pokuta za odstoupení od smlouvy

Vložil Pavel Štěrba, 3. Květen 2019 - 15:14 ::

Naše SV uzavřela smlouvu na rekonstrukci domu. Po půl roce si slabá většina vlastníků odhlasovala odstoupení od smlouvy s vědomím, že smluvní pokuta bude 1,6 mil.Kč a navíc náklady na advokáty, soudní poplatky, platby firmě za rozpracovanost atd. Jako předseda potřebuji vědět, zda výše uvedené škody musí platit i ti vlastníci, kteří je nezavinili, nebo lze škodu nějak uplatnit pouze na ty, kteří ji způsobili. Děkuji za informace Pavel Š.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 32812, 8. Květen 2019 - 8:26

  Právnická fakulta Masarykovy univerzity, BZ508Zk Obchodní závazky, JUDr. Šilhán, poznámky z přednášek: Ustanovení „Když kupující odstoupí od smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu“ je neplatné, neboť odstoupení od smlouvy není porušení smluvní povinnosti, ale právo smluvní strany. Pro takový případ je nutno použít odstupné (§ 1992).

  Já bych se spíš díval na to, jestli od smlouvy vůbec odstoupit šlo. Od smlouvy lze odstoupit pouze při podstatném (popř. někdy i při nepodstatném) porušení smlouvy protistrany (§ 2001 + § 2002), ne proto, že si to jedna ze smluvních stran odhlasuje …

  Vložil Rada dobrá (bez ověření), 4. Květen 2019 - 18:48

  „lze škodu nějak uplatnit pouze na ty, kteří ji způsobili“

  Škodu hradí škůdce.

  Vložil VN (bez ověření), 4. Květen 2019 - 18:40

  že rozhodnutí shromáždění je závazné pro všechny. I pro ty , kteří se shromáždění nezúčastnili… A jestliže shromáždění rozhodlo, že vyhodí 1,2 mil z okna , nechť se tak stane. Otázka je , zda shromáždění mělo o něčem takovém hlasovat , tudíž , zda tento bod byl uveden na pozvánce. Pokud nebyl , poté by přehlasovaný vlastník ve stanovené lhůtě mohl toto napadnout u soudu… Jinak popravdě vašemu SVJ nerozumím. Víte,co chcete ?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Květen 2019 - 15:30

  co to je slabá většina? kdo odsouhlasil smlouvu na rekonstrukci? silná většina?

  Vložil Petr, 7. Květen 2019 - 8:44

  Co máte ve stanovách o kvóru odhlasování v těchto případech (50%, 75 %)? Na tové dotazy se správně odpovídá „až sdělíte podstatné informace“. Já jako přehlasovaný bych se zajímal o to, zda hlasování splňovala všechny podmínky, např. právoplatná plná moc pro zmocněnce, a zda šlo o důležitý důvod (viz diskuse zde). Zažaloval bych potom ty co škodu dle 40/2009 Sb. § 220 a násl. zavinili i kdybych neměl jistotu, že vyhraji. Přeci si nenechám tzv. „… na hlavu“. Zažaloval bych i výbor (i kdyby hlasoval „pro“), protože nebyl schopen přesvědčit „slabou většinu“ co svým hlasováním způsobí.

  Vložil 55555 (bez ověření), 7. Květen 2019 - 9:22

  Výbor nelze žalovat, protože nemá právní osobnost. Pokud by někdo zažaloval členy výboru, že nebyli schopni přesvědčit většinu členů SVJ, tak by soud takovou žalobu odmítl pro zjevný rozpor se zdravým rozumem. Náš Péťa by nejraději rozhodoval za většinu členů SVJ. To že většina může rozhodnout i špatně je možné, ale není možné za to trestat členy výboru, kteří členy SVJ seznámili s dopady jejich případného špatného rozhodnutí.

  Vložil Soudil (bez ověření), 7. Květen 2019 - 9:30

  „pro zjevný rozpor se zdravým rozumem“

  Soud se zjevným rozumem zjevně neřídí.

  Vložil Petr, 7. Květen 2019 - 16:26

  1/ Hlavně ať p. Štěrba vysvětlí, pokud chce vůbec poradit, co je slabá většina a co mají o hlasovacím kvóru ve stanovách. Za 4 dny se neozval, tak asi dotaz nemyslel vážně, to se tu stává. Na některé dotazy nemá opravdu cenu reagovat.

  2/ Nejdříve tazateli dobře poraďte a až potom kritizujte druhé

  3/ Na svjpredseda.cz připomínají paragrafy § 159 a § 2911. Co vy víte o tom, jak výbor vysvětlil problematiku odstoupení od smlouvy. Vy jste při hlasování dotyčného SVJ byl přítomen ?

  Vložil Pavel Štěrba, 7. Květen 2019 - 20:42

  Dobrý den, omlouvám se za „váhání“. Čekal jsem na diskusi. V dotazu jsem nechtěl zdržovat detaily.Takže: před půl rokem byla smlouva schválena v souladu se stanovami – „pro“ cca. 70% (u nás stačí 50%). Někteří členové se „rozmysleli“ pod dojmem pomluvy, že výbor od firmy „něco dostal“, a 53,4% hlasů rozhodli o odstoupení od smlouvy. Dotaz je stejný – co může dělat zbylých 46,6% vlastníků, aby se nemuseli podílet na ztrátě cca. 1,6 mil.Kč (cca. 100 tisíc na jednoho) Je nějaký paragraf umožňující, aby tuto smluvní pokutu platili jen ti, kteří ji odsouhlasili? Děkuji Pavel Š.

  Vložil 32812, 8. Květen 2019 - 8:31

  Prosím Vás smluvní pokuta za odstoupení je holý nesmysl.

  Račte si přečíst § 2048 občanského zákoníku: „Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu …“. Odstoupení od smlouvy je podle Vás „porušení smluvené povinnosti“?

  A pokud ano, tak jak se chcete vypořádat s následujícím § 2049? „Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".