Pokuta a doba v prodlení

Vložil Evík, 13. Květen 2015 - 12:57 ::

Uplatnění sankce dle zákona č.67/2013Sb. Chci uplatnit sankci za pozdní doručení vyúčtování záloh za služby za rok 2014. Jak správně postupovat? Jde mi konkrétně o to jak správně stanovit dobu v prodlení tj v doručení vyúčtování, pro stanovení sankce dle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. (tedy pokutu)? Má se za to, že poskytoval služby splnil zákonné ustanovení uvedené v § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., i doručením prokazatelně vadného vyúčtování a nebo se má za to, že ke splnění povinnosti došlo až doručení řádného a bezvadného vyúčtování? Není totiž až tak výjimečné, že reklamace vyúčtování se táhnou měsíce a roky. Domnívám se, že za splnění ustanovení uvedeného v § 7odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., lze považovat až doručení bezvadného vyúčtování. Do té doby je poskytovatel služby stále v prodlení. Mám pravdu a nebo se mýlím. Evík

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Evík, 20. Červenec 2015 - 12:36

  Jak správně stanovit dobu prodlení v pokutě dle §13 zákona č. 67/2013 Sb. Jsem nyní ve stádiu kdy chci SVJ vyměřit pokutu za pozdní doručení vyúčtování záloh. SBD POKROK (jedná za SVJ) tvrdí, že zásilka s vyúčtováním byla uložena na poště a tudíž se dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., bere vyúčtování jako doručené třetí pracovní den po odeslání poštou.

  Podotýkám, že nejsem žádná nepřítomná osoba, které se § 573 OZ týká. Na doručovací adrese, která je totožná s adresou mého trvalého bydliště normálně korespondenci přijímám. Vyúčtování bylo skutečně uloženo na poště a já jsem si ho vyzvedla ve lhůtě uložení cca asi 10 den. Mám tedy za to, že do sféry adresáta se vyúčtování dostalo až skutečným doručením tj. vyzvednutím na poště. Otázka: "Mám dobu prodlení v pokutě SVJ počítat až do doby, než se dopis dostal dosféry adresáta tedy než jsem ho vyzvedla. Mám dojem, že SBD POKROK zase na mě zkouší nějakou habaďuru a výše uvedený § 573 se vůbec na toto nevztahuje? A nebo má SBD POKROK pravdu a já musím dobu prodlení zkrátit o dobu uložení na poště. Díky za názor. Evík

  Vložil lake, 20. Červenec 2015 - 15:18

  Vykládáte si nesprávně pojem „sféra adresáta“. Zásilka se dostala do sféry Vaší dispozice okamžikem, kdy pro Vás byla uložena na poště a Vy jste obdržela vyrozumění o uložení. Použije se nejspíše § 573 NOZ. Sama jste napsala, že neexistovaly žádné překážky, které by Vám objektivně zabránily převzít si zásilku.

  lake

  Vložil Ferdo (bez ověření), 16. Březen 2016 - 22:28

  „Zásilka se dostala do sféry Vaší dispozice okamžikem, kdy pro Vás byla uložena na poště a Vy jste obdržela vyrozumění o uložení.“

  Odkud tohle plyne?

  Vložil Evík, 21. Červenec 2015 - 7:35
  Lake moc děkuji za odpověď. Celý můj problém je poněkud složitější, ale odpověď, kterou jsem potřebovala jsem dostala. Opravdu moc děkuji za všechny rady, které jste mi tomto webu už dal. Beru na vědomí § 573 NOZ a pokutu jsem SVJ vyměřila tedy bez dnů uložení zásilky na poště. Jsem asi zbytečně příliš předpojatá vůči smluvnímu správci SBD POKROK a vše a priori považuji za pokus mě ošálit. Ale věřte, že k té nedůvěře mám oprávněný důvod. Za rok 2014 mi totiž byla včera doručena již 3. verze vyúčtování záloh.
  • první doručená již koncem dubna. Ta mě ovšem zvedla ze židle a okamžitě jsem žhavila tel. drát a úřednici na SBD POKROK jsem sjela na 2 doby. Položky v tomto vyúčtování v sobě totiž měly i velmi nepovedený pokus mi naúčtovat dluh roku 2013 (bývalého, již zemřelého vlastníka), který se SVJ nepovedlo vymoci v dědickém řízení. Než jsem stačila napsat oficiální reklamaci, SBD POKROK (mnou sjetá úřednice)zaslalo další verzi vyúčtování záloh.
  • další vyúčtování mi došlo až v polovině května, (tedy již po zákonné lhůtě), ale zde bohužel SVJ použilo náměry z vodoměru, který je již více jak rok odmontován a certifikovaný jako neplatný.
   • poslední vyúčtování mi bylo doručeno včera. Toto vyúčtování se mi již jeví jako správné a dokonce i doložené všemi podklady jak jsem požadovala.

