Pojištění jednotky - povinnost vlastníka ???

Vložil Eva (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 13:45 ::

Dobrý den, prosím o informaci – domnívám se, že jsem někde narazila na to, že každý vlastník jednotky v domě, kde je SVJ, má povinnost jednotku pojistit. SVJ při svém vzniku uzavřelo pojistku na dům, jak jsou pojištěny jednotky nevíme. Nyní řešíme problém vytopení – ani jeden vlastník nemá pojistku.

  • pojištění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Dudekk (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 14:11

Dům se pojišťuje jako celek, neexistuje ani povinnost mít pojištěn dům, ani jednotku.

Moudří vlastníci si pojistí i jednotku, i když je pojištěný dům. Rozdíl je v plnění.

Vytopení však není součástí pojištění majetku, ale je likvidní z pojištění odpovědnosti. Rozlišujeme pojištění z běžného občanského života a pojištění odpovědnosti vlastníka nemovité věci.

Vznikne-li škoda např. prasknutím přívodní hadice k pračce, plní se z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Vznikne-li škoda prasknutím potrubí, které je umístění ve zdi, podlaze, plní ze z odpovědnosti vlastníka nemovité věci. proto je dobré mít obě pojištění.

Z hlediska odpovědnosti u pojištění bytového domu je důležité, pokud se má plnit i v případě škody na jednotkách, mít pojištěnou křížovou odpovědnost, jinak se neplní.

V případě majetkového pojištění domu jsou pojištěnými vlastníci, ti spoluvlastní dům.

Jinak souhlasím s tím, že pojištění (zvlášť podnikatelské) je složitý produkt a málokdo z „odborníků“ mu rozumí. Je to smutné, ale je to tak. :-)

Vložil Reneta (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 14:16

„V případě majetkového pojištění domu jsou pojištěnými vlastníci, ti spoluvlastní dům.“

Jak o tom přesvědčit přecedu?

Vložil Pavel, 9. Říjen 2017 - 20:28

Evo,

vycházím z praxe, §§ jsem k tomu nehledal.

1)Neznám předpis, který by nařizoval vlastníkovi pojistit jednotku

2)SVJ spravuje společné části domu a jejich pojištění považuji za souladné s § 159 NOZ

3)Pokud škodní událost vznikla v důsledku náhodné poruchy na společných částech, tak by měla pojišťovna plnit

4)Pokud je „vytopení“ důsledkem např. prasklé hadice od pračky, tak pojišťovna z pojištění společných částí nic hradit nebude a škodu by měl uhradit škůdce

Hezký den!

Pavel

Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 22:01

Pojištění jednotky bývá součástí pojištění domu. Vznikne-li například požár ve společných částech a způsobí škody na jednotce, plní pojišťovna i škody na této jednotce. Vznikne-li požár v bytě, pojišťovna plní jen tomu, kdo má pojištěnou domácnost.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 11:33

Rozdíly mezi pojištěním jednotky a domácnosti jsem si ověřovala na pojišťovně. Vysvětlení mi podal pan xxx – pojišťovací poradce – specialista. Ptala jsem se na pojištění našeho domu, protože mne to zajímalo jako vlastníka jednotky i jako autorky různých příspěvků k účtování. Stejné vysvětlení včetně příkladů mám i na svém webu k účtování a zdaňování pojistných náhrad viz http://klaiex.webnode.cz/…a-zdanovani/ Univerzální odpověď asi neexistuje. Já jsem ale nenapsala, že je součástí pojištění domu vždy pojištění jednotky. My to tak máme. Z odpovědi pana Pavla plyne v podstatě totéž, jen nejde o požár, ale o vytopení jednotky. Že by pojišťovna plnila dvakrát, nehrozí.

Když nevím, ráda si věci ověřuji, než své názory zveřejním. Další ověřování, kdo je pojistník atd. provádět nebudu, protože mne to v jiných domech nezajímá. A v příspěvku na svém webu doplním vysvětlení slova „bývá“.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 13:35

Upřesnění:

Nedalo mi to a zeptala jsem se znovu. Tedy upřesňuji, jak je to u nás: Pojistníkem i pojištěným je SVJ. Součástí pojištění domu je i pojištění odpovědnosti za škodu, kterou SVJ způsobí třetím osobám např. i tím, že díky závadě na společných částech dojde i k poškození jednotky. Potom je z pojistky domu vyplacena náhrada škody na jednotkách.

Pojem pojištění jednotky jako součást pojištění domu byla zkratka.

Vložil Správce nemovitostí (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 14:35

„Pojem pojištění jednotky jako součást pojištění domu byla zkratka.“

Pojem pojištění jednotky není zkratka, pojištění jednotky je běžně nabízený pojistný produkt. Je myšlen tak, že si vlastník jednotky pojistí svoji jednotku. Je nabízen samostatně i společně s pojištěním domácnosti.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 15:27

Děkuji, teď jste přesně popsal, že to pojišťovny dělají různě. Já jsem ráda, že máme pojištění, jaké máme a pojištění jednotek byla v popisování naší smlouvy zkratka. Prostě máme pojištěn dům – společné části a navíc odpovědnost SVJ za způsobené škody jiným osobám, např. vlastníkům na jednotkách – viz požár na elekto ve společných prostorách, který poškodí některé byty, ale i úplně cizím, na které třeba spadne rampouch, který SVJ nestačilo zlikvidovat. To asi pojistka nicka „asitak“ neřeší, když jsou pojištěni vlastníci.

