organy svj bez volby

Vložil Furman, 8. Leden 2019 - 15:09 ::

Jsme mini společenství (6 bytů a 6 vlastníků). Projednáváme nové stanovy. Otázka není termín změny stanov ALE ustanovení statutárního orgánu – předsedu.

Primární právní vztahy společenství vlastníků jsou zakotveny ve smlouvě o výstavbě domu (registrovaná 25.8.1971) a v prohlášení vlastníka (10.9.1999). Domnívám se, že tyto právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, jakož i práva a povinnosti stran z nich vzniklé jsou platné, protože tato ujednání nebyly změněny (§ 3028 ). Vlastník pověřen správou (správce) plnil funkce uvnitř (řídil,organizoval a zabezpečoval činnosti spojené se správou,provozem, opravami – společných částí domu a příslušenství) a byl pověřený zástupce společenství navenek. V této funkci se v odstupu 2 let střídali všichni vlastníci Na základě těchto trvajících právních poměrů žádám uvést do stanov, že místo volby předsedy , by tuto funkci konali vlastníci v pořadí uvedeném v citovaných dokumentech. Je tento návrh (požadavek) oprávněn ??

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil a (bez ověření), 8. Leden 2019 - 19:44

  Tak to nemůžete do stanov definovat, to není v zákoně. Nic vám ovšem nebrání postupne vlastníky volit jako předsedu svj. Zákon říká předseda nebo výbor. Zákon neříká, že to budou „vlastníci postupně“. Můžou být, ale musí se ta funkce jmenovat předseda. Jinak by vám to ani nezapsali do rejstříku.

  Vložil JaVa, 8. Leden 2019 - 19:35

  Dle § 1200 z.č. 89/2012 Sb., odst.d) mají stanovy obsahovat zejména:

  písm.d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,

  To znamená,že si do stanov můžete dát toto:

  „Funkční období statutárního orgánu(ve vašem případě=předsedy SVJ) je dvouleté.“

  O žádném „kolotoči“(střídání předsedů SVJ) po uplynutí dvouletého funkčního období se raději nezmiňujte,poněvadž by to pro členy vašeho SVJ nebylo právně závazné.

  Pokud jste schopen prokázat § zněním zákona,že členství ve vašem statutárním orgánu SVJ, je pro vlastníky jednotek ve vašem domě povinné,pak si to tam můžete klidně dát.Lidové tvořivosti, se v případě úprav stanov SVJ, meze nekladou.Jen by jste měl vědět,že to co je v rozporu s platnými zákony, je pro členy SVJ právně nevymahatelné!

  Vaše stanovy, bych si opravdu velmi rád přečetl.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil A (bez ověření), 11. Leden 2019 - 20:34

  Souhlas s JaVou!

  Vložil tep (bez ověření), 8. Leden 2019 - 22:13

  Každé 2 roky zaplatíte 2000 Kč za zápis předsedy do rejstříku SVJ. Do stanov bych dal, že výbor je 3 členný na 5 let, jeden by byl předseda, ten by dělal vše 2 roky a ze zbylých 2 místopředsedů by jeden dělal vše další 2 roky a ten 3. by si odkroutil 1 rok v 1. volebním období a 2. rok po dalších volbách do SVJ. Ušetříte tak tisíce za zápisy do rejstříku SVJ a vyhnete se maléru, kdyby předseda onemocněl a nikdo neměl podpisové právo na disponování s účtem SVJ..

  Vložil Markéta Gr., 8. Leden 2019 - 22:20

  U nás předseda rok po vypršení mandátu stále disponoval s účty a podepisoval smlouvy…a nikoho to nevyvedlo z míry. :)

  Vložil Anonymoushj (bez ověření), 11. Leden 2019 - 21:09

  No, pripadnou kontrolu by to z miry jiste vyvedlo

  Vložil tep (bez ověření), 9. Leden 2019 - 10:12

  Jak jsem popsal výše, 2. místopředseda by mohl odsloužit 2. rok s prošlým mandátem a teprve pak volit výbor. Jde to, když SVJ nepodniká žádné velké investice v daném období.

  Vložil A (bez ověření), 11. Leden 2019 - 21:10

  Mandaty davejte co nejdelsi. Idealne az devet let. Odvolat je muzete vzdycky

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".