Plná moc

Vložil SVJ Rokycanova, 4. Červen 2018 - 11:09 ::

Dobrý den, jsme SVJ, které má stanovy s možností v nepřítomnosti vlastníka SVJ , dát plnou moc pro zastupování na schůzi.Jelikož máme podíl jedné jednotky garáže cca 21 % ze 100 % , rozhodl se výbor, aby si zajistili 21 % hlasů, že před schůzí všech vlastníků se svolá schůze vlastníků jen garážových stání a na ní vyberou zástupce, kterého odhlasují, že je bude na nastávající schůzi zastupovat a hlasovat za tuto jednotku 21% podílu ze 100%. Můj dotaz je jestli je to zákonný a legitimní postup, pokud stanovy nic takového neřeší a je jen jedna možnost zastoupení a platnosti hlasu a to formou plné moci. Děkuji za odpověď. Dostál Marek

  • ano

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdenek 22, 4. Červen 2018 - 13:42

§ 1185/2 NOZ: Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

Váš předseda se chová nejenom odpovědně, ale i nadstandardně, pokud spoluvlastníkům garážového stání zorganizuje separátní schůzku, na které si zvolí a zmocní společného zástupce.

Vložil SVJ Rokycanova, 5. Červen 2018 - 6:34

Tak jsem studoval tento zákon i judikaturu a není to z cela zřejmé. Dle mého pokud má SVJ ve stanovách dáno, že platnost při hlasování za jednotku může jen účastník na schůzi nebo pověřený plnou mocí tak tu nevidím prostor pro variantu jinou. Pokud tedy tvrdíte, že se předseda chová odpovědně rozumím tomu jednotka je složena z podílů garážových stání 88 což znamená když se sejde 45 podílníků a odhlasují si zástupce s mandátem celé jednotky tak je to vše v pořádku. Protože např můj podíl pro usnášenischopnost schůze je tvořen podílem bytu+společných částí domu + garáž ? Děkuji Dostál Marek

Vložil Zdenek 22, 6. Červen 2018 - 10:02

Pane SVJ Rokycanova,

§ 1185 odst. 2 je třeba chápat tak, že právo vůči osobě odpovědné za správu domu, tedy i hlasovací právo, se vykonává za jednotku jako celek. Tedy v případě spoluvlastnictví toto právo pak vykonává společný zástupce nebo jen jeden z manželů.

Hlasovací podíly z více jednotek můžete sčítat, pouze jen pokud budete jejich výlučným vlastníkem nebo pokud to budete právě vy, který budete zmocněn tu kterou jednotku zastupovat za všechny její spoluvlastníky.

Poznámka: Pokud je některý spoluvlastník jednotky zmocněn ostatními zastupovat je, může být současně jimi zavázán hlasovat jen určitým způsobem.

Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Červen 2018 - 13:39

Stanovy toto právo nemohou ani znovu přiznat ani odejmout. Mohou pouze řešit technikálie např. zda se požaduje ověřený podpis nebo ne. Pokud jsou garážová stání vedena na LV jako jedna jednotka musí se všichni spoluvlastníci dohodnout jak budou hlasovat, protože mají pouze jeden hlas. Když se dohodnou na společném zástupci je to jejich právo. Tím není dotčeno právo kteréhokoliv spoluvlastníka aby se účastnil shromáždění. Jen pokud by hlasoval k jeho hlasu nebude přihlédnuto. M.j. pokud by spoluvlastníci garáž. stáních neurčili společného zástupce a hlasovali by rozporně bylo by jejich hlasování považováno za zmatečné a žádný hlas by se nezapočítal.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".