby vlastník platil částku označenou jako "spoření".

  Navíc samotná předsedkyně SVJ podala informaci, že splátky se nynějšího vlastníka jednotky nijak netýkají. Údajně jde o splátky individuálních půjček, které si vzaly jednotlivé konkrétní osoby, nikoliv SVJ jako právnická osoba. Z toho je tedy třeba vyjít.

  Aneta nechť se zachová jak už jsem napsal: odmítne platit "spoření" do doby, kdy jí bude umožněno nahlédnutí do listin a až SVJ prokáže
  (a) že částka je nynějšímu vlastníkovi předepsána oprávněně,
  (b) že částka je ve správné výši podle § 15 odst. 1 ZoVB.

  lake

  Vložil xanetx, 6. Červen 2010 - 20:42

  Děkuji moc za Vaše odpovědi. Pochopil jste přesně můj problém. A omlouvám se za svou terminologii. Koukám že když chce člověk něco vlastnit, je nejlepší, aby byl rovnou právníkem:-)

  Vložil Anaj (bez ověření), 5. Červen 2010 - 14:11

  Pane Lake, jsem asi slepá, nebo nevidím, ale já tady nečtu nic o předsedkyni SVJ, která by podala informaci, že se splátky nynějšího vlastníka jednotky nijak netýkají.

  Jsem přesvědčená o tom, že úvěr si bralo SVJ, nechce se mi věřit, že by dohodli individuální stavební spoření- viz. http://www.mesec.cz/…nicke-osoby/

  Dále jsem přesvědčená o tom, že mají stanovenou měsíční platbu na správu domu , pro všechny stejně na m2 BJ, a ve vyúčtování pouze oddělili z celkové částky , to co šlo na úhradu dluhu, nic jiného v tom nevidím.

  V každém případě se peníze z tzv. FO, používají na správu domu, do které provedená rekonstrukce budovy rozhodně patří.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 6. Červen 2010 - 20:54

  V tomto případě souhlasím s panem lake. Pokud nedostanu řádné odůvodnění, pak nemusím platit.

  Sice mi někde unikla zmínka o předsedkyni, ale jinak lze splácení půjčky (i pokud si ji vzalo SVJ) brát jako závazek se kterým měl být nabyvatel jednotky seznámen.

  Vložil lake, 4. Červen 2010 - 17:17

  Aneto, dávejte laskavě příspěvkům přiléhavé názvy.

  Pokud jde o půjčku, není zřejmé, zda to co píšete máte podloženo, či to jsou pouhé dohady či informace z druhé ruky. Opatřete si plné znění smlouvy o půjčce. Zjistíte z ní kdo je věřitelem, kdo je dlužníkem, jaké jsou podmínky splácení. Pak případně položte dotaz znovu.

  Jedno je možné říci již nyní: Pokud jste v předpisu záloh měla položku „fond oprav“, pak jste nebyla povinna tuto částku platit. Povinností vlastníka jednotky je pouze

  • platit částky na služby, zpravidla jako měsíční zálohy,
  • platit zálohy na náklady spojené se správou domu a pozemku podle § 15 odst. 1 ZoVB,
  • hradit splátky závazku SVJ vůči třetí osobě (např. splátka úvěru) podle § 13 odst. 7 ZoVB.

  Zálohy podle § 15 odst. 1 skládají vlastníci jednotek předem. Podle § 15 odst. 2 ZoVB výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník.

  Z toho plyne, že vlastník jednotky nemá zákonnou povinnost skládat jakoukoliv částku určenou na „fond oprav“. Pokud SVJ má v účetnictví vytvořen fond oprav, může jej naplňovat například z pronájmu bytu či nebytového prostoru ve vlastnictví SVJ. Není však oprávněno vymáhat platby do FO od vlastníků jednotek, viz § 15 odst. 4 ZoVB.

