Přepis

Vložil Kajka (bez ověření), 31. Červenec 2021 - 18:31 ::

Dobrý den, potřebovala bych poradit co vse musím zařídit, když na mě byl přepsán byt? Tedy spíše, že se mám nahlásit na SVJ. Vubec netusim, kde mam dohledavat nebo kde se hlásit. Predem dekuji za odpovědi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 31. Červenec 2021 - 21:14

  Kajko, byt už je tedy Váš, a je zapsaný v katastru na Vaše jméno.

  V první řadě oznamte SVJ nabytí jednotky. Oznámení podejte nejlépe písemně s doručenkou na adresu právnické osoby SVJ – ta je uvedena v rejstříku na webu https://or.justice.cz/.

  • V oznámení uveďte Vaše jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které případně přenecháváte byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě „domácnost“. Tuto povinnost Vám ukládá § 1177 zákona č. 89/2012 Sb..
  • Stejným způsobem oznámíte počet osob „u kterých lze mít za to, že s Vámi budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období“ (to je údaj pro účely rozúčtování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb. a použije se pro služby rozúčtované podle počtu osob).
  • SVJ bude povinno vyúčtovat služby spojené s užíváním bytu jak bývalému vlastníkovi jednotky, tak i Vám. K tomu bude ovšem potřebovat odečty měřidel a indikátorů v bytě, potvrzené (podepsané) bývalým vlastníkem i Vámi.

  Pokud jste si ještě nepřečetla stanovy, udělejte to. Bývá v nich uvedeno který den v měsíci jsou splatné zálohy na správu domu a zálohy na služby, dále tam zpravidla najdete na který účet je třeba platby posílat, případně s jakými symboly. Sama však nic neplaťte, dokud Vám SVJ neoznámí výši částek a nevyzve Vás k úhradě.

  Ve stanovách mohou být i další povinnosti vlastníka jednotky.

  Justitianus

  Vložil alfa (bez ověření), 1. Srpen 2021 - 2:04

  Hlásit svj kolik lidí bude mít v bytě domácnost je nesmysl. Svj tento údaj k ničemu nepotřebuje, i když to nařizuje zákon.

  Vložil Justitianus, 1. Srpen 2021 - 9:29
  • Alfa (bez ověření) napsal: „Hlásit svj kolik lidí bude mít v bytě domácnost je nesmysl.“

  Plně s Vámi souhlasím. Je to nesmysl. Nechápu proč jste dostal minusy od místních blbečků.

  Je to nesmysl zejména z toho důvodu, že občanský zákoník nedefinuje pojem „domácnost“. Máme tedy hlásit něco, ale netušíme co. Ani zákonodárce to neví. Minulý rok jsem zdědil byt; v oznámení SVJ podle § 1177 jsem uvedl, že o osobách v domácnosti jim sdělím údaje teprve až mi SVJ písemně oznámí ve kterém právním předpisu je pojem „domácnost“ definovaný pro účely § 1177, a který právní předpis definuje pojem „mít v bytě domácnost“. Dodnes se neozvali, asi to nevědí.

  Nicméně v odpovědi Kajce jsem citoval ocelý obsah té právní normy. Možná že Kajka ví co je „domacnost“ pro účely § 1177, i když my ostatní to nevíme.

  Justitianus

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 1. Srpen 2021 - 11:43

  „v oznámení SVJ podle § 1177 jsem uvedl, že o osobách v domácnosti jim sdělím údaje teprve až mi SVJ písemně oznámí ve kterém právním předpisu je pojem „domácnost“ definovaný pro účely § 1177, a který právní předpis definuje pojem „mít v bytě domácnost“. Dodnes se neozvali, asi to nevědí.“ (Vložil Justitianus, 1. Srpen 2021 – 9:29)

  Děkuji za doporučení, jak splnit s povinnost podle § 1177. Ona by pro daný účel úplně stačila právní definice pojmu „mít v bytě domácnost“ jako sousloví, definice pojmu „domácnost“ není pro daný účel potřeba.

  Počet osob podle zákona 67/2013 Sb. jste SVJ oznámil?

  Vložil Justitianus, 1. Srpen 2021 - 22:13

  Ptáte se, zda jsem oznámil počet osob podle zákona 67/2013 Sb.. Samozřejmě že ano. Povinnost podle § 12 tohoto zákona je oznámit „poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování“.

  Nesplnění této zákonem uložené povinnosti je pokutováno. Výše pokuty činí 50 Kč za každý započatý den prodlení, pokud SVJ nestanovilo pokutu v nižší částce. Něco takového bych neriskoval.

  Justitianus

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 2. Srpen 2021 - 8:31

  Podle § 12 zákona 67/2013 Sb. příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Oznámit počet osob se nepožaduje.

  Všimněme si, prosím, rozdílných formulací. Podle § 1177 zákona 89/2012 Sb. se oznamuje počet osob, zatímco podle § 12 zákona 67/2013 Sb. se oznamují změny v počtu osob (oznámit počet osob se nepožaduje). Co je počet osob (např. tři osoby, 7,36 osoby ad.) i změny v počtu osob (např. přibyla jedna osoba, ubylo 2,78 osob ad.) je zřejmé. Oznámit změnu v počtu není totéž jako oznámit počet a oznámením (nového, změněného) počtu zákonná povinnost oznámit změnu v počtu splněna není. Těžko soudit, proč to moudrý zákonodárce požaduje zrovna takto, nicméně zákon platí tak, jak je napsán.

  Právní normy je třeba číst pečlivě. Jak správně napsal pan Justitianus, za nesplnění je pokuta.

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 2. Srpen 2021 - 8:40

  Proč se požaduje počet osob a ne počet člověků? Když už zákonodárce zavedl jazykový nesmysl, že osoba je něco jiného než člověk, měl by to sám dodržovat a rozlišovat.

  Vložil Petr, 2. Srpen 2021 - 11:40

  „… poradit co vse musím zařídit, když na mě byl přepsán byt? Tedy spíše, že se mám nahlásit na SVJ. Vubec netusim, kde mam dohledavat nebo kde se hlásit“

  1/ V domě by měl být (na nástěnce) kontakt na výbor, správní firmu atd. Pokud není, tak tam je snad schránka (poštovní).

  2/ Poptejte se sousedů

  3/ Na wwwinfo.mfcr.cz (nezadat www.info.mfcr.cz) lze po kliku na Ekonomické subjekty nalézt dle zadané adresy „Název“ vašeho SVJ + „IČO“. Pod rubrikami k zadání nutno ale posuvníkem sjet dolů abyste mohla kliknout na schované „Vyhledat“. Potom můžete hledat na justice.cz jména členů výboru a zuťukat (zazvonit) jim na dveře bytu pokud v domě bydlí.

  Kliknout na justice.cz lze myslím i v ARES v řádku nalezeného subjektu

  Vložil Vlastnice jednotky (bez ověření), 2. Srpen 2021 - 13:58

  „Potom můžete hledat na justice.cz jména členů výboru a zuťukat (zazvonit) jim na dveře bytu pokud v domě bydlí.“ (Vložil Petr, 2. Srpen 2021 – 11:40)

  Proč by tazetelka měla ťukat na dveře bytů členů výboru?

  Ani jednou jsem na dveře bytů členů výboru neťukala ani mě to nenapadlo.

  Vložil Anonymouse (bez ověření), 2. Srpen 2021 - 17:17

  A proč „neťukat“, dyť se přece znají skoro padesát let ještě z uličního výboru:-) a všichni v domě jsou jedna velká rodina. Nebo né?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".