platnost smluv uzavřených sbd

Vložil sapmak, 21. Červen 2018 - 0:05 ::

SBD, založené v roce 1965, bylo transformováno na SVJ v roce 2004. Za existence sbd byly uzavřeny smlouvy o Předání jednotky do vlastního užívání 1999, Prohlášení vlastníka 1997, Smlouva o výstavbě nástavby 1997, vše uloženo na katastrálním úřadě. 15.6.2018 mi dnešní výbor Společenství sděluje, že „není právním nástupcem sbd a není smluvní stranou žádného z uvedených dokumentů“. Je tento náhled zákonný? Dík za informaci. Zdraví SAPMAK@SEZ­NAM.CZ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Qwerty, 21. Červen 2018 - 6:11

  SBD má pravdu, žádná transformace na SVJ neproběhla. Na druhé straně jste na základě Prohlášení vlastníka členem SVJ a tak mi uniká smysl dotazu.

  Vložil fwef (bez ověření), 21. Červen 2018 - 5:28

  ano má pravdu, žádná transformace neprobíhala. jedná se o nový subjekt

  Vložil Rimoraj (bez ověření), 21. Červen 2018 - 23:24

  Prosím o polopatismus: ptal jsem se, zda smlouvy, uzavřené SBD, zůstávají platné pro nové a navazující SVJ i( -a zde se opravuji-) po likvidaci SBD, nikoliv transformaci, jak jsem uvedl ? Některé odstavce těchto smluv sjednávají postupy pro stanovení a úhradu nákladů dnešního provozu. Děkuje a zdraví sapmak.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 22. Červen 2018 - 9:46

  Odpověď na Vaši otázku nevidím černobíle. Jsou dokumenty jako Prohlášení vlastníka a Smlouva o výstavbě – tyto, zapsané v katastru, mají trvalou platnost (pokud nejsou následně změněny) a dopadají na nástupce původního vlastníka – tedy na všechny, i nové vlastníky jednotek.

  Ostatně zákon o vlastnictví bytů stanovil, že součástí Prohlášení jsou m.j.: "

  1. práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek,
  2. pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku,

  "

  Pokud tedy následně vlastníci nerozhodli jinak (například stanovami či prostým rozhodnutím orgánů SVJ), a pokud jsou v souladu s dnešním právem, pak by pravidla mělo SVJ fungovat dle zakotvených pravidel.

  Pokud jde o smlouvu o předání bytu – to vidím jako ryze dvoustranný akt.

  Vložil Rimoraj (bez ověření), 24. Červen 2018 - 16:14

  Děkuji za odpověď a za Vaše pochopení filosofie polopatismu. Jste jediný, jehož odpověď neoplývá satirou, ironií a nebo informační nadřazeností. To jen tak, na okraj. Jestliže shromáždění rozhodlo o změně způsobu úhrady, ale výbor neprovedl změnu znění uložené Smlouvy o výstavbě, je rozhodnutí shromáždění platné? Omlouvám se, že využívám Vašich znalostí, ale Portál vybízí k diskusi, tak to zkouším. 40 let jsem sloužil jako popelář, teď mám strach o kvartýr činností nezodpovědných hypotéčníků. Děkuje Sapmak.

  Vložil lamot, 22. Červen 2018 - 6:00

  Všechno musí SVJ uzavřít samo s druhou stranou. Smlouvy SBD likvidací družstva skončili. Prostě SVJ a SBD jsou dva právní subjekty,.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".