práva a povinnosti předsedy

Vložil Jays, 13. Květen 2009 - 18:45 ::

Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli má předseda SVJ právo nechat vyklidit společné prostory na náklady SV a následně vyměnit zámky. Bylo to sice nájemníky odhlasováno ale většina se nezajímá ani o to co je v pravomoci předsedy natož co vlastně odhlasují. Také bych se ráda dozvěděla jaké jsou práva a povinnosti předsedy nebo pověřeného vlastníka a plynou-li z jejich nedodržování či porušování nějaké sankce. Například odmítá komukoliv umožnit nahlédnutí do současných stanov našeho SVJ o zápisech ze shromáždění ani nemluvě. Také by mě zajímalo dle jaké legislativy se SVJ respektive předseda musí řídit. Děkuji předem za odpověď (začínám se tímto nově zabývat proto se ptám pravděpodobně na věci zdánlivě všeobecně známé)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jiří Kusala (bez ověření), 21. Leden 2022 - 20:16

  dobrý den,žádal jsem o namontování kalolimetru , kalolimetr mi namontován bebyl a předseda mi účtuje trojnásobek průměru za teplo, protože nemám kalolimetr. Podal jsem na něho na policii trestní oznámení a prý to není trestní čin. Co mám dělat? Důkazi mám , že jsem písemně bžádal. To se mám donekonečna nechat okrádat? Vyčetl jsem mu že vytrhal okrásné kře a udělal si tam předzahráku, což podle smlouvy nesmí, tak se mi mstí. Kusala Jiří

  Vložil Jolie (bez ověření), 21. Leden 2022 - 21:37

  „To se mám donekonečna nechat okrádat?“ (Vložil Jiří Kusala (bez ověření), 21. Leden 2022 – 20:16)

  Pane Kusalo,

  zjevně jste zatím dostatečně nepochopil základní princip fungování SVJ nebo jste nový. Moudrý zákonodárce stvořil SVJ právě k účelu, který je předmětem Vašeho dotazu.

  Vítejte v SVJ!

  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 21. Leden 2022 - 21:05

  „prý to není trestní čin“ (Vložil Jiří Kusala (bez ověření), 21. Leden 2022 – 20:16)

  V souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím není trestný čin nic. Ostatně zde zatím nikdo neuvedl, že mu policie pomohla.

  Zato se to zde opakovaně hemží doporučeními podávat TO, která podle zdejším rádců mají vést ke zlepšení správy domu.

  Vložil Cinema, 29. Červen 2009 - 13:23

  Jestli že předseda vyklidil společné prostory,což jste si na schůzi odhlasovali,tak nevím nad čím se pohoršujete. I já jsem na vlastní náklady rozmnožil stanovy SVJ a rozdal jsem je 18 vlastníkům. Podle toho jak se vlastníci chovají,tak pochybuji že si stanovy SVJ někdo přečetl.Neznám přesně Váš případ, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že lidi rádi kritizují druhého, ale snažit se o nápravu společnými silami ani náhodou.František.

  Vložil Matějka Jaroslav, 14. Květen 2009 - 15:36

  Vážení,

  odpovědnost předsedy se zde již diskutovala.

  Výkon funkce předsedy či statutárních zástupců je osobní povahy, za výkon činnosti odpovídají shromáždění vlastníků.

  Právně jsou statutární zástupci odpovědni dle OZ; za celou činnost společenství = správu domu.

  Jelikož statutární zástupci nejsou většinou odborně zdatní, měli by si na odborné činnosti smluvně zajistit odborné fyzické či právnícké osoby. Tím se myslí výkon správy = pravidelné kontroly, servis, revize, provoz vybraných technických zařízení (výtah), ale i vedení účetnictví. Není ke škodě 1× za tři roky nechat u jiné odborné fyzické či právnické osoby nechat provést kontrolu vedení celé „účetní agendy“ pro klid nejen statutárních zástupců, ale pro všechny členy společenství, nejedná se o zbytečně vynaložené finanční prostředky.

