Pokračování členů výboru SVJ po ukončení jejich volebního období

Vložil Jindřich (bez ověření), 19. Červen 2018 - 9:29 ::

Dobrý den,dle stanov našeho SVJ byla ukončena platnost volby členů výboru ( po 3 letech ).Na řádném shromáždění vlastníků,které bylo usnášení schopné,byl opět jmenovitě zvolen stávající výbor i revizní komise + výměna dvou členů výboru. Je třeba u pokračujících statutárních zástupců,kteří jsou již uvedeni v obchodním rejstříku,znovu zasílat výpis z rejstříku trestů a ověřená plná moc ? A jak je to,když se změní také osoba místopředsedy ? Děkuji za Vaše příspěvky Jindřich Doubek

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 19. Červen 2018 - 13:53

  Jsou-li stejní členové výboru opakovaně zvoleni za členy výboru, zapisují se do Rejstříku jako poprvé. Nemyslím si, že je to kvůli soudnímu poplatku 2000 Kč. Podmínky zápisu se mohou časem měnit, stejnětak i případná (ne)způsobilost opakovaně zvoleného člena výboru. Shodou okolností jsem nyní podával návrh na zápis (změnu) členů do Rejstříku, tady jsou čerstvé zkušenosti z KS Brno:

  1. Použil jsem webový „inteligentní“ formulář https://or.justice.cz/…YlYIFas4f3b1?0
  2. Návrh na zápis jsem podával prostřednictvím datové schránky a veškeré přílohy jsem jsem přiložil v elektronické podobě jako jejich skeny.
  3. Za pár dnů přišla do DS výzva k (bezhotovostnímu) uhrazení soudního poplatku.
  4. Asi za 14 dnů přišlo usnesení o zápisu. V rejstříku bude viditelné po uplynutí lhůty na odvolání.

  Přílohy tvořily:

  • zápis ze shromáždění s volbou členů výboru
  • prezenční listina ze shromáždění
  • zápis z ustavující schůze výboru (volba předsedy a místopředsedy)
  • čestná prohlášení členů výboru s ověřenými podpisy
  Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 19. Červen 2018 - 10:53

  Že se musí znova zapsat stejné osoby je pravda. Vždyť se za to vybírají poplatky a o to tu de. Nevím, čemu říkáte „ověřená plná moc“. Myslíte podpisový vzor? Ten se snad již několik let nedává. Výpis z rejstříku trestů by se snad také nemusel dávat. Je to výpis ze státní evidence a již mnoho let čtu, jak stát je tu pro občana a nebude ho zatěžovat administrativou, kterou si může zajistit sám. Ale nemusí to být pravda, novináři nebývají osoby informované.

  Vložil asi tak (bez ověření), 19. Červen 2018 - 10:00

  Ano, zápis všech s celou tou komedií se musí udělat po každé volbě, i kdyby tam byli xx let volení opakovaně.

  Vložil Vlastik (bez ověření), 19. Červen 2018 - 20:42

  Při schvalování úprav stanov při přizpůsobení NOZ stačilo ve stanovách stanovit volební období třeba na 20 let a tak by se zápis prováděl pouze při změnách.

  Vložil VN (bez ověření), 19. Červen 2018 - 9:48

  Jde o nově zvolený výbor.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".