Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

Vložil Bvp (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 12:54 ::

Dobrý den,může SVJ bez řádné schůze společenství (shromáždění) nechat vypracovat projektovou dokumentaci na modernizaci panelového domu? (za 80 tisíc kč)

Na posledním shromáždění se schválil pouze záměr revitalizovat-modernizovat.

Děkuji, BVP

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pokorný ff7b90 Petr (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 13:38

  Zkuste se podívat na dokumenty na Seznamsvj.cz

  Vložil Pavel II (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 13:36

  anž by jste znali rozsah, cenu a další náležitosti (zejména způsob financování) pak jste nesvéprávní jedinci a nic jiného si nezasloužíte než to co Váš statutár předvedl. Já jsem zajišťoval podobnou akci s příspěvkem Japonců (Zelená úsporám) a všem vlastníkům jsem předložil návrh rozsahu prací (ne projekt), rozpočet (stál 2000 kč) a po schválení jsme se dohodli kdo bude platit keš a kdo úvěrem včetně postupu za jakých podmínek úvěr pořídit a zajistit dlužníky. Nedovedu si představit, že by mě někdo schválil tyto práce bez výše uvedených informací.

  Vložil janica, 27. Červenec 2016 - 9:37

  Jestliže jste schválili jen záměr, že budete zateplovat, tak to je málo. Měli jste se rozhodnout, v jakém rozsahu bude revitalizace, tzn. jaké opravy v domě a na domě chcete udělat. Od toho se pak odvíjí zpracování projektové dokumentace. Projektant udělá i rozpočet. Bez PD nejde vyhlásit VŘ na dodavatele a ani žádat o stavební povolení. Výběrem projektanta pověřit výbor nebo si ho nechat odsouhlasit shromážděním.

  Vložil BVP (bez ověření), 27. Červenec 2016 - 14:00

  Ano,byl schválen pouze záměr revitalizovat­.O rozsahu prací ani o otázkach financování nepadlo ani slovo! Problém je,že statutárním orgánem je bytové družstvo má většinový podíl (65% ku 35%). Co v případě,že se na shromáždění bude hlasovat o úvěru,kde dle stanov to musí schválit alespoň 3/4 vetšiny hlasů vlasníků přítomných na shromáždění? Co když to neprojde!!Za projekt je již zaplaceno! Lze teda napadnout předčasné vypracování projektové dokumentace???

  Vložil BVP (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 19:35

  Tohle je napsáno v zápisu ze schůze shromáždění:

  Shromáždění schválilo záměr revitalizace panelového domu. Hlasování:pro 100%,proti 0%,zdrželo se 0%. Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech spoluvlastnických podílů.

  Nic jiného v celém zápisu ohledně rekonstrukce není!!! To mi chce někdo říct,že jsme jednou větou odsouhlasili celou modernizaci???

  Zdůrazňuji,že byla pouze jediná schůze!

  Vložil Ano (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 22:39

  Shromáždění schválilo záměr revitalizace panelového domu. Hlasování:pro 100%,proti 0%,zdrželo se 0%. Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech spoluvlastnických podílů.
  Tož kolik to schválilo? Proč neschváleno zateplení, v jakém rozsahu (revitalizace?)? Vypadá to tak, že schválili.

  Vložil Zdařil (bez ověření), 27. Červenec 2016 - 7:57

  Napadl jste přijaté rozhodnutí? Pokud ne, potom rozhodnutí platí.

  Vložil BVP (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 23:57

  to co jsem psal výše jako upřesnění,jsem opsal doslova ze zápisu shromáždění.

  Vložil Hakim (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 14:28

  Neuvádíte, zda modernizace panelového domu byla řádně schválena. Pokud ano, pak SVJ jistě může zadat projektovou dokumentaci, neboť projektová dokumentace je částí schválené akce. Není třeba o každé dílčí části schválené akce jednotlivě hlasovat, akce se schvaluje zásadně jako celek. (Ani to není jinak možné. Uvažme, že akce se skládá z jednolivých na sebe navazujících částí A – B – C – D – E. Pokud chcete hlasovat o jednotlivých částech, může nastat situce, že se odhlasují části B a E, ostatní nikoliv. Tudy cesta nevede, jak sama vidíte.)

  Vložil BVP (bez ověření), 27. Červenec 2016 - 14:22

  Pod pojmem Řádně schválené modernizace,si představuji,že bude vše projednáno ještě před schvalováním na shromáždění! Na shromáždění jsem byl,nepadlo ani slovo,co se plánuje modernizovat,o­pravovat. Nepadlo ani slovo o financování (musíme brát úvěr,protože nemáme tolik peněz).Rozumím Vám,že tato akce se zásadně schvaluje jako celek,což v našem případě,když nemáme vyřešené financování-odhlasované,tak jsme to jako celek neschválili! Našim statutarním orgánem je bytové družstvo a to si dělá co chce. Takže jsme zaplatili 80 tisíc za projekt,který ted´ můžeme vyhodit.

