Příspěvky na správu domu...

Vložil Čmuchal (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 18:16 ::

často se zde uvádí, že SVJ vzniklá dle ZVB se nyní plně řídí NOZ. Naposledy to zde uvedl nick Krátký (http://www.portalsvj.cz/…-rejstriku-0#…), který zmínil judikát 7 Cmo 315/2015.

§1200/1 NOZ cit.
Společenství vlastníků se založí schválením stanov. …vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek.
§1180 NOZ uvádí cit.
Nebylo-li jinak určeno, ?přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. 
§1214 NOZ uvádí cit.
Mění-li … se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.
§1208/d NOZ uvádí víceméně to, co uváděl §15/2 ZVB cit.
Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.
§15/1 ZVB zakotvovoval „poměrný princip“ na nákladech na správu domu cit.
Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.

Co znamená, má li nick Krátký a jiní BD-mani pravdu: dle §15/1 ZVB zákon chránil před zvůlí ovčí tupé vetšiny nebo výborové rudé menšiny prosazení, aby člen SVJ: pan „Zvědavý“, byl potrestán a aby se jeho podíl na nákladech určil bez jeho souhlasu jinak než „podle podílu na společných částech domu“.

§1200/1 NOZ zákon chrání před zvůlí ovčí tupé vetšiny nebo výborové rudé menšiny jen ty prozíravé nové členy SVJ, kteří si v otázce stanovení jiného poměru než podle „podle podílu na společných částech domu“ zakotvili, že takovéto usnesení nebo změna stanov může být změněna pouze 100% všech vlastníků jednotek.

§1200/1 NOZ zákon tedy již nechrání defaultně, ale jen ty připravené ofce nebo ty ofce, které se k uvedenému jednání ani nesešly (§1214 je o per-rollam!!).

Pokud tedy pí. Magda „precedentně“ neuspěje u NS – bojuje právě za to, že SVJ dle ZVB nejsou automaticky právnickými osobami dle NOZ už jen proto, že byt je v nich vymezen jinak, bude nabíledni že její neúspěch se stane pokynem pro rudé-výbory: a to budou hned změny poměrného principu na princip šikanózní.


Bydlet v SVJ bez „dobrých vztahů“ je tedy skutečně finančním hazardem, protože bez nich Vám dle pijanských výplodů rudého JUDra-H. přikáže tupá či participující většina přítomných hrazení nákladů na správu domu, pro oběť likvidačním způsobem.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Krátký (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 19:23

  K odsouhlasení změny poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech všech vlastníků jednotek je vždy potřebný souhlas všech vlastníků a muselo by tedy být postupováno analogicky podle § 1169 odst. 2 NOZ (tj. jako při změně prohlášení dotýkající se práv a povinností vlastníků jednotek) – vyžaduje se tedy písemná dohoda všech dotčených vlastníků jednotek.

  Pokud by se měl měnit poměr výše příspěvků na správu pana Zvědavého, tak by musel na základě výše uvedeného pan Zvědavý jako dotčený vlastník písemně souhlasit.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 6:06

  pane Krátký, komentoval jsem Vaše „ohánění se“ rozsudkem o kterém jste si řádně nezjistil ani, že to není judikát.

  Zanechte blábolení kterému nikdo nerozumí
  Vaši „analogii“ jste vytáhl z klobouku kouzelníka Pokustóna a v prvních 3-řádcích pak papouškujete část §1214 NOZ, pro který NOZ uvádí, že se použije POUZE při hlasování per-rollam
  a citujte tu část NOZ, která jednoznačně podle Vás uvádí, že přijmout „změnu poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku“ lze POUZE se „souhlasem všech vlastníků“.

  §1180 NOZ nemá žádnou souvislost se změnou prohlášení a nevěřím, že třeba i jen Vy, máte v prohlášení něco o SOFISTIKOVANÉHO o přispěvcích na správu. Většinou je tam maximálně, pouze 1-obecně formulovaná věta vyplývající ze ZVB, že je třeba se na nákladech podílet.

