OSBD Beroun - převod družstevních bytů - Černé Ovce 19.2.2018

Vložil Beroun (bez ověření), 19. Únor 2018 - 18:10 ::

OSBD Beroun se zdráhá převádět byty, přestože uzavřelo s družstevníky smlouvu s povinností převodu

http://www.ceskatelevize.cz/…52801080219/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil efwfw (bez ověření), 19. Únor 2018 - 20:58

  Smlouva zní na převod do vlastnictví nikoliv osobního vlastnictví. Opět Černé ovce radí bez znalostí.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 20. Únor 2018 - 11:30

  Když někdo uvede, že jde o převod do osobního vlastníctví, tak slovo „osobní“ použije je pro upřesnění, aby bylo správně pochopeno, že jde o převod do vlastnictví vlastníka. Nic víc, nic míň.

  Jasně, že zákon hovoří jen o vlastnictví, ale použitím slova osobní je pouze upřesněno, že se jedná o převod do vlastnictví vlastníka (tj. do jeho vlastnictví). Neznalý čtenář nebo posluchač upřesňujícímu pojmu „převod do osobního vlastnictví“ lépe porozumí, než pojmu „převod do vlastnictví“, z něhož nemusí každý pochopit, o jaký převod se vlastně jedná, tj. do vlastnictví koho se převádí.

  Vložil JaVa, 19. Únor 2018 - 19:16

  Právní stanovisko k problematice převzetí úvěrů ze stávajících bytových družstev na nově vzniklá společenství vlastníků jednotek

  https://krumlovan-sbd.webnode.cz/…Br%C5%AF.pdf

  JaVa

  Vložil Čtenář (bez ověření), 19. Únor 2018 - 19:59

  Píšete o údajném lobování SČMBD ,aby úvěry SBD přešly na SVJ v praxi. Odkazovaný dokument je však pouze právním názorem Advokátní kanceláře Kříž a partneři s. r. o. na základě zadání SČMBD.

  Žádné lobování SČMBD jsem v dokumentu nenašel. Samotná jmenovaná advokátní kancelář se vyslovuje proti převodu úvěrů z bytových družstev na nově vznikající SVJ. Tak o co vám vůbec jde_

  Cituji z dokumentu advokátní kanceláře Kříž a partneři:

  „III. S HRNUTÍ A ZÁVĚR Na základě shora uvedeného se domníváme, že nová právní úprava omezující zajištění cizích závazků SVJ dle NOZ představuje závažnou překážku pro případné převody úvěrů z bytových družstev , sjednaných a využitých na rekonstrukce a renovace významné části bytových domů v ČR, na nově vznikající SVJ. Předmětná právní úprava může být ve své stávající formě vykládána natolik odlišně a protikladně, že předmětný převod úvěrů považujeme za velmi ri zikový. To zejména s ohledem na zákonem předvídanou sankci naprosté zdánlivosti dotčeného právního jednání. Zdůrazňujeme, že tato zdánlivost právního jednání nastává přímo ze zákona, a není zhojitelná ani případnou skutečností, že všichni účastníci dobrovo lně toto riziko postoupili, event. se pokusili následek zdánlivosti smluvně vyloučit. Související pravděpodobná možnost převodu úvěrů na jednotlivé vlastníky bytových jednotek, ať již na základě možnosti postoupení smlouvy nebo novace smlouvy apod., Strana 7 (celkem 7 ) př edstavuje neméně závažná právní rizika plynoucí jak z množství nově zavázaných subjektů, tak s nepropojením a samostatností takových nových závazků od samotného vlastnictví bytov ých jednot ek . V neposlední řadě nelze vyloučit, že extenzivní, rozšiřující, výklad zákona zakazující převod závazků na SVJ může být rozšířen i na samotné vlastníky bytových jednotek, neboť právě tito vlastnící ze zákona tvoří předmětná SVJ.“

  Vložil JaVa, 20. Únor 2018 - 10:31

  Pro lepší pochopení mého příspěvku doplňuji,že:

  „Lobování SČMBD ,aby úvěry SBD přešly na SVJ v praxi“

  patří k :http://www.ceskatelevize.cz/…52801080219/

  a pro doplnění jsem uvedl názor právní kanceláře,která se vyslovuje proti možnosti takového převodu dluhu na úvěru.

  Přesto si znění zákona i některá SBD vykládají jinak a tvrdí,že SVJ čerpá státní dotace na zateplení, i když nikdy nemělo uzavřen žádný úvěr.Prostě dluh ,který si vzalo SBD přešel na SVJ a SVJ,nikoli SBD teď čerpá státní dotace.Tak je to uvedeno v účetní závěrce na RS u SVJ s IČO 04036611.

  "V roce 2007 byl poskytnut úvěr od ČSOB ve výši 1 628 000 Kč, další úvěr pak byl poskytnut v roce 2011 taktéž ČSOB ve výši 4 382 000 Kč. V předmětných úvěrových smlouvách vystupuje jako dlužník Stavební bytové družstvo xxxxxx, protože společenství vlastníků jednotek v době uzavření smluv nebylo zapsáno do obchodního rejstříku. Tyto úvěry jsou v současné době postupně spláceny uživateli bytů v daném bytovém domě.

  SVJ je poskytnuta dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši: 43 820 Kč.

  Další významné události po 31. 12. 2016 nenastaly."

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".