Plná moc dle NOZ

Vložil vin (bez ověření), 22. Únor 2014 - 7:54 ::

Dle NOZ je možné nechat se na schromáždění zastupovat na základě plné moci. Mám dva dotazy.

 1. musí to být uvedeno také ve stanovách?
 2. jak to bude v případě, když majitelem jednotky jsou manželé a oba se schůze shromáždění zůčastní.
 • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil nezbeda (bez ověření), 2. Březen 2014 - 19:08

a co rozsudek 29 Cdo 3399/2010 ?

Vložil k66 (bez ověření), 22. Únor 2014 - 8:54

Můžete upřesnit ustanovení (§) NOZ, podle kterého je možné nechat se na schromáždění zastupovat na základě plné moci ?

Vložil Uživatel (bez ověření), 22. Únor 2014 - 16:04

V NOZ řešeno v Díle 2 Smluvní zastoupení http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…§ 441 a níže

Vložil zip (bez ověření), 22. Únor 2014 - 12:23

Nechat se zastupovat je obecna praxe, kterou nemusi NOZ blize upravovat. V pripade, ze jsou manzele a oba se zucastni shromazdeni, pak se musi dohodnout, neb za jednotku mohou mit „jen jeden nazor“.

Vložil vin (bez ověření), 22. Únor 2014 - 12:58

Ano, to víme a nechceme prosazovat názor každý sám za sebe. Ale nevíme, zda musí nebo nemusí být zastupování na základě plné moci uvedeno ve stanovách.

Vložil zip (bez ověření), 22. Únor 2014 - 22:44

Moje informace byla na situaci „normálního stavu manželství“ (manželé žijí spolu v jedné domácnosti a není předpoklad rozdílného názoru v zastupování) – pak se lze odvolat na § 696 NOZ, který uvádí „Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech“. Vzhledem k tomu, že další par 697 a 698 taxativně uvádí příklady, kdy toto právo zastupování není, je doporučováno, aby plné moci pro zastupování byly raději i v případech manželů. sice bude 95% případů, kdy manželé budou mít stejný názor, nicméně v těch zbývajících 5% může druhý manžel napadnout neplatnost usnesení shromáždění. Celkem snadno pak najde oporu v zákoně. A pokud to bylo zrovna hlasování o např. přijetí úvěru či formě rozúčtovávání nákladů, pak to způsobí zbytečné komplikace Z tohoto důvodu chápu „zjednodušení“ situace ze strany vašeho správce.

Vložil Votočka, 24. Únor 2014 - 17:03

Zipe,

asi čtu něco jiného, ale uvedený § 697 má nadpis

Výživné mezi manžely

a § 698

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti

tudíž onen taxativní výčet postrádám. Můžete to doplnit nebo upřesnit?

Votočka

Vložil vin (bez ověření), 23. Únor 2014 - 7:37

Já to tedy ještě upřesním. Předsedající schůzi shromáždění si usmylel, že na schůzi nemají přijít oba vlastníci jednotky. Dále poručil, že tím pádem tedy musí jeden druhému podepst plnou moc. V našem případě jsme se na schůzi dostavili oba dva, protože máme na to právo, načež nám přededající odmítnul nechat se podepsat do prezenční listiny a znemožnil nám hlasování na schůzi. Jednoduše nám nedovolili hlasovat. Pro nás zásadní otázka zní. Musí být ve stanovách uvedeno, že sa na schromáždění při zastupování může použít plná moc, nebo stačí, že je to uvedeno v NOZ a pak to nemusí být ve stanovách. Před platností NOZ to ve stanovách byt muselo, jink plnou moc nešlo použít. Schůze, to byl podvod, kde si jeden vlastník podepsal plnou moc sám za svého partnera přímo v místnosti konání schůze, aby vyhověl té pitomině, kterou vymyslel předsedající a pak mu bylo dovoleno hlasovat (většinu jednotek vlastní manželé)).

