platby záloh a na servis domu

Vložil Podlipný (bez ověření), 16. Únor 2017 - 13:14 ::

Prosím,uvádí zák.89/2012 Sb.povinnost hradit měsíční zálohy na služby? Připouští tento zákon fakt, že měsíční úhradu na servis domu (FO) mohu uhradit až na konci roku? Prosím, ponechávám stranou skutečnost, že povinnost měsíční úhrady do FO nebude zakotvena ve stanovách!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 16. Únor 2017 - 15:58

  Pane Podlipný, já to vidím takto:

  1. Povinnost platit zálohy na služby, resp. právo tyto zálohy požadovat, stanoví § 4 ZoS.
  2. Povinnost platit zálohy na správu domu a pozemku NOZ nestanoví, pouze jen, že člen splečenství je povinen platit příspěvky na správnu domu a pozemku. Na druhou stranu není zakázáno, aby o placení záloh na správu domu a pozemku rozhodlo shromáždění – viz § 1208/i NOZ ve spojení s § 8/b NV. Pokud tedy shromáždění rozhodne, že na (budoucí) příspěvky se budou vybírat zálohy, povinnost tím pro členy společenství vzniká.
  Vložil Petr123 (bez ověření), 16. Únor 2017 - 14:11

  Ano, pokud SVJ rozhodlo o předepsání záloh za služby v určité výši, pak je Vaše povinnost je platit.

  Zákon o službách, č. 67/2013 Sb.

  § 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše

  (1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.

  Vložil Korky0202, 16. Únor 2017 - 13:21

  Dobrý den,

  v občanskoprávní rovině existují donucovací ustanovení. Je však nutné si uvědomit, že v této oblasti je základním pravidlem pouze stanovit obecný rámec, od kterého se však lze odchýlit. Touto odchylkou může být například „pouhé“ usnesení shromáždění či nějaká jiná forma dohody mezi vlastníky BJ či spoluvlastníky.

  Zákonodárce tu není od toho, aby Vás vodil za ručičku až v takovém detailu, zda máte své povinnosti, příspěvky, zálohy hradit ročně, měsíčně, či vůbec.

  Takže nejdříve hledejte v rámci svého SVJ, zda existuje platné usnesení, či jiná forma dohody, či nějaký předpis typu stanov, který toto řeší, pak hledejte v NOZ či jiných předpisech, jako je např. 67/2013 Sb. atp.

  Nelze tedy přesně odpovědět na Váš dotaz.

  Vložil Podlipný (bez ověření), 16. Únor 2017 - 13:27

  Prosím, je mi o podstatu věci! Nejde mi o žádné vodění za ručičku.Položil jsem jasný dotaz,zda zákon připouští pouze povinnost hradit zálohy na služby a do FO nepřikazuje. Co jsem se doslechl, je povinností uhradit po předložení vyúčtování do 2 měsíců všechny platby!!Když bych věděl o paragrafu,který tuto skutečnost uvádí,nedotazoval bych se zde…

  Vložil Korky0202, 16. Únor 2017 - 20:25

  Položil jsem jasný dotaz,zda zákon připouští pouze povinnost hradit zálohy na služby a do FO nepřikazuje. – občanský zákoník a další prováděcí předpisy na ně navazující v této rovině mají některá donucovací ustanovení. Nicméně „to jádro pudla“ je v tom, zda existuje usnesení, dohoda, či bod ve stanovách, který Vám to „přikazuje“. Usnesení o příspěvcích (bez ohledu na jejich název v předpise) je vícestranná dohoda, která pokud neodporuje dobrým mravům apod., je závazná pro všechny vlastníky.

  Důležité je též upozornit, že vada v použití laických výrazů v usnesení nezavdává příčinu k neplatnosti usnesení, protože soud je v občanskoprávní rovině nalézt oporu v zákoně a vyložit laicky přijaté usnesení v mezích zákona.

  Můžete se i každého domu doslechnout něco jiného. Jak jsem již psal v původním příspěvku, nejdříve hledejte, zda existuje usnesení či dohoda, případně, co k tomu obsahují stanovy a teprve následně hledejte v NOZ, v 67/2013 či dalších předpisech, které se týkají jednotlivých oblastí správy a služeb.

  Vložil Podlipný (bez ověření), 16. Únor 2017 - 20:33

  Nick korky 0202, prosím, co jsem chtěl vědět, jsem se zde již dočetl od nick Zdeněk. Takže dobrý…Jinak Vám děkuji za Vaší snahu mi podat vysvětlení…

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 16. Únor 2017 - 14:33

  Pokud stanovy jako základní dokument SVJ stanoví povinnost hradit zálohy na správu ve výši určené shromážděním je povinnost je hradit.

  Vložil Iva Mullerova (bez ověření), 17. Únor 2017 - 13:38

  A co se stane když člen nesouhlasí s bodem vybírání příspěvků nebo stanovení výše příspěvků shromážděním? A to z důvodu, že tento bod ve stanovách (mluvím vzorové stanovy 2004)si odporuje s Prohlášením vlastníka? A to nemluvím o stanovách podle OZ.

  Vložil Ťuk (bez ověření), 16. Únor 2017 - 15:30

  Kolemjdoucí,

  přečtěte si, prosím, ještě jednou, co jste napsal, a napište zde, zda na tom trváte. Děkuji.

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 17. Únor 2017 - 13:27

  trvám…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".