Reklamace vlastníka uznaná - jak se má vyúčtovat?

Vložil Barborai (bez ověření), 16. Duben 2018 - 22:16 ::

Do nákladů na vodu pro ohřev na TV (fakturace od vodárny) nám při vyúčtování za rok 2016 zahrnuli jakousi reklamaci jednoho z vlastníků. Ve výši 21000Kč. Takže rozdíl mezi poměrovými a fakturačním měřidly je zhruba 50% a jsme nuceni platit za m3 cca 125Kč místo 86, které fakturuje vodárna. Rozúčtování provedeno jen dle poměrových měřidel, takže ti s minimální spotřebou zaplatí minimum z té částky navíc. Není to nějaké divné? Tu reklamaci jsem zatím k nahlédnutí nedostala. I kdyby reklamace byla oprávněná, nemá se účtovat někde vedle? Prosím o zákon, kterým bych se „oháněla“. Jinak rozdíl mezi náměry i bez této reklamace je přes 30%. Na našich poměrových měřidlech nevidím žádnou blombu, ani štítek – mám silné podezření, že nejde o ty schválené měřidla. Co s tím? Družstvo (mandátní smlouva včetně vedení účetnictví) tvrdí, že účtuje dle pokynů samosprávy a samospráva dělá mrtvého brouka. Více než polovina vlastníků o v objektu platí za SV + TV

 • topení směšné částky – není v jejich zájmu tlačit na
samosprávu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 19. Duben 2018 - 16:58

  Vyúčtování za rok 2016 se provádí cca v dubnu 2017, a je tedy bezpředmětné ho řešit v dubnu 2018.

  Obvyklý postup vyúčtování je takový, že poté, co se vyúčtování rozešle/předloží, začne běžet lhůta k reklamaci. Pakliže je reklamace podána a uznána, zhotoví se vyúčtování nové. Porovnáním by mělo být alespoň trochu zřejmé, kde nastal rozdíl.

  Paragrafy, které vás budou zajímat, jsou § 7 a 8 Zákona o službách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

  Zbytku bohužel nerozumím, resp. neuvádíte podstatu problému, pouze dopady.

  Vložil Barborai (bez ověření), 19. Duben 2018 - 19:40

  ale výše uvedené paragrafy mi nepomohly.

  Došlo prostě k tomu, že přišlo vyúčtování za r 2017. Když jsem se začala pídit po podkladech, tak jsem zjistila, že do vodného za TV připočetli k faktuře od vodáren jakousi reklamaci jednoho z vlastníků (tu mi zatím nepředložili). Proto předpokládám, že takto vypořádali reklamaci z roku 2016. No a tento součet (faktura od vodáren + reklamace jakási) rozpočetli na jednotlivé vlastníky podle poměrových měřidel. Takže výsledek je, že nám rozpočetli stočné cca 3000 m3 ale na poměrových měřidlech je cca 1600 m3 :).

  Potřebovala bych prostě vědět, jak se má správně vypořádávat uznaná reklamace vyúčtování v SVJ. Těžko asi donutím výbor, aby ji zaplatil ze své kapsy. I když by si to zasloužil, když k ní došlo :).

  Vložil Dvořák (bez ověření), 21. Duben 2018 - 9:22

  Ještě je možné, že došlo k chybnému odečtu patního měřidla při vyúčtování roku 2016. Po reklamaci vodárny toto zohlední při dalším vyúčtování – tedy aktuální rok 2017. Znamenalo by to, že jste například v roce 2016 měli fakturovanou spotřebu o 300m3 nižší a vodárna to „dorovnává“ v roce 2017, kdy naopak máte fakturovanou spotřebu o 300m3 vyšší. V součtu za oba roky je to pak v pořádku.

  Pokud je to tento případ, zjistíte to překontrolováním spotřeby a faktur (návaznost odečítaných hodnot) roku 2016 a 2017.

  Nevím, zda je to ze strany vodáren úplně korektní postup, ale běžně tak postupují. Nespravedlivé to může být vůči vlastníkům, kteří v roce 2016 byt neměli a koupili ho až v roce 2017. Ti mají vysokou cenu vody. U ostatních byla v jednom roce nižší a ve druhém vyšší, v průměru tedy v pořádku.