  Vložil janica, 27. Červenec 2016 - 14:46

  O tom, že je PD zaplacena, jste nepsal. Proč byste měli PD vyhodit? Obsahuje PD všechno, co chcete provést, nebo si družstvo o tom rozhodlo samo bez ohledu na ostatní vlastníky? Jestliže máte projekt, stejně ho musíte zaplatit, protože projektant sepsal se SVJ smlouvu nebo byla na objednávku, nevím. Vystavuje se SVJ pohledávce, žalobě, apod. Vy byste měli začít jednat, pokud nechcete svůj záměr mít jen záměrem. Jestliže v PD je i rozpočet, tak dělat další kroky. Postup měl být takový. Měli jste schválit rozsah prací. Na základě toho nechat zpracovat PD s rozpočtem. Projektant může zpracovat několik variant. Pak můžete jednat o úvěru a případné dotaci. Úvěr se schvaluje, pokud to je ve stanovách, většinou z počtu všech vlastníků, ne jen z přítomných na schůzi. Souhlas s úvěrem bez udání částky může být taky v rámci celku – rozsah prací a souhlas s úvěrem. Program další schůze by měl být pořádně připraven.

  Vložil BVP (bez ověření), 27. Červenec 2016 - 15:13

  Děkuji za odpovědˇ. Ano PD je zaplacena. Bohužel si družstvo o PD rozhodlo samo,nikdo z vlastníkú netuší co je v ní! Vím si představit jaký měl být správny postup! Ale nebyl!Projektant vyčíslil rekonstrukci na 6.5 miliónu kč,dnes jsem dostal podklady kde STEJNY panelák stála modernizace 3 milióny Kč. Chci zdůraznit,že nejsem proti revitalizaci,jsem jako vlastník bj proti družstvu. Jako vlastník mám právo rozhodovat-hlasovat o modernizaci.

  Co dělat dál netuším.

  Vložil Bvp (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 15:27

  Byl schválen záměr revitalizace! Tohle je zapsáno v zápisu.

  Vložil Pavel, 26. Červenec 2016 - 13:24

  BVP,

  pokud si tuto pravomoc nevyhradilo do své působnosti shromáždění, tak ano.

  Jak by shromáždění rozhodovalo o modernizaci bez projektové dokumentace?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Bvp (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 13:37

  Nechápu co znamená věta:pokud si tuto pravomoc nevyhradilo do své působnosti shromáždění. Můžete to nějak upřesnit? Je mi jasné,že modernizace (zateplení) se nemůže obejít bez PD.

  Vložil Pavel, 26. Červenec 2016 - 13:57

  BVP,

  ve stanovách máte určeno o čem rozhoduje shromáždění. Pokud o něčem nerozhoduje shromáždění, tak o tom rozhoduje statutární orgán.

  Pokud shromáždění schválilo záměr revitalizace-modernizace, tak mi připadá normální, že výbor zadá zpracování projektové dokumentace. Bez toho se SVJ neposune dál.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Bvp (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 14:20

  Pavel,

  tak to je v háji,ve stanovách není jasně dané,že o PD rozhoduje shromáždění. Našim statutárnim orgánem je bytové družstvo,samozřejmě má většinu spoluvlastníckeho podílu.

  Podnájemníci BD i vlastníci bj nesouhlasí s vypracováním PD a následném uhrazení částky za PD,bez toho,aby bylo hlasování!

  Nikdo neví co je v projektové dokumentaci,podle nás se měli dohodnout práce,které se budou dělat.(jestli se zateplí od sklepů,od střechy,případně nové dlažby na schodišti atd) a na základě toho nechat vypracovat již zmíněnou PD.

  Jak ted´postupovat?

  Vložil Pavel, 26. Červenec 2016 - 15:00

  BVP,

  pokud není v působnosti shromáždění schválení vypracování PD, tak statutární orgán postupuje v souladu se stanovami.

  Nevím proč zmiňujete podnájemníky BD, ti se rozhodovacího procesu neúčastní.

  Na shromáždění by se měl odsouhlasovat rozsah modernizace a způsob financování, tam se mohou vyjádřit členové SVJ. Jaké máte kvórum?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil BVP (bez ověření), 27. Červenec 2016 - 14:33

  Pavel, nadpoloviční většina přítomných,v pří­padě žádosti o úver 3/4 přítomných vlastníku.

  Vložil Bvp (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 15:38

  Pavel,

  píšete,že by se na shromáždění mělo hlasovat o rozsahu modernizace a způsobu financování! Rozum mi říka,že to mělo být jako první! Následně se měla nechat vypracovat dokumentace. S takovým postupem bych souhlasil.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".