Reklamace vyúčtování

Vložil Anonymous, 2. Prosinec 2011 - 15:26 ::

Dobrý den, jsme SVJ, kdy došlo k tomu, že máme od roku 2008 prošlé vodoměry na studenou vodu a zároveň i kalorimetry. Tuto informaci jsem se dozvěděla náhodou z firmy, která nám dělala vyúčtování a na základě tohoto hrubého porušení zákona o metrologii s námi vypověděla před měsícem smlouvu. Tímto se chci informovat, zda jako vlastník mohu odmítnout platit zálohy, neboť trvám na výměně měřidel. Ostatním vlastníkům výbor tvrdí, že tyto měřáky nejsme povinni měnit, což samozřejmě není pravda, a takto se vystavujeme pokutě ve výši 1 mil. Kč, ale výbor ničeho nedbá a arogantně mi odpověděl, ať si dám celou věc k soudu nebo donutím všechny vlastníky k jejich výměně. Osobně reklamuji ještě vyúčtování z minulého roku, neboť mi byly neoprávněně aplikovány navýšené koeficienty 1,6 a 3. Mohu na základě tohoto sdělení nyní tvrdit, že jim nyní už ani ničeho nedám, neboť rozúčtování neproběhlo s danou metodikou vyhlášky? A jsem vůbec povinna platit zálohy i přesto, že máme nyní necejchované měřiče? Existuje sice vyhláška, kde se uvádí nějaký algoritmus k výpočtu u necejchovaných měřičů, nicméně nevím, zda to není stejně obcházení zákona, když jsme jako SVJ povinni měřiče měnit každých 4 a 6 let (od 1.12. jednou za 5 let). Předem děkuji za odpověď

  • vodoměry
  • reklamace vyúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 2. Prosinec 2011 - 16:23

Nikdo se nemusí obracet na soud. K pokutě postačí, jestliže kdokoliv podá oznámení Českému metrologickému institutu.

Neexistuje žádný důvod abyste přestala platit zálohy.

Vlastník vodoměru ani kalorimetru nemá zákonnou povinnost tato měřidla měnit, ani nechat je metrologicky ověřit. Pouze platí, že metrologicky neověřená měřidla nesmějí být použita při rozúčtování. Vaše domněnka o „povinnosti SVJ“ je tedy mylná.

Kdo je vlastníkem měřidel jste nenapsala. Kdo je podle dodavatelské smlouvy odběratelem a tedy též odpovídal za rozúčtování konečným spotřebitelům jste nenapsala. Mohl to být vlastník budovy, nebo společenství, nebo jiná osoba na základě smlouvy.

lake

Vložil Ája (bez ověření), 2. Prosinec 2011 - 16:23

Vlastníky měřidel jsme FO – vlastníci, nikoli společenství. Nicméně povinnost ověřovat bytové vodoměry se plně vztahuje i na Společenství vlastníků bytů, které je právnickým subjektem zapsaným ve zvláštním rejstříku pro SVB, byť nemá všechny práva jako právnické subjekty zapsané v Obchodním rejstříku. Je to jasně dáno podle §3 odstavec 3) Zákona o metrologii: Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam v závazkových vztazích, například při poskytování služeb. Dodávka teplé a studené vody touto službou je, SVJ se pak stává „subjektem“ dle §1. Takže nerozumím tomu, jaktože společenství nemá zákonnou povinnost měřidla měnit. To se přece dle tohoto vylučuje. Podle smlouvy je odběratelem SVJ.

Vložil lake, 2. Prosinec 2011 - 16:28

SVJ není oprávněno cizí měřidla měnit. Nemá ani povinnost dávat cizí měřidla ověřovat. To už jsem Vám ostatně jednou napsal.

lake

Vložil Ája (bez ověření), 2. Prosinec 2011 - 16:33

Já osobně si myslím, že není rozhodující, zda rozvod vody v domě jako společná část domu končí ventilem na stupačce v bytovém jádru a vodoměr je součástí jednotky, nebo společná část končí výstupním šroubením vodoměru.

SVB rozděluje náklady na vodné a stočné podle vodoměrů a rozdělení domu na jednotky a společné části jsou věcí Stanov SVB a Prohlášení vlastníka a nemohou měnit zákonnou úpravu metrologie, kde SVB jako právnická osoba musí zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření, které se provádí v závazkových vztazích.

Vložil lake, 2. Prosinec 2011 - 18:50

Potřetí: mýlíte se. Není pravdou, že „SVB jako právnická osoba musí zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření“

SVJ nemusí nic zajistit. Zejména v případě, kdy měřidla nejsou ve vlastnictví SVJ, nejenom že nemusí, ale ani nemůže nic zajišťovat ohledně cizích měřidel. Co je povinností rozúčtovatele jsem Vám už napsal v prvním příspěvku. Prosím přečtěte si to znovu. Popřípadě citujte celostátně platný předpis, který by tvrdil něco jiného.

Není také pravdou, že „SVB rozděluje náklady na vodné a stočné podle vodoměrů“. SVJ nemá povinnost postupovat podle Vašeho názoru i za cenu porušení zákona. Naopak SVJ lze doporučit, aby provedlo rozúčtování jiným způsobem, kterým zákon neporuší.

Ovšem skutečnost, že k rozúčtování byly v minulosti použity náměry neověřených měřidel, Vás sama o sobě neopravňuje k odmítnutí platit za odebrané teplo a vodu podle provedeného vyúčtování. Musela byste prokázat, že Vaše měřidlo neměřilo správně.

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".