plná moc

Vložil Rudolf Štens (bez ověření), 5. Březen 2014 - 5:49 ::

Mám dvě otázky : 1.Může náhradní členská schůze použít „plnou moc“ z řádné schůze BD? 2.Může se na náhradní členské schůzi rozhodnout o navýšení fondu oprav? – podotýkám, že jedním z podkladů jsou „plné moci“ Děkuji za odpověď. S pozdravem Mgr.Štens Rudolf

  • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 5. Březen 2014 - 9:05

ad1) záleží na textu plné moci. Pokud je plná moc udělena pouze na jednu členskou schůzi, tak ne. Pokud je udělena na členskou schůzi a náhradní členskou schůzi, tak ano.

ad2) obecně program náhradní členské schůze řeší § 647 a 648 ZOK. Náhradní členská schůze musí mít stejný program s teoretickou výjimkou, že by se dostavili všichni členové družstva a souhlasili by s jiným programem.

Hezký den!

Pavel

Vložil xyzz (bez ověření), 6. Březen 2014 - 18:46

Pane Pavle, společenství vlastníků je korporace?

Vložil Pavel, 6. Březen 2014 - 20:52

xyzz,

podle § 210 NOZ je i SVJ korporace. Korporaci totiž vytváří jako právnickou osobu společenství osob. Bohužel problematika SVJ byla zlovolně a hlavně neuměle narvána do NOZ na poslední chvíli a tak SVJ nejsou uvedena spolu s ostatními právnickými osobami na jednom místě v NOZ. NOZ je zkrátka paskvil.

Vlákno je založeno k problematice BD, to jsou obchodní korporace podle § 1/1 ZOK.

Až někdy budete číst o „společnosti“ tak musíte odhadnout, zda jde o společnost podle § 2716–2715 NOZ nebo společnost podle § 1/1 ZOK. No, nejsou NOZ a ZOK paskvilem? Jsou paskvilem!

Hezký den!

Pavel

Vložil xyzz (bez ověření), 7. Březen 2014 - 9:53

Souhlasím s tím, že je to nepovedené dílo, samozřejmě. Těch peněz co si za to někdo vzal a údajně 10 let práce – neuvěřitelné. Ale úplně všechno tam špatné není a hlavně tento zákon je platným, holt se s tim všichni musíme porvat.

Vložil lake, 5. Březen 2014 - 8:54

Pouze pan Rexcat odpověděl správně na dotaz: plná moc vystavená pro konkrétní členskou schůzi bytového družstva je platná pouze pro tuto konkrétní schůzi. Nelze ji uplatnit na jiné členské schůzi, svolané později a uskutečněné v jiný den. Při tom je bezvýznamné, že následující členská schůze je označena jako „náhradní“.

lake

Vložil správce předseda (bez ověření), 5. Březen 2014 - 7:44

Plnou moc můžete použít. A o FO můžete rozhodnout. Radši o příspěvcích na správu domu a pozemku. NOZ nezná termín FO.

Vložil rexcat (bez ověření), 5. Březen 2014 - 6:03

Co to je- náhradní čl.schůze?!? Hloupost. Pokud máte řádně svolanou další čl.schůzi podle jasných pravidel,tj. pozvánky,termí­ny,program..tak je vše v pořádku a použijí se plné moci,které jdou použít. Na každé plné moci je přece jasně napsáno,na co je určená. Pokud byla plná moc vystavena na tu jednu konkrétní předchozí schůzi,už se na další použít nemůže a musí být nová. Jestliže nebylo něco z předchozího dodrženo,je snadné tu vaši „náhradní schůzi“ smést pod stůl jako neplatnou.

Vložil asd (bez ověření), 5. Březen 2014 - 6:58

Hloupostí je psát o věcech, o kterých vůbec nic netušíte. Náhradní členská schůze je tradiční institut. V ZOK je uvedena v § 647 a 648.

Vložil astera, 5. Březen 2014 - 9:44

Astera Trochu odbočuji, ale když už si budeme měnit stanovy SVJ právě kvůli tomu, že ve vzorových z 2004 nebyl istitut plných mocí uveden, chtěli bychom si tam dát toto znění: „Člen společenství se může účastnit schůze shromáždění vlastníků jednotek osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem vlastníka může být jak fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství vlastníků jednotek, tak i fyzická osoba, která není členem tohoto společenství vlastníků jednotek. Z textu plné moci musí výslovně plynout, že zmocnitel zmocňuje právě k účasti na konkrétní schůzi shromáždění toho kterého SVJ a k výkonu veškerých práv vlastníka na ní.“ Někteří právníci z domu ale žádají, aby plnou moc mohl vlastník delegovat pouze na jiného vlastníka z SVJ. Nevím, jak se rozhodnout, bojím se, aby to širší pojetí pak někdo nenapadl…

Vložil Rexcat (bez ověření), 5. Březen 2014 - 22:12

Na jakém základě a z jakých důvodů chcete omezovat plnou moc?! Vy, já a kdokoli jiný si přece můžeme svobodně vybrat,kdo nás kde bude zastupovat! Proč by mě nemohl zastupovat např. můj právník, syn, advokát, strýček…Chcete omezovat něčí základní svobodná práva??

Vložil X (bez ověření), 6. Březen 2014 - 8:36

Pokud se nejedná o zastupování na základě zákona, pak o pravidlech rozhoduje ten, komu je plná moc adresována. V tomto případě je to shromáždění. Jestliže může zastupování nepovolit, tak ho může jasnými pravidly i omezit.

O jakých základních svobodných právech tu mluvíte?

„Vy, já a kdokoli jiný si přece můžeme svobodně vybrat, kdo nás kde bude zastupovat!“

Asi byste se divil, kdybyste našel doma cizí ženu ve vlastní posteli s plnou mocí od manželky. V horším případě by tam mohl ležet nějaký chlap. Vaše manželka si přece může svobodně vybrat, kým a k čemu se nechá zastupovat.

Vložil Rexcat (bez ověření), 6. Březen 2014 - 11:15

Vtipné,s účastí na shromáždění to souvisí hodně. I manželka si může vybrat, já pak podle toho můžu reagovat. I já si mohu vybrat,s kým a do jaké postele si lehnu. Vy ne?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".