  lake

  Vložil ˇMarek (bez ověření), 4. Červen 2010 - 20:10

  Vážený lake, vaše příspěvky mne udivují. V 95% SVJ se standardně vybírají příspěvky do fondu oprav. Jak si tento fond nazveme je úplně jedno. Můžu si ho nazvat třeba fond do budoucna. Pokud se na schůzi dohodneme, že se bude přispívat na „fond oprav“ tak alespoň v 95% SVJ, které spravujeme to lidé chápou!!! Předpokládám, že s vámi by byl asi problém a spadáte do skupiny 5% aktivních členů, kteří se ohánějí citacemi ze zákonů, které jsou vám ale v praxi k ničemu. Doporučuji se v první řadě řídit vlastním rozumem. Marek

  Vložil Kdoule Jaroslav (bez ověření), 5. Červen 2010 - 10:23

  Musí být na vykonávání správcovské činnosti nějaká kvalifikace, nebo tuto činnost může vykonávat kdokoli? Podle Vašeho příspěvk soudím, že to druhé.

  Kdoule Jaroslav

  Vložil Marek (bez ověření), 5. Červen 2010 - 12:12

  Předpokládám, že spadáte také do skupiny 5%. Rád vyhledáváte v zákonech tak předpokládám, že víte co je potřeba k provozování živnosti správce nemovitosti..... nebo snad neee?

  Vložil Pavel, 5. Červen 2010 - 9:44

  Prosím pište do Předmětu nějaký smysluplný název. Děkuji.

  Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že spravujete několik SVJ. Pokud by náš správce nepoužíval správnou terminologii, tak bych se s ním rozešel. Měl bych obavu, zda vůbec něco ze správy nemovitostí ovládá.

  Pokud nesprávnou terminologii používá tazatel-laik ve správě nemovitostí, lze to pochopit, protože ani „profesionál“ často správnou terminologii nezná a jen šíří bludy. Ale proto se na tomto webu několik jedinců snaží prosadit do dotazů a odpovědí správnou terminologii. Výsledek tohoto snažení kdysi dávno odhadl pan Werich, ale co se dá dělat. :-))

  Navíc to urychlí odpovědi. Pokud se někdo zeptá na problém s koupeným „bytem“ a teprve po několika odpovědích se vyjasní, že se jedná o „družstevní byt“ nebo o podílové spoluvlastnictví domu, je to ztráta času a zaplnění prostoru spamem.

  Jinak Vám v dobrém přeji, aby se Vašich 95% neaktivních příjemců Vašich služeb začalo ohánět citacemi ze zákonů, protože žijeme v době zákonů. Bude to prospěšné pro obě strany. Do doby než vznikne problém, si obě strany mohou nezávazně plkat o čemkoliv, až problém nastane, půjde se do zákonů, smluv, stanov etc. Potom ty plky budou k ničemu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous m (bez ověření), 5. Červen 2010 - 7:24

  já s vámi souhlasím. Normální běžní lidé ví, oč jde. A řídit se pouze zákonem a různými předpisy atd. je sice hezké, ale pro obyčejného člověka, který nemá prachy na právníky, to může být problém. Podle mě je nejlepší cesta domluvy a dohody. V našem SVJ vybíráme peníze do fondu oprav a každý rozumí, oč jde a každý platí. Jsme tam samí obyčejní lidé, žádní extra intelektuálové. Takže se domluvíme. :-) (A pokud jde o účetnictví, tam o fondech neúčtujeme a myslím, že nikoho nezajímá vysvětlování termínů „fond“ z účetního hlediska. Připadá mi to, jako by nás poučovali programátoři o podrobnostech v programu, který užíváme a upozorňovali nás na slova, která „lidově“ použíme při používání programu, že to a to neexistuje a jmenuje se to tak a tak. Ale jako uživatele mě to naprosto nezajímá.)

  Vložil Marek (bez ověření), 5. Červen 2010 - 12:21

  Asi tak nějak. Pokud jsou lidi rozumní, nemáme s tím problém. Jako vždy, nejhorší jsou ti „rejpalové“. Tak nějak náhodou jsem zabloudil na tento server, a usuzuji, že je právě tohle místo doupětem těch rejpalů. Jinak v účetnictví se ani o fondech oprav neúčtuje, takže je to úplě jedno. Oni už sami výrobci programů pro správce nemovitostí ve svých návodech mluví o fondech oprav, protože tyto programy slouží pouze pro vnitřní evidenci. A v těchto evidencích si můžeme evidivat co chceme.

