Paušální platba za počet najemniku při dlouhodobém pronajmu

Vložil Ilca (bez ověření), 24. Květen 2019 - 13:11 ::

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda si shromáždění svj muže schválit paušální výši odpadu na pet osob za každý byt, který je pronajiman, i když v bytě prokazatelně žijí pouze tři osoby? Děkuji Ilona

  • rozúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil MartinII, 24. Květen 2019 - 17:08

To máte ve stanovách nebo to je odhlasováno na shromáždění ?

Vložil Ilca (bez ověření), 24. Květen 2019 - 19:38

Bohužel si to odhlasovali, přiznán se, ze se mi to zda divné… tak se ptám, zda je to možné , děkuji

Vložil MartinII, 24. Květen 2019 - 19:58

Legendární lake tady kdysi psal, že shromáždění může odhlasovat, že výbor pojede sbírat zkušenosti se společenstvím vlastníků na Seychely.

Já nevím, co lze v rámci 89/2012 Sb., odhlasovat dle celé

Části III.

§ 976 – § 1720

„Absolutní majetková práva“ nebo dle některých paragrafů o spolku,

viz § 1221

Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku. Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů (§ 256), dílčích členských schůzích (§ 255) ani o náhradní členské schůzi (§ 257)

Dle §1

(1) (2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Jak je to možné“ se ptejte nejvyššího orgánu společenství.

Vy jste v té době nebyla členkou společenství a nehlasovala jste ?

Vložil Ilca (bez ověření), 25. Květen 2019 - 5:41

Já bohužel ne, tyhle věci si obstarává manžel… který je vlastníkem, asi na dvou schůzích z důvodu pracovní cesty nebyl..... každopádně děkuji za info

Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Květen 2019 - 19:03

a nehlasoval nemůže se jako přehlasovaný vlastník obrátit na soud s návrhem na zrušení usnesení. Je to poučení do budoucnosti. Má ovšem možnost reklamovat vyúčtování. Je na SVJ aby prokázalo správnost vyúčtování a stanovení počtu osob určitě nelze prokázat hlasováním vlastníků na shromáždění, pokud tuto pitomost nemáte ve stanovách.

Vložil MartinII, 25. Květen 2019 - 18:21

Sice to nesouvisí s původním dotazem, ale proč jste se nezúčastnila shromáždění s plnou mocí od manžela nebo jako (snad) SJM či spoluvlastník aspoň části jednotky ? Dále trvám na tom, že lze odsouhlasit leccos, pokud to neodporuje stanovám a § 1 zák. 89/2012 Sb. Jednou z možností obrany proti hlasování je „kontrola“ plných mocí a zda předsedající správně eviduje ze schůze dříve odcházející a na schůzi později se příchozí členy, tedy zda je shromáždění usnášeníschopné.

Máte zápis z dotyčné schůze s výčtem zúčastněných, omluvených, neomluvených a s vyčíslením procent hlasů účasti ?

Vložil Ilca (bez ověření), 26. Květen 2019 - 7:19

Máme malé děti a babičky daleko, v té době zrovna děti s teplotami, to opravdu máma od děti odejít nemůže .....

Vložil MartinII, 27. Květen 2019 - 17:18

Opakuji, (domnívám se), že lze odsouhlasit leccos, pokud to neodporuje stanovám a § 1 zák. 89/2012 Sb. Jednou z možností obrany proti hlasování je „kontrola“ plných mocí a zda předsedající správně eviduje ze schůze dříve odcházející a na schůzi později se příchozí členy, tedy zda je shromáždění usnášeníschopné.

Máte zápis z dotyčné schůze s výčtem zúčastněných, omluvených, neomluvených a s vyčíslením procent hlasů účasti ?

Jak je to v zápise zapsáno ?

To jste nesdělila.

Radu také hledejte ve stanovách a u nejvyššího orgán společenství a úplně nejlépe (zdarma) na portalobydleni.cz

Vložil Ilca (bez ověření), 30. Květen 2019 - 14:10

Stejne, díky moc za rady…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".