přehlasovaný vlastník

Vložil Rimoraj (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 0:02 ::

Shromáždění našeho svj 9.5.2018 dle Zápisu odsouhlasilo milionovou rekonstrukci sedlové střechy, do které ve 2 bytech z 15 zatékalo. Odborný posudek doporučil v roce 2005 opravu asi za 200000,–Kč, která dodneška nebyla provedena. Nebyl jsem na tomto shromáždění přítomen. V programu shromáždění byla mimo jiné, uvedena pouze Informace o stavu budovy, žádné usnesení. 7.6.2018 jsem podal námitku, na kterou výbor dosud nereagoval. 24.8.2018 končí 3měsiční limit pro podání žaloby. Je podezřelé, že výbor (3 členný) si nechal odhlasovat ( všemi přítomnými) nejen vlastní provedení rekonstrukce, ale již i projekční přípravu. Odsouhlasena byla současně i rekonstrukce el. rozvodů, rozvodu vody, kanalizace, svodů dešťové vody v budově se 70ti jednotkami, zkolaudované v roce 1967 a v nástavbě z roku 2000. To vše, včetně ostatního programu, projednáno během 60timinutového trvání shromáždění. Protože bylo přítomno pouze 700 podílů z 1000, podle §1129 OZ mohu podat návrh soudu k vyjádření. Podle probíhajících diskusních příspěvků Portálu se obávám o smysluplnosti výdajů. Můžete mi někdo poradit?

  • blábol
  • kverulant

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Petr123 (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 6:53

Jelikož jste nebyl na shromáždění přítomen a nehlasoval jste, podle současných soudních rozsudků nejste přehlasovaný vlastník.

Vložil anon1234 (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 13:10

Petr123, máte nějaké nové rozhodnutí Nejvyššího soudu?

neboť dle Nejvyššího soudu vlastník, který nebyl přítomen, je přehlasovaný vlastník – viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 22 Cdo 1423/2009 – Dovolací soud se v této souvislosti přiklání k názoru, podle kterého z možnosti podat návrh na přezkum rozhodnutí v důležité záležitosti není bez dalšího vyloučen vlastník jednotky, který se hlasování nezúčastnil a s rozhodnutím nesouhlasí.Závěr odvolacího soudu by vedl mimo jiné k závěru, že vlastník jednotky, který se nezúčastnil schůze shromáždění např. z vážných zdravotních či jiných obdobných důvodů, by již pro tuto samotnou skutečnost byl vyloučen z možnosti podat žalobu týkající se posouzení většinového rozhodnutí v důležité záležitosti.

Vložil Pavel II. (bez ověření), 18. Červenec 2018 - 11:09

Ovšem pokud v pozvánce nebyla tato záležitost pregnantně uvedena měl by navrhovateli vyhovět a považovat usnesení za zmatečné.

Vložil anon1234 (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 13:15

dle § 258 a násl. NOZ, důvodem bude § 1221 ve spojení s § 253 odst. 3 NOZ „Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávnených o ní hlasovat“

Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 6:11

U soudu velmi pravděpodobně prohrajete. § 1129 se nevztahuje na SVJ. Nevím co je podezřelého na skutečnosti, že si výbor nechal odhlasovat projekční přípravu. To nejdříve měla proběhnout oprava? Vaše námitka nemá žádný právní význam, měl jste být na shromáždění. Součástí pozvánky nemusí být usnesení, to jste vyčetl kde? Není zřejmé, co vám vadí. To chcete nechat zatékat do domu? Že do domu zatéká máte potvrzeno posudkem.

Vložil § (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 11:16

„Součástí pozvánky nemusí být usnesení“

Je velmi vhodné, aby v zájmu hospodárnosti součástí pozvánky byly návrhy usnesení, aby se s nimi vlastníci jednotek mohli dopředu seznámit.

Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 12:22

Nepochybně je vhodné zveřejnit i návrhy usnesení. Ale tazatel chce podat žalobu a tak uvádím, že když není v pozvánce návrh usnesení, tak to nemůže být žalobní důvod.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".