  Vložil Barborai (bez ověření), 22. Duben 2018 - 17:29

  Neviděla jsem faktury, ale nemyslím, že by k tomuto došlo. Opakovaně máme rozdíl na vyúčtování mezi fakturovanou spotřebou a spotřebou na měřidlech. Přes 20 procent. Tento rozdíl se pomalu zvyšoval. Nedošlo k tomu, že by vodárna dříve fakturovala méně než se naměřilo na poměrových měřidlech. Při posledním vyúčtování rozdíl překročil 30 procent. A ten byl ještě navýšen o tu reklamaci jiného vlastníka. Takže rozdíl téměř 50 procent. Nechci prudit kvůli 1× troše peněz. Ráda bych jen, aby se do budoucna začalo vypořádávat korektně a nekumuloval se jakýsi problém, který se může vyhrotit ve velice velice drahý za pár let. A samozřejmě bych ráda i za 2017 zaplatila jen to co mi náleží. Chování výboru, neochota poskytovat jakékoliv podklady, nevyvěšování usnesení zasedání SVJ, se mi nejeví korektní z pohledu toho, že nám spravuje majetek v několikamiliónové hodnotě. Celkové hodnotě všech bytových jednotek řádově stovky miliónů.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 21. Duben 2018 - 6:46

  Aha takže jde o vyúčtování za rok 2017 nikoliv za 2016 jak bylo uvedeno v dotazu.

  Jakkoliv v tom zákon není dostatečně zcela přesný, považuji za nesmyslné provádět opravu vyúčtování až v následujícím vyúčtování za další rok.

  Logicky pokud přičtete nějakou cifru, která nemá nic společného s rokem 2017 do vyúčtování za 2017, tak samozřejmě cena m3 vody vyjde hausnumero a divím se, že to vůbec počítáte. Lidsky ale chápu, že pokud se reklamaci nepodařilo v minulém roce vyřešit, že křivda se napravit má aspoň nyní.

  Závěrem upozorňuji, že pokud máte námitky k nyní vystavenému vyúčtování, reklamujte. A snad se problém nepřenese do roku 2019 :)

  Vložil Barborai (bez ověření), 21. Duben 2018 - 15:41

  Obávám se, že jestli se výbor nevzpamatuje, nebo někdo včetně nás se nerozhoupe dát to k soudu, tak nejen že se přenese, ale reklamovaná částka astronomicky poroste…

  problém je ten, že většina vlastníků má spotřebu pidi, té současný stav vyhovuje. Jednomu z vlastníků s loňským vyúčtováním v naší výši letos vyúčtovali polovic (je to vidět ze záloh). Nevěřím že tak šetří. Domnívám se, že problém vyřešil ošizením měřidla (na měřidlech nemáme plomby). A rozdíl mezi fakturačním a poměrovými měřidly oproti r 2016 vzrostl…

  Vložil Misme, 20. Duben 2018 - 11:29

  Barboro, spotřeby se odečítají na patě domu a následně se tyto odečty rozúčtovávají podle poměrových „měřidel“ daného domu. Jeví se mi proto jako nesmysl, aby reklamace jednoho odběratele v domě byla schopna dodatečně navýšit výši odečtu na patě domu, která se samozřejmě následně promítne do výše ceny. Z toho mi vyplývá, že buďto v tom vašem příběhu figuruje ještě nějaká další okolnost nebo jde o nesmysl. Trvala bych na přesném doložení veškerých podkladů a případně dalších okolností a srozumitelné vysvětlení družstvem. Vy nemáte předpokládat (o vyřízení jaké reklamace za jaký rok jde), vy musíte vědět – to je vaše právo ze zákona č. 67/2013 Sb. a družstvo má povinnost danou tímž zákonem vám věc řádně doložit.