  Za všechny „škody“ odpovídají v souladu s ustanovením ZoVB všichni vlastníci dle velikosti svého spoluvlastnického podílu.

  Trestně jsou statutární zástupci odpovědni v případě, že jim na návrh kteréhokoliv člena bude dokázán úmysl či nedbalost.

  Za nedbalostní trestní čin je možné považovat jakoukoliv škodu=újmu v případě, že odborná fyzická či právnická osoba v rámci výkonu své činnosti kontrolní, servisní, revizní, při provozu vybraných technických zařízení, ve své zprávě = revizním protokolu = provozním záznamu adresované společenství uvedla zjištěné závady či nedostatky s případně stanovenými termíny k odstranění a statutární orgán nezajistil odstranění nedostatků či zjištěných vad. Tvrzení statutárů, že na to nebyly peníze NEOBSTOJÍ.

  Matějka

  Vložil Matějka Jaroslav, 13. Květen 2009 - 19:51

  Vážená paní Jays,

  předseda výboru je zodpovědný za chod domu v souladu s ustanovením zákona č.72/1994 Sb. v platném znění a platnými stanovami vašeho společenství.

  Platné stanovy vašeho společenství jsou veřejnou listinou založenou ve sbírce listin vašeho společenství u příslušného krajského soudu.

  Pokud nemáte jinou možnost, zde získáte za úplatu kopii platných stanov vašeho společenství.

  Společenství navenek zastupuje výbor v zastoupení předsedy – dle ujednání vašich stanov.

  Společenství při správě domu se řídí řadou závazných právních předpisů – zákonů, vyhlášek a technických norem v souladu s technickým vybavením domu.

  Udržování pořádku – úklid a odstranění nepatřičných věcí ze společných prostor domu, je uloženo společenství například zákonem o požární ochraně v souladu se schválenou projektovou dokumentací domu, hygienickými předpisy, atd.

  Matějka

  Vložil Jays, 14. Květen 2009 - 6:51

  Dobrý den pane Matějko, děkuji Vám za odpověď a cenné rady. Poprosím ještě o jednu informaci. Je případné pochybení předsedy nějak postižitelné? A komu se popřípadě předseda zodpovídá(kromě nájemníků domu)? Děkuji Jay

  Vložil Anonymous, 14. Květen 2009 - 7:59

  Tak rad pana Matějky si moc vážím, ale jsem zvědavý, co na tohle odpoví. Ono dělat předsedu a pak mu ještě dýchat na krk nějaký postih? Neříkám, že neudělá chybu ( kdo ji neuděla,že), ale pracovat vlastně za vlastníky a ještě čekat, kde to uhodí? Ona se totiž chyba udělá i v dobré víře, předseda je vlastník jako každý druhý, jenom má zájem o něco, pracuje, zatím co si jiní jezdí na chaty nebo sedí u kafíčka. Předseda není právník, účetní, stavař..v jedné osobě. A pokud mu nikdo nepomůže a jenom bude čekat na jeho chybu, tak toho dotyčného lituju. Radek

  Vložil Jana1, 14. Květen 2009 - 8:28

  Vše je jen o lidech. Tak například p. Matějka. Kéž by byla většina členů SVJ takto obětavá.....Jenže tak to není. Nezbývá, než odhadnout „sqadru“ oveček v SVJ a pak se rozhodnout, zda funkci vzít, či nevzít. Při výskytu sudiče, nebo neutuchajícího šťourala,.....bič a pryč. Jinak to nevidím.

