přeplatky v zálohách na správu domu

Vložil Strýc (bez ověření), 25. Červen 2015 - 15:14 ::

Dobrý den,převážná většina SVJ(1994)má ve svých stanovách zakotveno,že se přeplatek vzniklý při vyúčtování krátkodobých záloh na správu domu nevypořádává.Z dis­kuse na tomto portále jsem se dozvěděl,že jde o bezdůvodné obohacení SVJ a tedy ustanovení ve stanovách je v rozporu s právem.V této souvislosti mám dotaz-který celostátně platný právní předpis v jakých § toto řeší? Děkuji Strýc

  • příspěvky na správu
  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Strýc (bez ověření), 26. Červen 2015 - 21:50

Děkuji všem o snahu okomentovat můj příspěvek.To co jste uvedli je mi známo,já však žádám o pomoc v následujícím – Může zde někdo uvést konkrétní právní předpisy, popř. konkrétní §§, které uvádějí povinnost příjemci záloh (SVJ), přijaté zálohy plátci záloh (vlastníkům)vy­pořádat? Děkuji Strýc

Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 11:18

Základní právním předpisem, kterým je nutné se řídit je:

67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

//§ 7

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.//

Vložil lake, 27. Červen 2015 - 11:59

Pan Korky mylně uvádí zákon č.67/2013 Sb. Ten se ovšem nedá přímo použít. Týká se pouze služeb, nikoliv správy domu. Tazatel jenoznačně zmiňoval pouze zálohy na správu domu; uvedl to dokonce v nadpisu svého dotazu.
------------------------------------------------------------------

Pro tazatele: ustanovení o „nevratné záloze“ ve stanovách je nejspíše absolutně neplatné, viz rozsudek Nejvyššího soudu 32 Cdo 4604/2007, ze dne 13. 1. 2009: http://profipravo.cz/index.php….

lake

Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 12:10

Bohužel nevíme, na co konkrétně jsou tyto krátkodobé zálohy na správu domu použity.

Pokud je to například úklid, tak je to záloha na správu domu, kdy je v rámci tohoto poskytována služba.

Vložil lake, 27. Červen 2015 - 15:41

Pane Korky: osoba s rozumem průměrného člověka dovede rozeznat zálohy na správu domu od záloh na služby spojené s užíváním bytů.

lake

Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 17:13

Pane lake: osoba s rozumem průměrného člověka dovede rozeznat to, zda se jedná o službu spojenou se správou domu a službu spojenou s užíváním bytů.

Bavíme se v obecné rovině, nevíme, co si máme představit v těchto zálohách.

Vložil Počtář (bez ověření), 26. Červen 2015 - 8:19

O jaký přeplatek se jedná?

(A) Předpis záloh 100 Kč, náklady 100 Kč, hrazeno 200 Kč. Vznikl přeplatek uhrazených záloh vůči předpisu záloh.

nebo

(B) Předpis záloh 100 Kč, náklady 50 Kč, hrazeno 100 Kč. Vznikl přeplatek uhrazených záloh vůči nákladům.

Formulováno jinak:

Uhrazené zálohy se při jejich vyúčtování porovnávají s předpisem záloh, a nebo s náklady?

Vložil Loreta, 26. Červen 2015 - 10:21

Ve vyúčtování se vyúčtují uhrazené zálohy se skutečnými náklady.

Vložil svjvmt, 26. Červen 2015 - 7:52

Nemyslím, že většina SVJ, četl jste je? Pokud to tam mají, je to jejich problém a hloupost. Už to tu bylo, podívejte se do historie. Zeptejte se výboru jak a co, platíte si ho, určitě zákon znají! Za SVJ jste odpovědný i VY.

Vložil Petr, 26. Červen 2015 - 11:11

Otázka je, co je „nevypořádání příspěvků“. Rozhodně by to nemělo znamenat, že vlastníci nedostanou vyúčtování a nevědí, kolik bylo z jejich příspěvků spotřebováno a kolik jich k 31.12 „na byt“ je. Pokud by někdo trval na výrazu „na vlastníka“, tak jednu BJ vlastní i několik vlastníků a nevím, kolik SVJ dělá vyúčtování jednotlivě třeba na 3 vlastníky jedné BJ. Krom toho, ve stanovách se píše „příspěvcích správy domu“, a zde na portále se diskutuje také o rozlišení krátkodobých a dlouhodobých.

Odkazuji např. na

http://www.portalsvj.cz/…dobych-zaloh

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".