Vložil MartinII, 23. Únor 2014 - 10:19

Pane vin, pouzijte § NOZ týkající se práva vlastníka jednotky a zalujte předsedu shromáždění, že Vám neumožnil zápis do prezenční listiny a hlasování. Ještě za platnosti ZoVB zde byl snad dokonce judikát, že spor o platnosti hlasování vyhrál vlastník, který se schůze nezúčastnil a podal námitky proti výsledku usnesení, se kterým nesouhlasil ?

Zásadní otázka

 • je v zápise uvedeno, že bylo odmítnuto hlasovat a vlastně se schůze zúčastnit (zákaz zápisu do prezenční listiny).
 • je někdo ze zúčastněných ochoten dosvědčit uvedené skutečnosti

Tu žalobu podejte, myslím, že to už bude na předsedu platit

Vložil vin (bez ověření), 22. Únor 2014 - 9:37

§ 1185. Je sice pravda, že se zde neříká, že je potřeba mít plnou moc k zastupování na shromáždění, ale osoba odpovědná za správu domu tuto plnou moc vysloveně požaduje a trvá na tom, že to tak má být.

Vložil správce předseda (bez ověření), 23. Únor 2014 - 4:25

Zatím nemusí být ve stanovách. Ale jedná se o nové ustanovení a to je povinné. Během tří let to bude muset být v upravených stanovách dle NOZ.

Vložil Votočka, 25. Únor 2014 - 12:14

A na to jsi přišel jak?? Onen § 1185 v odst. 2 stanoví, že:

„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.“

Pokud to rozeberu, tak to vidím zcela jinak. Kdo je osoba odpovědná za správu domu?

 1. SVJ
 2. shromáždění
 3. vlastník(ci)
 4. výbor
 5. předseda výboru
 6. členové výboru
 7. placený správce
 8. pověřený vlastník (předseda)

račte si vybrat. A je mi šumák, kdo si co vybere. Těch možností je tolik, kolik si jich vymyslím a jak a kterého právníka se zeptám.

A pak se tam píše: …„vykonávat práva…“.

A tím se myslí co?

Dále § 696

Vzájemné zastupování manželů

(1) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.

Takže právní pindy v NOZ, tedy rozpor § 696 a § 1185 je zřejmý. Podle čeho postupovat a čím se řídit. Předsedo, poraď, posuď.

A proboha, ať tady neplká ten mladej Bilak (Lake). Borec, kterému v roce vzniku ZOVB bylo něco málo přes nočník mě fakt školit nemůže.

Votočka

Vložil Jaroslav Jaroslav, 25. Únor 2014 - 12:51

§ 1190 Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.
a v čem vidíte rozpor ?? – manželé se můžou zastupovat – jen na shromáždění na to musí mít papír (nebo musí přijít oba)

Vložil Votočka, 25. Únor 2014 - 15:43

Rozpory jsem popsal. Můj výklad je jiný. Jaroslave, slůvko „MUSÍ“ jste si dodal. A jelikož kromě NOZ platí také zákon 2/1993 – ÚLPS, pak na svém výkladu trvám.

A prisahám vačku, jediný kdo by to mezi námi s konečnou platností rozsekl je soud. A to s veškerou úctou budu tvrdit stále.

Ale na druhou stranu, k tomu tady ta diskuze je. Více hlav víc ví. Patřím mezi ty, kteří se stále učí.

Votočka

Vložil Jaroslav Jaroslav, 25. Únor 2014 - 17:14

a jak chcete na shromáždění ověřit, že byl manžel, který dorazil na shromáždění „zmocněn“ aby na shromáždění jednal za oba ?? Myslím, že notář, který bude na shromáždění (a je otázka zda vždy, nebo jen když budeme měnit stanovy) ověří, že byl zmocněn. Jsem přesvědčen, že bez papíru ho k hlasování nepřipustí.

Vložil Votočka, 26. Únor 2014 - 9:01

Jaroslave,

bez dlouhého povídání. Viděl jste někdy notářský zápis?