  Vložil Jays, 14. Květen 2009 - 10:51

  Dobrý den všem, vysvětlím jen z jakého důvodu se ptám na tuto věc aby nedošlo k nějakému omylu. Paní předsedkyně kterou máme v našem svj jedná dosti arogantně. Stanovy například nejsou k nahlédnutí ani na vyžádání,(vždy se na něco vymluví). Když se jeden z nájemníků na shromáždění ozval že chce vidět stanovy našeho svj aby si ověřil některá tvrzení, bylo řečeno že je nemají u sebe. Po tom co se k němu přidalo více nájemníků, stanovy s sebou měli a s neochotou z nich byl kousek přečten. Zápisy ze shromáždění také nejsou k mání ani na vyžádání. Další věc se týká společných prostor. Předsedkyně má od nich klíče a prostory užívá k vlastním potřebám a nikomu jinému není ochotna klíče zapůjčit. O dalším jejím jednání se nebudu rozepisovat. Nabízí se otázka proč nájemníci nezvolí jiného předsedu. Je faktem že tuto práci není ochoten nikdo jiný dělat a většina jen brblá po skončení shromáždění na chodbách. Jsem zatím jen nájemníkem, a co se týká svj naprostým laikem. Nejsem ale ochotna snášet arogantní chování paní předsedkyně a nelíbí se mi ani postoj brblajících nájemníků. Proto se nejdříve snažím zjistit možnosti. Také musím ale podotknout že paní předsedkyně je pravděpodobně jinak velmi schopná a svou práci odvádí dobře. Až na to že veškeré její jednání je v podstatě neprůhledné, jak se jeden z dlouholetých vlastníků vyjádřil. Přeji Vám hezký den Jays

  Vložil Ludmila, 25. Srpen 2015 - 16:11

  Stanovy SVJ může dát k nahlédnutí nájemníkovi pronajímatel (pokud to uzná za vhodné) – tedy vlastník jednotky. Předsedkyně SVJ s nájemníky nemá nic společného.

  Vložil tata_FIDO, 14. Květen 2009 - 11:01

  DObrý den, jak sám píšete, máte možnost předsedu odvolat, svolejte jako člen sdružení dle Vašich platných stanov schůzi a podejte návrh na odvolání stávájícího předsedy. Sám sebe můžete navrhnout jako nového předsedu, pokud jiný návrh nebude. Hlasujte a uvidíte. Pokud vyhrajete a budete zvolen, přeberte důsledně veškerou dokumentaci (účetnictví, technická dokumentace, …) spolu se všemi přístupovými klíči do společných postor. Není nic jednoduššího, ostatně schůzi společenství by jste měli mít alespoň jednou ročně k odsouhlasení účetní uzávěrky. Rejpalů mám i já v domě kde jsem předsedou dost, ale nikdo z nich se nehrne do „funkce“. Brblají po chodbách, ale když přijde na věc tak se k ničemu nemají a ani na schůzi se posléze moc neprojeví, pokud ano,tak se větinou projeví jejich nevzdělanost z hlediska potřebných zákonů a norem. Nebojte se toho a běžte do toho.

  Vložil heidi (bez ověření), 14. Květen 2009 - 12:21

  Naprosto s Vámi souhlasím i já jsem předsedkyně SVJ již pátým rokem.Stanovy jsem všem rozdala při zakládající schůzi.Shromáždění máme opravdu 1× ročně a přestože jsem ve spolupráci se 4 členy výboru dokázala přesvědčit 75% členů k rekonstrukci domu(zateplení,vý­měna oken),byli tací,kteří namlouvali ostatním,že se tím ušetří hodně málo.První vyúčtování za upl.rok ukázalo, že jsme ušetřili na teple v GJ 55% a v Kč 49% a tím mají všichni velké přeplatky z vyúčtování tepla.Opravili jsme střechu a další a další práce.Přesto mě někteří majitelé slovně napadají za malichernosti, pomlouvají mě na chodbách a vyhrožují každou chvíli trestním oznámením.Bývalý předseda jen promrhával peníze za hlouposti(tele­fony,projekty,kte­ré neměl odsouhlasené a které se nikdy nerealizovali aj.).Přeji pevné nervy všem předsedům s takovými spolumajiteli šťourali!!!St.