  Vložil Anonymous, 5. Červen 2010 - 12:24

  „Oni už sami výrobci programů pro správce nemovitostí ve svých návodech mluví o fondech oprav“

  To je osvědčená výmluva. Já za nic nemůžu, to počítač (program). Zkuste to u soudu.

  Já taky nemůžu za to, co zde píšu, to píše klávesnice + internet + spousta obslužného software + …

  Vložil lake, 4. Červen 2010 - 21:38

  Marek napsal: „Doporučuji se v první řadě řídit vlastním rozumem.“

  To bych vám, pane Marku, doporučil taky. Vaše překrucování pojmů bude v naprostém pořádku – ovšem pouze do okamžiku, kdy se ve vašem SVJ objeví dlouhodobý neplatič. V těch SVJ, kde toto zažili, Vám mohou vyprávět o co jde. Až jej po marných výzvách dáte k soudu, předloží jeho právník předpisy záloh za poslední dva roky, kde je černé na bílém Vámi napsáno „fond oprav“. Bude předvolán soudní znalec v oblasti účetnictví, který soudu vysvětlí zásadní rozdíl mezi fondem a přijatou zálohou na správu.

  Soud věc uzavře s tím, že povinnost platit zálohu vzniká teprve okamžikem, kdy vlastník obdrží bezchybný předpis záloh podle § 15 odst. 2 ZoVB. (Možno prostudovat např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR Cpj. 164/80, nebo rozsudek Krajského soudu v HK 7 Co 598/67, či rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 803/2002.) Výsledek? SVJ dostane uloženo zaplatit soudní výlohy a veškeré náklady protistrany. Nějakých deset, patnáct tisíc. Peníze od neplatiče v nedohlednu. Vlastníci se sejdou na shromáždění a odhlasují, že jste jako předseda nepostupoval s péčí řádného hospodáře a vznesou požadavek, abyste tyto zbytečně vyhozené peníze uhradil ze svého.

  Pak, pane Marku, se zde ozvěte znovu a vyložte nám ještě jednou Váš odborný názor o „fondu oprav“.

  P.S. Doporučuji přečíst k této problematice názor paní Klainové.

  lake

  Vložil Marek (bez ověření), 7. Červen 2010 - 19:04

  Pane lake, Vaše odkazy na stanoviska soudů se ani v nejmenším netýkají příspěvků do FO, ale vyúčtování za dodávky tepla, teplé užitkové vody… To jen pro opravu Vašeho příspěvku.

  Vložil xanetx, 4. Červen 2010 - 17:43

  Za Vaši odpověď moc děkuji. Bohužel smlouvu o půjčce mi nidko do ruky nedá, jelikož není na mé jméno a rodné číslo. V bance se se mnou odmítají bavit. Předsedkyně společenství mi pouze zdělila to, co jsem již psala, že půjčka zní na jméno minulého majitele, což je i dlužník a věřitelem je stavební spořitelna.

  Vložil lake, 4. Červen 2010 - 20:24

  Pro xanetx:

  Smlouvu o půjčce, jakož i veškeré ostatní smlouvy, písemnosti a dokumenty SVJ je výbor POVINEN dát vám jako členovi SVJ k nahlédnutí. Přitom je bezvýznamné, na čí jméno smlouva je. Podle některých verzí stanov je povinnost výboru pořídit vlastníkovi na jeho žádost kopii (samozřejmě za úplatu). Zkontrolujte znění vašich stanov.

  K půjčce: Jestliže se vás splátky netýkají, oznamte, že podáváte reklamaci vadného předpisu záloh a tuto část nebudete platit. Dále – pokud byla tato částka v minulosti skryta v celkové záloze a po Vás neoprávněně vyžadována, spočítejte si celý přeplatek i za roky zpětně. Sdělte SVJ písemně, že přeplatek záloh budete řešit tak, že přestáváte platit zálohy do doby, kdy přeplatek bude spotřebován.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".