  Pokud jde o vypořádání reklamace, ta se vypořádává opravným vyúčtováním k roku, jehož se reklamace týká. Takto právě proto, aby bylo zcela srozumitelné, kde došlo k chybě a jak byla napravena a aby i toto opravné vyúčtování bylo možno zkontrolovat a případně opět reklamovat.

  Vložil Barborai (bez ověření), 21. Duben 2018 - 15:28

  Je tu sice dost trolů, ale soudný člověk si umí vyhodnotit… A Odkazy na zákony tu bývají :)

  Vložil Barborai (bez ověření), 21. Duben 2018 - 15:22

  Žádné opravné vyúčtování za rok 2016 se nekonalo. A to co výboru neprošlo od jednoho nájemníka, to rozdělili všem do vyúčtování za rok 2017. A ještě podle poměrových měřáků, aby větší část zaplatilo pár lidí co mají násobně vyšší spotřebu než zbytek objektu.

  Legrační je navíc to, že nevidím plomby na svých měřidlech. Výbor mi nedoložil potvrzení o instalaci těch ověřených měřidel. Takže výbor účtuje proti zákonu :) a patrně část vlastníků si vodoměry zablokovává aby moc neplatili…

  Asi budem muset jít k soudu. Pokud výbor nesjedná nápravu. Tohle se může opakovat příští rok a přespříští…

  Vložil Dvořák (bez ověření), 22. Duben 2018 - 8:23

  Soudit se jistě můžete zkusit, ale:

  • jak si myslíte, že Vám budou naúčtovány výlohy za soud ze strany družstva/SVJ? Ať už vyhrajete nebo prohrajete, v konečném důsledku alespoň část stejně zaplatíte. Tak zvažte, aby to náhodou v konečném důsledku nebylo dražší, než možná nesprávné vyúčtování. Ona pravda holt něco stojí
  • myslím, že v ruce nedržíte nic, co by soud přesvědčilo o Vaší pravdě. To, co uvádíte v tomto vlákně působí místy až zmateně a pochybuji, že soudce bude mít snahu to sám rozplétat.
  Vložil Barborai (bez ověření), 22. Duben 2018 - 16:35

  Ano tak je lepší tupě zaplatit. A příště zas trochu více? A tak do nekonečna? V ruce nic nemám – a co takhle toto? www.cmi.cz/node/112

  Nemáme polomby na měřidlech, výbor nedoložil že nechal nainstalovat stanovená měřidla. Takže špatná jsem asi já, když se chci bránit. Nevím. Myslím si, že pokud se účtuje dle poměrových měřidel, musí jít o ta stanovená :). O tom podivném zaúčtování loňské reklamace jiného vlastníka nemluvě.

  Vložil Misme, 23. Duben 2018 - 10:19

  Barboro, děkuji za ;-) informačně hodnotný odkaz přímo od zdroje.

  Pokud jde o úhradu případných soudních nákladů, můj názor je, že pisatel Dvořák nezhodnotil správně institut osobní odpovědnosti člena výboru, viz § 159 a § 2911 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Vy půjdete do sporu za vlastní peníze, pokud prohrajete, zaplatíte i výlohy druhé strany. Pokud prohraje protistrana, je zapotřebí ukázat na konkrétní viníky vzniklé situace a těm výlohy naúčtovat.

  Vložil JaVa, 17. Duben 2018 - 7:42

  „Družstvo (mandátní smlouva včetně vedení účetnictví) tvrdí, že účtuje dle pokynů samosprávy a samospráva dělá mrtvého brouka.“

  Mohla by jste nám,prosím upřesnit, zda bydlíte v domě,který je ve vlastnictví bytového družstva,nebo zde již vzniklo/bylo založeno společenství vlastníků?Z Vašeho příspěvku se to vyčíst nedá.

  Děkuji.JaVa

  Vložil Barborai (bez ověření), 17. Duben 2018 - 18:09

  Omlouvám se, stále si pletu výbor a samosprávu. Jsme SVJ – bývalí družstevníci. Složení výboru totožné s bývalou samosprávou a na základě mandátní smlouvy nám družstvo nadále vede účetnictví + bůchví co všechno. Mandátní smlouvu jsem doposud k nahlédnutí nedostala.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".