Všeobecně notářský zápis po nutných právních floskulích začíná: XY mi sdělil, XY rozhodl, osvědčuji uvedené skutečnosti aj.

Protože on tam není v pozici dozorujícího právníka, nýbrž notáře, který osvědčuje notářským zápisem, že děj se stal tak a ne jinak, dokumenty jsou jaké jsou atd.

Ale jak říkám. Já konám a budu konat dle svého, a to právě pro to, že mám za sebou léta praxe, zakládal jsem nebo pomáhal zakládat nejedno SVJ etc. Na rozdíl od teoretika Lakeho čerpám ze zkušeností. A to nic proti teorii nic nemám. Leckdy pomůže se zamyslet, zda nepřehodnotit postoj k problému nebo přinese nový pohled atd.

Votočka

Vložil správce předseda (bez ověření), 26. Únor 2014 - 10:01

To jsi uhodil hřebíček…největší problém zdejšího webu je právě absence selského rozumu, praxe, hledání „ducha“zákona a všeobecné slušnosti bez osočování a dehonestace. Je to věčná škoda, protože ať chceme, či nechceme pripustit, všem nám pomáhá a lake nám všem poskytuje nenahraditelnou službu. (tím,že ho provozuje). Kdyby byl jen o malinko vlidnejsi, nemělo by to chybu. Mnozí, velmi prinosni abonenti už odmítají přispívat a to je velká škoda. Vzpomenu p. PDP, nebo Klainovou. Třeba se situace zlepší a bude dobře na webu. Jsem optimista. Zdravím.

Vložil správce předseda (bez ověření), 25. Únor 2014 - 12:33

Můj názor není školení. To bych si nedovolil. I když, v té tvojí gramatice....­....možná jo. Cha,cha.

Vložil správce předseda (bez ověření), 25. Únor 2014 - 12:23

No, přišel. Nevím na 100%, nejsem právník. Ale. Všeobecné zastupování je jedna věc a specielní podle NOZ-bytove hospodářství, věc druhá. Soudim, ze s tímto byly potíže a tak zastupování zprisnili. Toť vše. Bratře ve zbroji.

Vložil Votočka, 25. Únor 2014 - 15:34

Tady je to přece jedno, zdali tykat, vykat nebo onikat. Já na to háklivý nejsem. no byl jsem v ajfru.

Ale k věci. Co jsem zase gramaticky zvojtil?

A k tomu obecné / speciální ustanovení.

Vycházím z počátku NOZ, kde se praví (ve zkratce), že mohu vše i v rozporu s ustanoveními NOZ, pokud se tak smluvní strany shodnou. Nechci zabíhat do podrobností. Ale pravda a praxe je taková, že kde se v SVJ lidi domluví, tam paragrafy vzal čert (kde není žalobce…).

Již jsem to uvedl. Dávám přednost domluvě před dokumentací, paragrafy atd.

K tomu mě vede praxe od soudu. Paragrafy jsou to poslední, co se tam řeší. Důležitější jsou „důkazy“. Rozvádět by vydalo na útlou knihu. Platí, že paragraf je proto zakroucen, aby se dal vykládat různě a právníci měli práci a na chleba.

Teorie byť právní je dobrá při debatě, vyjasnění postojů a sdělování názoru na věc. V praxi přece platí, že vyhraje ten názor, jehož autor dokáže ostatní přesvědčit, že ten jeho je ten správný.

Takže se račte rozhodnout zda tykat, onikat či jinak.

Přeji Dobrý den

Votočka

Vložil správce předseda (bez ověření), 25. Únor 2014 - 15:44

Chtělo by se mi zvolat: Sláva SVJ, kde se domluví!!! Jenže v mnoha to tak není. A pak přijdou na řadu ty bestie zakrouceny. A co se týká gramatiky? To bylo jen dloubnuti pod žebro. Tentokrát žádná chybicka se nevloudila. Zdravím.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".