Pevné rozpěrky na plynoměru

Vložil Michal M., 6. Říjen 2019 - 16:16 ::

Dobrý den. Plynový revizní technik v našem bytovém domě doporučuje osadit plynoměry pevnou rozpěrkou. V čí kompetenci je řešení? Provozovatele plynové sítě, či distributora plynu, nebo majitele každého bytu, který to nechá udělat na své náklady? Či se k celé věci postavit pouze jako k doporučení? Budu vděčný za radu nebo zkušenost. Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Říjen 2019 - 21:05

  Dnes se napojují plynoměry flexi pancéřovými hadicemi a žádné rozpěrky nejsou potřeba. Starý způsob napojení fitinkami vyžadoval alespoň tři kolena pro zajištění dosažení požadované připojovací rozteče 250 nebo 100 mm. Také se potrubí uzemňovalo což dnes při použití plastů u přípojek ztratilo smysl. A teď z jiného soudku. Domovní instalace prošla první tzv. výchozí revizí bez závad a na základě toho byly uzavřeny smlouvy o dodávce plynu a nainstalovány plynoměry. Nikdo nemá právo při provádění provozní revize dodatečně požadovat něco, co nebylo předmětem výchozí revize (a projektové dokumentace) pokud nebyl proveden nějaký dodatečný zásah do této instalace. Pokud by distributor plynu při pravidelné výměně plynoměru pro verifikaci (po 10 letech) pocítil náhle potřebu mít tam rozpěrky musel by si je tam na vlastní náklad nainstalovat.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 6. Říjen 2019 - 17:26

  Doporučení revizního technika není závada,berte ji pouze jako doporučení.Jestiže by se jednalo o vážnou/nebez­pečnou závadu na rozvodech plynu v domě,tak by RT nechal plyn okamžitě zastavit až do doby,než budou tyto „rozpěrky“, odborně nainstalovány u všech plynoměrů v domě.

  Vložil Petr, 7. Říjen 2019 - 12:16

  Jako jaký typ závady (A, B, C) označil technik neexistenci rozpěrky ?

  Nejlépe vám odpoví váš distributor plynu.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Mně v r. 2007 (takže se to mohlo změnit) odpověděl „náš“ dodavatel plynu, pokud hovoříme o stejné rozpěrce, toto

  "Rozpěrka není součástí plynoměru, ale montuje se na potrubí nad plynoměr. Je tedy součástí odběrného plynového zařízení (OPZ), které je ve vlastnictví majitele nemovitosti, takže její montáž si musí zajistit majitel nemovitosti na vlastní náklady.

  1. Význam rozpěrky je dvojí: a)plní funkci mechanického zajištění (zpevnění) rozteče potrubí, aby toto mechanické zajištění nebylo pouze fixováno plynoměrem; b)hlavní funkce – zajišťuje vodivé propojení přívodního a výchozího potrubí z plynoměru. Toto je z důvodu, aby např. při manipulaci (montáži) s plynoměrem nedošlo k přeskočení jiskry vlivem bludných proudů, jejíž následkem by mohlo dojít ke vzplanutí plynu v plynoměru a potrubí. Tyto rozpěrky se montují dle TPG, je jich několik druhů a můžou být také pouze z vodivého drátu k tomuto určenému dle TPG"
  Vložil Michal M., 13. Říjen 2019 - 15:54

  Závada byla zahrnuta v odstavci C. Konkrétní specifikace závady A,B,nebo C u rozpěrky není.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 9. Říjen 2019 - 13:42

  zařízení které získalo osvědčení k provozu výchozí revizní zprávou je schopné trvalého a bezpečného provozu a veškeré dodatečné úpravy si musí zaplatit ten, kdo je požaduje. Majitel je pořizuje na své náklad jen u nového OPZ. M.j. se již drahnou dobu montují uzávěry před a za plynoměrem takže se tím eliminuje m.j. i zmíněné vzplanutí vlivem el.jiskry. A po zavedení napojeni flexibilními hadicemi odpadla i podmínka zajištění stability rozteče a je na distributorovi co si určí pro danné OPZ ve vyjádření k projektu, protože požadavky tří distributorů v ČR nejsou ani náhodou jednotné byť k tomu platí příslušná TPG. Provozní revize nemůže řešit dodatečné požadavky na výstavbu.

  Vložil Michal M., 13. Říjen 2019 - 15:55

  Děkuji všem za vyjádření.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".