  §1180 NOZ (uvádí, že způsob MŮŽE BÝT URČEN !!! jinak…). „URČENÍ“ způsobu není totéž co „DOHODA“ o způsobu nebo „100% HLASOVACÍ SHODA“ na způsobu (způsobu jiném, než je způsob „výše odpovídající podílu na společných částech“).

  Vložil Krátký (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 10:47

  Pane Čmuchal,

  lidé jako vy, kteří se považují za nejchytřejší a nejmoudřejší ze všech, si ani neuvědomují, jací hlupáci ve skutečnosti jsou.

  Dříve než nás opět začnete školit o tom, co je judikát, nahlédněte laskavě alespoň do Wikipedie. Sám JUDr. Holejšovský o judikátu 7 Cmo 315/2015 napsal:

  Judikát poprvé od nabytí účinnosti ObčZ takovýmto souhrnným a uceleným způsobem řeší otázky týkající se SVJ vzniklého před 1. 1. 2014 coby právnické osoby a právního režimu, jímž se řídí. Odvolací soud byl v této věci navíc nucen řešit též otázku povahy jednotek vzniklých podle BytZ a jejich možné transformace na jednotky dle ObčZ.“

  Když šíříte ta svá „moudra“ o tom, že se může podle NOZ vlastníkovi či vlastníkům změnit poměr výše příspěvků na správu jinak než v důsledku změny podílů na společných částech bez jejich souhlasu, tak nám ocitujte nějaké relevantní názory i jiných osob, které by potvrzovaly váše tvrzení. Můžete je zde uvést?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 16:56
  1. do této skupiny nepatřím: to bych sám nebydlel v SVJ
  2. neškolil jsem čtenáře zde, ale nicka "": je to rozdíl jako mezi mlékem chutným a zkaženým
  3. právě proto, že odůvodnění JUDra.Há. je „první“, tak asi proto skončil rozsudek u NS.
  4. pokud „kádrová rezerva“ JUDr.H. napsal o svém „veledíle“, že jde o „Judikát“ – protože nemohu najít citaci toho, co skutečně JUDr.H. napsal – pak zřejmě i proto je po 26-letech stále jen na vrchním soudu.

  Pro troubelíny jako jste Vy, pak přidávám odkaz (https://cs.wikipedia.org/…Judik%C3%A1t) kde si každý může přečíst, kdo může judlikáty vydávat a rozhodně to není soudce od soudu odvolacího.


  Pokud uvádím čemu rozumím, pak jsou to MÉ názory o tom jak to mu rozumím JÁ. JÁ jsem §§ uvedl, jsou to stejné §§ do kterých bude vejrat najatý advokátní pes a když Pánbu dá, pak i soudce – ten se jak známo řídí jen svým rozumem (a to i přesto že mu zákon ukládá, řidít se jím v mezích zákona …)
  Pro studium použijte vlastní mozek, … máteli nějaký.

  Vložil tak nějak (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 19:19

  Jsme svj vzniklé podle ZoVB a podle NOZ jsme nezměnili vůbec nic. Stačí vám to? Pravidla správy domu, které jsme měli máme i nadále a nemáme potřebu je je rozbít a vymýšlet hlouposti.

  Vložil Vichtrle (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 23:04

  Říká se, že hřbitovy jsou plné hrdinů a SVJ éčka plná #ebilů.

  Pokud si jedete pijanko od roku 1980 pořád stejné, zákony, ne zákony, pravidla, ne pravidla, tak je jen otázkou času, než u vás někdo mladý něco zdědí nebo se nastehuje někdo, kdo ví, kde je sever a myslím, že budete mít co dělat, abyste si udržel ten byt, co vám komousi dali za košík hrušek.

  Můj příspěvek je adept na misusy, ale mrzí mě, že nemám dost peněz, abych si v každém SVJ, kde je předseda hrdina s rudým šátkem okolo krku, koupil byt. To by pak byl ficak.

  Vložil tak nějak (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 8:38

  Proč bychom něměli jest stejně. Byl bys rád, kdybys měl u nás byt. Jestli je někde svjčko plné debilů, tak je to u vás Vichtrle.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 22:14

  No on vás třeba soud vyzve na tu změnu, pak sem nepište.

  Vložil tak nějak (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 8:36

  K čemu by nás měl soud vyzývat?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".