Povinnost označit dům čísly

Vložil Anonymous, 29. Červen 2019 - 17:31 ::

Náš dům je označen tabulkou s číslem popisným, číslem orientačním označen není.

Je stanovena povinnost označit dům i tabulkou s číslem orientačním? Jak postupovat, když k označení domu tabulkou s číslem orientačním nedojde ani po výzvě? Všechny okolní domy jsou označeny oběma čísly.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 951c7d Dvořák Michal (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:45

  Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

  Vložil Lemm (bez ověření), 4. Červenec 2019 - 5:41

  Po čí výzvě?

  Číslo popisné je pořadové číslo unikátní v rámci katastrálního území, číslo orientační je unikátní v rámci ulice, myslím.

  V některých starších navigacích, třeba Teleatlas v autech, byla jen čísla orientační!

  Prostě barák označ a je to.

  Vložil Česko-Slovensko (bez ověření), 30. Červen 2019 - 16:11

  Dvě čísla domu je česko-slovenský unikát. Jinde si vystačí s jedním.

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 30. Červen 2019 - 20:38

  Proč je konstatování v příspěvku Česko-slovenský unikát vymínusováno? Jestli nesouhlasíte s uvedeným faktem, popište důvod. Mínusování zde nedává smysl, protože jde o informaci, která nemusí být každému známa.

  Dvojité číslování domů je československým specifikem, v mnoha dalších zemích mají domy pouze jedno číslování, a to je mnohdy obdobné českým orientačním číslům, a souběžné dvojí číslování bylo například v některých rakouských městech pouze přechodnou fází při přechodu na nový systém číslování.

  Toto zdvojené číslování domů je specifikem některých českých a slovenských měst a obcí. Ve většině Evropy mají domy pouze jedno číslování, a to je mnohdy obdobné českým orientačním číslům. Tabulky s dvojím číslováním se dají najít v některých rakouských městech, ale tam šlo spíše o přechodné značení v rámci změny na nový systém číslování.

  https://cs.wikipedia.org/…ntační_číslo

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 30. Červen 2019 - 9:56

  „Jak postupovat, když k označení domu tabulkou s číslem orientačním nedojde ani po výzvě?“ – Kdo, kým?

  Vložil AsiTak, 30. Červen 2019 - 8:10

  326/2000 Sb. Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

  Vložil Jan77 (bez ověření), 30. Červen 2019 - 10:19

  A pak tu je Zákon o obcích

  § 31

  (1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.

  (4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem orientačním.

  (5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena

  Z toho to předpisu s celostátní působností tedy přímo povinnost označit budovu orientačním číslem neplyne.

  No ale třeba pro Prahu je zde Zákon o hlavním městě Praze, kde je
  § 14

  (1) Budovy musí být označeny popisnými čísly, nestanoví-li zákon jinak.

  (4) K usnadnění orientace se budovy v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označují vedle popisného čísla ještě číslem orientačním. 

  PS: jedna věc je právnické zdůvodnění, druhá je, že často k řešení dospějete spíše rozumnou domluvou, než konfrontací (jste snad orgán státní moci, že chcete vyhlašovat nějaké výzvy? :)

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 30. Červen 2019 - 14:55

  Kromě Prahy také např.:
  Cheb:
  „(3) Pro usnadnění orientace se budovy v jednotlivých ulicích označují i čísly orientačními.“
  Loket:
  „Připomínáme vlastníkům nemovitostí, že každá budova musí být označena popisným číslem a číslem orientačním (pokud bylo budově přiděleno)“
  Brno:
  „1) Budovy na veřejných prostranstvích a ulicích města Brna jsou označeny číslem popisným i číslem orientačním“
   atd.

  Zákon č. 128/2000 Sb.
  § 32
  (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

  Metodické doporučení MV ČR k číslování budov:
  Právní řád stanoví pouze podmínku, že přidělení čísla orientačního musí usnadnit orientaci. S výjimkou hlavního města Prahy, kde musí mít všechny budovy s číslem popisným či evidenčním přiděleno i číslo orientační, platí, že budova s číslem popisným či evidenčním číslo orientační mít přiděleno nemusí.

  Výzva není konfrontace. Předseda Výboru SVJ v našem domě už vylepil a rozeslal spoustu výzev. Výzva (pokyn) vlastníka k Výboru, aby přidělal cedulku je v pořádku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".