  Vložil Zuzana Krejčí (bez ověření), 14. Květen 2009 - 13:31

  Dobrý den, četla jsem všechny Vaše příspěvky a všichni předsedové a předsedkyně, co tu mluvíte, berete mi slova z pusy. Já dělám již 2 roky předsedu a náš dřívější předseda byl ve funkci jen 1,5 roku a pak sám odešel, protože cítil, že mu to padá na hlavu. Na účtě jsme měli po jeho působení 5000 a účetně jsme vykazovali každý rok ztráty na zálohách, které se pak dotovali z FO, prostě katastrofa. Dala jsem to všechno s novými členy dohromady a ted je ve všem pořádek, průhledné, vše přístupné, jenže i přesto se občas najde nějaký rejpal, který mi pořádně nadzvedne mandle. Většinou se však jedná jen o to, že se tito rejpalové snaží na sebe upozornit a nachytat nás na nějaké neznalosti zákonů či norem, přesně jak píšete Vy všichni a vždycky to zatím vyšlo v náš prospěch. Ale je to teda síla, to Vám řeknu. Jak se říká, za dobrotu na žebrotu v tomhle bohužel opravdu vítězí. Takže pokud se někdo rozhodne být předsedou, tak přeji opravu pevné nervy. Někteří lidé jsou křivější než sama vývrtka.......:o((( Přeji všem hezký den.

  Zuzana Krejčí

  Vložil Tom, 25. Květen 2009 - 0:11

  Dobrý den všem, v našem domě také nikdo nechtěl dělat předsedu. Vzal jsem to na sebe i hlavně proto, že mám rád ve všem přehled. Jednu dobu jsem hodně litoval. „Vývrtek“ je opravdu hodně. Pár chyb jsme jako výbor udělali, jelikož jsme s tím nikdo neměl zkušennosti. Pak se konečně našel jeden dobrý člověk, který „vývrtky“ uzemnil společným emailem a od té doby je klídek.Šťourala už máme jen jednoho(ale pořádného). Pro všechny nově začínající předsedy a členy výboru cenná rada : Každý krok důkladně promyslete, projděte stanovy, zda neděláte něco jinak a hlavně : PEVNÉ NERVY :-)

  Jinak „vývrtka“ opravdu trefné:-D

  Vložil JarekSVJ, 22. Květen 2009 - 15:44

  Zuzko dovolím si tvůj příspěvek spolupodepsat, mluví mě z duše, nenech se odradit těmi různými vrtáky, rejpali a já nevím jak ty individua pojmenovat. Většinou jsou to lidé závistiví, zlí… líní a hloupí… Pokud za tebe hovoří práce – těš se z toho . Ale pamatuj lidská zloba a hloupost je nekonečná a pořád platí " za dobrotu na žebrotu…" Jsem předseda SVJ asi 7 nebo 8 roků a vím o čem píšu.

  Vložil Larry (bez ověření), 22. Květen 2009 - 12:26

  Dobrý den. Velice se mi líbí Vaše přirovnání s vývrtkou. Jste-li ve Vaší funkci předsedy důsledná i v respektování platných předpisů(stano­vy,schůze, účetnictví,účetní závěrka), můžete klidně spát a není na co Vás nachytat. Domnívám se, že jako předseda SVJ by jste měla mít rámcové povědomí o zákonech o vlastnictví bytů a účetnictví SVJ. V opačném případě je nutno počítat s tím, že se někdo bude právem domáhat jejich dodržování a pak už je jen otázka, kdo že je tou vývrtkou.

  Vložil vladislav, 23. Květen 2009 - 9:34

  Myslím,že očekávat nějaký vděk, je mírně řešeno naivní.Dělám předsedu deset let,vždy se najde někdo,kdo po straně pomlouvá,ale nepomůže. Veřejně říkám, že"když nechceš pomoci,tak alespoň nepřekážej". Věkově jsem jedním z nejstarších v domě,takže si mohu asi dovolit více,nežli když by byl předsedou někdo mladší, Navíc vše zveřejňujeme ve skřínce výboru SVJ,je zamčená a zasklená, umístěná zvenku na domě. Tam jsou zápisy z výborových schůzí,usnesení ze shromáždění vlastníků,která děláme 2× ročně/duben a listopad/vyúčtování záloh máme nejen písemně,ale i peněžně vyrovnané v březnu.Vše vysvětlujeme/mluvím v množném čísle/protože členové výboru jsou aktivní a spolehliví. A přesto všechno, se pomluvám nevyhnu.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 29. Červen 2009 - 13:08

  Jistě máte písemný souhlas všech osob, jejichž osobní údaje zveřejňujete.