    K uložení na poště dodávám, že od dubna do pozdního podzimu jsem na chatě odkud dojíždím do práce. Poštovní schránku v místě trvalého bydliště kontroluji každý týden. Tudíž je tam to uložení na poště. Chápu, že vyúčtování se tedy mohlo dostat do mé sféry dříve.
    I tak jsem včera SVJ uložila pokutu za prodlení 69 dnů. Celé je to ještě komplikované o to, že v bytě nebydlím, ale pronajímám ho. Potřebuji tedy udělat i vyúčtování služeb svému nájemníkovi, od kterého vybírám zálohu. Lake ještě jednou moc děkuji za všechny rady. Evík.

  Vložil Evík, 13. Květen 2015 - 18:44

  Když je spor, tak objektivně o platnosti vyúčtování rozhodne zpravidla až soud. To ale může jít pak až o roky, kdy je poskytoval služby v prodlení. Myslím si, že ale po dobu kdy bude žaloba u soudu, tak tato doba se do doby prodlení nebude moc počítat. Toto, ale musí vycházet z nějakého právního předpisu.
  Zákon č. 67/2013 Sb., nic neříká o tom, že po dobu reklamačního řízení lhůty neběží nebo, že se do doby prodlení tato doba nezapočítává. Já obdržela jedno vyúčtování roku 2014 teprve včera tzn., že SVJ je zde min. 11 dní v prodlení. Vyúčtování je ale vadné ( mimo jiných nedostatků také propadlý vodoměr). Reklamace z mé strany určitě bude.
  Z druhého SVJ mi vyúčtování dosud nedorazilo. Chci být na oba spory náležitě připravená. Díky za rady Evík

  Vložil X (bez ověření), 13. Květen 2015 - 21:19

  Když včera, tj. 12. května, tak pokuta činí 1.200 Kč. Také jsem dostal vyúčtování se zpožděním, tak jsem to již výboru oznámil. Teď již vyúčtování máte, tak pište reklamaci, lhůtu pro podání máte na vyúčtování. Myslím, že ta pokuta má přimět poskytovatele služeb vůbec nějaké vyúčtování včas předat, aby bylo případně co reklamovat. Další postup závisí na tom, zda a jak poskytovatel reklamaci vyřeší. Možností je mnoho. Například reklamaci uzná a vyúčtování neprodleně opraví k vaší spokojenosti. Tím bude věc vyřízena. Tomu ale příliš nevěříte, že?

  Vložil acer2001, 11. Říjen 2015 - 21:03

  A pokud vyúčtování o kterém se tady bavíme za r. 2014 jsem po urgencích stále neobdržel (SVJ 2000), za předpokladu že jej neobdržím ani do konce měsíce října 2015, je penále vůči SVJ počítána od 1.5. – 31.10. 2015 (183 dní x 100Kč = 18.300,–-Kč) ?

  • stanovy hovoří o vyúčtování standardně do 30.04.
  Vložil Evík, 13. Květen 2015 - 21:45

  Ano máte pravdu nevěřím. Mám špatnou zkušenost.Vyúč­tování roku 2013 jsem také reklamovala, reklamace byla uznána a přesto nemohu se zaslaným opraveným vyúčtováním být spokojená.
  SVJ mi nebylo do dnešního dne schopno doložit jak došlo k náhradní spotřebě vody, když vodoměr byl prohlášen za nepoužitelný. Ve vyúčtování mám pořád číslo vadného vodoměru a spotřebu v m3, která byla stanovena pro mě záhadným způsobem. Zatím se domnívám, že jde o způsob – výbor určil a tak to prostě bude. Jsme ve stádiu, kdy jsem vyzvala výbor ať částku sdělenou mi ve vyúčtování začne vymáhat, protože já jí dobrovolně neuhradím. Zatím žádná reakce. Výbor, ale určitě potěší že mi na pokutě za pozdní zaslání vyúčtování roku 2014 dluží min. 1.200,–Kč.Takto to vypadá, že to nebude trvat dlouho a naše vzájemné závazky a pohledávky se brzo vyrovnají.

  Evík

  Vložil X (bez ověření), 13. Květen 2015 - 17:25

  Problém je v tom, že není a nemůže být objektivně zřejmé, zda je vyúčtování vadné nebo ne. O správnosti vyúčtování se s výborem každoročně pru. Po doručení vyúčtování běží reklamační lhůta (dříve zpravidla 21 den, nyní 30 dnů). Po plynutí této lhůty má poskytovatel 30 dnů na opravu pokud reklamaci uzná. To je ale podle odst. 4 § 7 vyhlášky 372/2001 Sb. Dle mého názoru žádnou pokutu neplatí pokud tyto lhůty dodrží. Pokud ale reklamaci neuzná, pak je vše jinak.

  Vložil LEX, 16. Březen 2016 - 2:38

  Pokud SVJ reklamaci neuzna, nebo fakticky nereaguje, a mame v SVJ jen odber studene vody pres bytove vodomery, tak jak dal presne postupovat i ohledne vypoctu pokut, penale,..?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".