Plná moc.

Vložil Anonymous, 2. Prosinec 2010 - 23:31 ::

Plné moci předané členy SVJ dosahují mnohdy více než 25% přítomných na Shromáždění. Jsou důsledkem nežádoucích závěrů a usnesení. Většinu těchto plných mocí má výbor SVJ.

Plnou moc chápu v případě skutečného zanepráznění člena SVJ (nemoc, služební cesta,…)

Jaký je Váš názor a praxe v jiných SVJ.

Jezule 02.12.2010

  • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil svjvmt, 3. Prosinec 2010 - 17:03

ale .. musí být dobrá příprava, tak, aby na položené otázky mohli odpovědět ANO/NE, nelze pochopitelně rozhodovat něco jiného, protože to nemohou v PM předvídat, jedině, že by byla pro toho co ji drží generální. Prostě bude schvalovat dle svého svědomí (tak jak tady padlo, hlasuj, za mne, já ti věřím), pak ať se vypořádají mezi sebou… Ale, co brání tomu vhodit papír s otázkami a vraťte s vaším rozhodnutím ANO/NE, popř. elektronicky. Co to zakazuje?

Vložil AnonymousSVJ2520 (bez ověření), 3. Prosinec 2010 - 12:35

Já osobně s plnou mocí mám velmi dobré zkušenosti po posledním Shromáždění, neboť za 47 let, co v domě bydlíme již většina lidí je ve věku 70 až 90let a již mnohdy ani na schůzi nedojde, neboť nejbližší sál je asi 500 m daleko ve škole.. Pokud máme 114 bytů tak nemůžeme shromáždění dělat v kočárkárně. Vlastníci mají l4 dní předem na nástěnce všechny potřebné podklady, aby se mohli vyjádřit, tzn.zprávu o činnosti výboru, čerpání rozpočtu za uplynulý rok a návrh rozpočtu a tím i příspěvku na správu a zálohy na služby, vyúčtování dlouhodobé zálohy na opravy a plán oprav na příští rok a po shromáždění je vyvěšen zápis ze shromáždění a přijaté usnesení.Problémy s účastí pro nemoc nebo stáří vlastníků nám plné moci vyřešili a pokud s lidmi mluvím, tak i přes to, že nebyli na schůzi vím, že si vyvěšené materiály přečetli a mnohdy dají členúm výboru i různé drobné podněty, co by se mělo udělat nebo zlepšit a je to na schůzi projednáno a pokud to jsou oprávněné připomínky i zahrnuto do usnesení. Před 10lety, kdy jsme začínali tak bych také trvala na přímé účasti na schůzi ale dnes již ne.Blanka2520

Vložil rivrr (bez ověření), 3. Prosinec 2010 - 1:07

Mám za to, že Vám bylo odpovězeno.
Ale je třeba se zamyslet proč tomu tak je. Je to důsledek absolutní ignorace a případně „švekovství“ uvedených Vlastníků. Starejte se o majetek – patří Vám. K čemu vede pasivní přístup (ve Vašem případě předáním plných mocí Výboru) je uvedeno zde.

Co na to radit? Angažovanost. Aktivitu. Boj :).
Bohužel je to tak, že je ve Vašem nejlepším zájmu obejít Vlastníky a snažit se komunikovat (alespoň s některými to lze). Pokuste se pro příště získat Vy jejich plné moci (tedy pokud je nedokážete přesvědčit aby se účastnili – program musí být vyvěšen 15-dní předem a nelze odhlasovat něco co nebylo na v materiálech (tedy lze: ale pak nezbývá než soud …anebo si to jako Mexický rolník nechat líbit))

 rivr

Vložil rancupka, 3. Prosinec 2010 - 10:21

Jak chcete donutit vlastníky aby chodili na schůzi? Poctivě vyvěšuji pozvánky 15 dní předem, připomínám a stejně jich přijde na schůzi pár. Je jim to fuk. Starej se, nakonec Tě platíme. To jsem taky slyšela. Tak schůze nebudou a je to.

Vložil lake, 2. Prosinec 2010 - 23:43

Jezule,
jak chápete plnou moc Vy je bezvýznamné. Rozhodující je jak ji chápe Občanský zákoník. Podle něj je projev vůle zmocnitele prostřednictvím jiné osoby (zmocněnce) naprosto legitimní. Proti takovému hlasování nemůže třetí osoba ničeho namítat.

lake

Vložil Jezule (bez ověření), 5. Prosinec 2010 - 0:32

Ano, rozumím. Děkuji za všechny názory a doporučení. Zákon je zákon, přestože je tím umožněno provádět činnosti ne zcela přímé. Ale je to tak. Děkuji! Jezule

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".