  Vložil ladislav (bez ověření), 23. Květen 2009 - 11:25

  Například nástěnka v zasklené skříňce venku na domě – studoval jste vůbec zákon na ochranu osobních informací ?!!

  Vložil Anonymou (bez ověření), 23. Květen 2009 - 19:19

  Je těžké studovat něco, co neexistuje. Ale jak vidno, je lehké o tom blábolit. Navíc pan Vladislav neříkal co na nástěnce zvěřejňují.

  Vložil kuba (bez ověření), 29. Červen 2009 - 12:55

  Myslím že, opravdu skříňka SVJ pověšená venku z domu není ideální nápad (nevím zda proti zákonný to asi záleží jaké informace tam zvěřejňujete). Myslím ,že ani na firmách nevisí interní materiály, z venku na budově vedle vchodu. Z vašeho pohledu jsem nejspíš rejpal, ale samozřejmě řeším věci které mají smysl, nepomlouvám, snažím se o diskuzi. Ze strany výboru většinou slyším slabé, laické (nikdo neví všechno, to je jasný), nepádné argumety v horším případě pak ticho či taková ta „výhružná doporučení“. Pokud přijdu s OZ nebo ZOVB tak mi bouchnout dveřma a je po diskuzi (nechci se hádat jen si chci ujistit, že to co čtu, je tak, jak to čtu, třeba není… nejsem právník).

  Vložil vladislav, 24. Květen 2009 - 8:48

  Před řadou let jsme na shromáždění vlastníků velkou většinou odhlasovali,že dlužníci, porušovači stanov,nebo ti,kteří nebudou plnit usnesení hromáždění budou zveřejněni jménem a uvedením proč, ve skřínce.Už se těším na to, že mě některý „takto potrefený“ dá k soudu.Tam bych se rád zeptal,co je na tom špatného říci o někom prokazatelnou pravdu. Jestliže ZoVB uvádí,že shromáždění je nejvyšším orgánem společenství, tak jeho usnesení je závazné pro všechny členy=vlastníky jednotek. Na závěr možná kacířskou myšlenku:KDYBY/to je to kdyby/nebyla poskytována taková ochrana rušitelům pořádku,neplatičům a jiným … nemuseli bychom mít Chomutov,Jirkov a …doplňte desítky jmen obcí a měst.

  Vložil Anona (bez ověření), 24. Květen 2009 - 16:44

  CITUJI: „Už se těším na to, že mě některý „takto potrefený“ dá k soudu.“

  Můžete být snadno odsouzen – hledejte zde – jsou tu uvedeny zkušenosti se soudy – myslím, že to bylo SVJ Wolkerova…, které bylo opakovaně odsouzeno a muselo zaplatit tučnou pokutu a náklady řízení..... Ikdyž to asi všichni cítíme jako velikou nespravedlnost, že někdo může dlužit, my dokonce za něj musíme platit jeho spotřebu vody, tepla, úklid, odvoz odpadu… aby neodpojili celý dům, a ani jeho jméno nesmíme zveřejnit.

  Vložil 1Raula, 24. Květen 2009 - 20:55

  To nejde dát na nástěnku ani přehled plateb????

  Vložil vladislav, 24. Květen 2009 - 20:21

  Je skutečností, že vědět, jak by případný soud dopadl, je podobné věštění z křišťálové koule.Zůstává problematické dokazování,co by vlastně„potrefená husa“chtěla vysoudit? Strach nemám,obrátil bych se na ombudsmana,nebo pana Kocába,který by mi jistě pomohl/?/.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".