Připomínky k programu SImpleUcto - verze 0.9.2.7. - Účetní závěrka

Vložil Anonymous, 21. Srpen 2009 - 18:09 ::

Rozvaha:

Kromě toho, že by měl rozvahový den, k němuž je rozvaha sestavována, zadávat uživatel, jak jsem už psala, objevila jsem v rozvaze jen drobnou vadu na kráse. Zatímco na první straně rozvahy se tiskne v hlavičce „Poč.zůstatek“ a „Koneč. zůstatek“, na dalších stranách rozvahy jsou názvy sloupců jiné. Mělo by to být sjednoceno.

Výkaz zisku a ztráty:

Označení výkazu bylo opraveno nesprávně na výkaz zisku a ztrát. Že má být „ztráty“ je možné zjistit např. z § 18 ZoÚ odst. 1.

V hlavičce je Název rozvahové položky místo Název položky a poslední sloupec je označen jako Poč. zůstatek. Stačilo by Kč.

Část A. Náklady

Nesrovnalosti jsou kolem daně z příjmů SVJ, která se účtuje na účtu 591, jde-li o DP sledovaného roku nebo na účtu 595, jde-li o doměrky za minulé roky.

Algoritmy k DP a k VH podle jednotlivých řádků výkazu Z/Z:

A.VIII. Daň z příjmů celkem

má obsahovat součet účtů 591 DP a 595 Dodatečné odvody a doměrky za minulá léta.

A.VIII.33. se většinou u SVJ nevyskytuje. Má obsahovat data z účtu 595 Dodatečné odvody a doměrky za minulá léta viz § 26 odst. vyhlášky.

Já s touto dodatečnou daní v prográmku Klaiex vůbec nepočítám, i když bych asi měla tuto možnost připustit. Kdybych uvažovala s účtem 595, byl by výpočet položky A.VIII jiný (591 + 595). Jiný by byl i vzorec pro výpočet DP v položce 34 dále.

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

Položky musí být uspořádány podle přílohy č. 2:

Položka 34 DP

Položka 34 nemá být uvedena jako C 34, protože je dílčí položkou pro součet DP v položce A.VIII. DP celkem.

Položka 34 čerpá údaje z účtu 591, tzn. jde o DP sledovaného roku. Upravuje ji § 26 odst. 9 vyhlášky.

Zatím je možné ověřit si správnost výpočtů těchto položek na výkazu Z/Z z prográmku Klaiex, kde byla zadána DP ve výši 1 500 Kč jenom kvůli ověření částek souvisejících s DP. Jak jsem uvedla výše, je v Klaiexu uveden pro položku 34 zjednodušený algoritmus, který by ale nebylo možné použít, kdyby bylo účtováno i na účtu 595.

Časem bude na tomto Portálu uveden jako ukázka příklad Klaiex 5 v Simplíku, který obsahuje data příkladu Klaiex 4, tzn., téměř veškeré účetní případy, které se mohou v SVJ vyskytovat.

Výhodou je, že data jsou v příkladu Klaiex 5 uspořádána věcně, protože jsou využívána pro Postupy účtování publikované na www.klaiex.webnode.cz. Navíc jsou doplněny dotace na úroky.

Pokračování příště. Zdraví N. Klainová

  • SimpleUcto

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.