Pojištění domácností má v našem domě jen asi polovina vlastníků jednotek. Je dobrovolné a já ho má, protože jde i o pojištění proti škodám, které způsobím osobně třeba vlastníkům o patro níž jejich vytopením.

Vložil asi tak (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 13:44

U nás je pojistníkem SVJ a pojištěnými jsou vlastníci jednotek.

Vložil Správce nemovitostí (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 14:45

Ve věci, kde by měl panovat shodný přístup (pojišťovny by měly uplatňovat shodný přístup) se zde sešly dva názory, cituji:

  1. „Pojistníkem i pojištěným je SVJ.“

  2. „U nás je pojistníkem SVJ a pojištěnými jsou vlastníci jednotek.“

Jedná se ovšem o dvě rozdílné situace:

  1. Správce věci pojišťuje svým jménem a ve svůj prospěch věc, kterou má ve správě. Komu bude plněno, přispěvatelka neuvedla: Není důvod, aby bylo plněno správci věci (nevznikla mu škoda, není vlastníkem věci, nemůže být plněno nevlastníkovi poškozené věci). Není obecně ani důvod, aby bylo plněno vlastníkovi věci (není pojištěným), leda že by to bylo výslovně sjednáno ve smlouvě (v takovém případě by ovšem pojištěným byl vlastník věci a nešlo by o tento případ). Jak to máte sjednáno ve smlouvě?
  2. Správce věci pojišťuje věc, kterou má ve správě, ve prospěch vlastníka věci. Tady je to zřejmě v pořádku, pokud byl správce vlastníkem věci pověřen, aby smlouvu uzavřel (jaké kvorum je třeba?). Plněno bude vlastníkovi věci (bez problémů), ovšem pojišťovna bude jednat s pojistníkem.
Vložil asi tak (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 15:15

K bodu 2: ano, přesně tak to je.

Vložil Správce nemovitostí (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 10:41

„Pojištění jednotky bývá součástí pojištění domu. Vznikne-li například požár ve společných částech a způsobí škody na jednotce, plní pojišťovna i škody na této jednotce. Vznikne-li požár v bytě, pojišťovna plní jen tomu, kdo má pojištěnou domácnost.“

Paní Klainová,

Váš příspěvek citovaný shora je bohužel poněkud méně srozumitelný: Pojišťovna plní z čí pojistky (kdo je pojistníkem? kdo je pojištěným)? Z jakého pojištění (nemovitosti – domu, nemovitosti – jednotky, domácnosti)? Děkuji za upřesnění.

Pojiětění je složitý produkt, málokdo se v něm vyzná (to platí i pro pojišťovací poradce a zaměstnance pojišťoven – pokud se zeptáte prakticky na cokoliv, musí odpověď zjišťovat a často poskytnou odpověď nesprávnou).

Vložil Sára ml. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 13:56

To se zde řešilo již vícekráte. Teoreticky by měla stačit jedna pojistka. V praxi SVJ pojišťuje dům a vlastníci své jednotky, tj. stejná věc je pojištěna dvakrát. A to proto, že vlastníci SVJ nevěří.

Problémy:

Bude v takovém případě plněno dvakrát?

SVJ pojišťuje cizí majetek. Bude plněno vlastníkovi pojištěného majetku?

Vložil Správce nemovitostí (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 15:37

Pojišťovna při uzavírání pojištění nezkoumá, v jakém vztahu jste k pojištěné věci. Pojišťovna pojistí i cizí věc (nemovitou věc libovolného vlastníka). V případě pojistné události ovšem pojišťovna nic nevyplatí. Teprve tehdy pojišťovna vlastnictví zkoumá.

Je pro SVJ nějaká výjimka?

Vložil Ludmila, 9. Říjen 2017 - 15:37

SVJ pojišťuje stavbu – dům, vlastník se na této pojistce podílí velikostí vl.podílu. Vlastník si může pojistit domácnost, do toho SVJ nic není.

Vložil Správce nemovitostí (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 15:38

O pojištění domácnosti ze zde nediskutuje.

Neplést.

Vložil Petr, 9. Říjen 2017 - 16:32

SVJ (výbor nebo shromáždění) by nemohlo dle mne vymáhat povinnost pojištění bytu ani kdyby to bylo ve stanovách nebo zápise schůze. SVJ se stará o společné části. Nesdělila jste příčinu „vytopení“. Pokud to byla prasklá vodovodní stoupačka v bytě, tak tak je společná část a na to by mělo být pojištěno SVJ.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".