Opravy lodžií přístupné z bytu vlastníků

Vložil Emil (bez ověření), 20. Únor 2018 - 8:44 ::

Dobrý den ,potřeboval bych radu jak vyřešit otázku financování oprav podlah lodžií. Máme celkem 144 lodžií v domě a přízemní byty tyto prostory nemají. Pokud chci realizovat tento záměr oprav ze společného fondu ,tyto vlastníci namítají ,že si děláme za jejich peníze hezké byty.(myslím ty byty bez lodžií). Vlastníci, kteří mají zmiňované lodžie samozřejmě přispívají za tyto prostory do fondu oprav stejnou částkou jako za vytápěnou plochu. Tudíž do fondu přispívají o něco málo více než spodní byty . Chápu ,že oprava a náklady bude převyšovat částku než se vybere za lodžie do FO. Ta návratnost je dlouhodobá . Přesto nabývám přesvědčení, že vlastníci mající lodžie mají právo na opravu těchto prostor z FO. Můj názor je , že lodžie byť přístupná jen z bytu je součástí stavby jako pláště budovy a je povinností Svj se o tyto prostory starat tak aby nedocházelo k chátrání konstrukce. V prohlášení při prodeji je stanoveno,že veškeré nosné konstrukce jsou společnými částmi budovy . I z tohoto lze vycházet e domnívám jako vodítko jak postupovat. Pokud někdo má nějaké zkušenosti s takovou to problematikou přivítám vaše názory . Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Hanych (bez ověření), 25. Únor 2018 - 20:29

  Jestli dobře jsem pochopil ,tak byty které byly prodány před rokem 2014 se posuzují podle vyhl.č.72 . Tudíž lodžie přístupná pouze z bytu se bere jako součást bytové jednotky a nelze ji opravovat ze společných prostředků.Víte pokud se píše v prohlášení vlastníka při prodeji, že společnými prostory jsou všechny svislé i vodorovné nosné konstrukce logicky jsou i lodžie nosné konstrukce. I když složení podlahy není přímo nosný prvek. Proč teda potom u nových bytů tato plocha lodžií je přímo stanovena jako společ. prostor . Nebylo by jednodušší jednotný názor.

  Vložil tep (bez ověření), 25. Únor 2018 - 21:49

  Nepochopil jste princip: V Prohlášení vlastníka jsou lodžie přístupné pouze z bytu buď součástí bytu, anebo jsou společnou částí domu. Od platnosti NOZ jde v 2. případě pak o společnou částí domu ve výlučném užívání vlastníka bytu. Právě § 1180 NOZ sjednotil způsob financování oprav lodžií – ať patří k bytu či ať jde o společnou část domu, opravy hradí vlastník bytu. Pokud ne všechny byty mají lodžie, pak se vlastníci bytů s lodžiemi mohou dohodnout, že budou platit příspěvky na společné opravy lodžií, které vyjdou levněji, pokud se opravy koordinují. Výši příspěvku si určí byty s lodžiemi a rozhodnou si i o společném použití peněz, které si nastřádají na analytickém účtu pro lodžie. Píšu to z vlastní zkušenosti – dohoda skončila tím, že oprava měla zajistit shodný vzhled lodžií. Vlastníci bytů s lodžiemi se rozdělili na 2 skupiny – jedna chtěla i zasklít lodžie, druhá ne. Ti, co chtěli zasklít lodžie mezi sebou dovybírali peníze na jejich zasklení – vyšlo to levněji, než kdyby totéž dělal každý byt zvlášť. SVJ je dobrý sluha vlastníků, pokud jsou schopni vlastníci se domluvit. A jaký mám poznatek? Byty, které zasklily lodžie mají menší spotřebu tepla, takže řada z nich je penalizovaná tím, že nesmějí podkročit 80% nákladů na vytápění čtverečního metru bytu. Tak zní verdikt MMR na jejich stránkách!

  Dovětek: Pokud všechny byty mají lodžie a pokud jsou všechny byty stejně velké, pak na opravy přispívají všichni vlastníci stejnou částkou. Pokud se všichni rozhodnou financovat opravu lodžií ze společných příspěvků – je to jen jejich věc. Pokud ne všechny byty přispívají stejnou částkou, i to se dá po skončení opravy vyúčtovat, aby někdo nebyl poškozený. Jiná situace je, pokud část bytů nemá přístup k lodžiím – bylo by proti dobrým mravům, aby ze svých příspěvků přispívaly na něco, co nemohou využívat.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Únor 2018 - 16:36

  pak bych o kvalitě informace pochyboval. SVJ nic nevlastní. Peníze, které vybírá formou záloh SVJ nepatří. O způsobu financování rozhodují vlastníci. Je logické, že společné části domu využívané výhradně jedním nebo omezenou skupinou vlastníků budou i jimi financovány. Platí to nejen o výtahu, ale i o balkonech. Pokud má SVJ nastaven systém, kdy započítává spoluvlastnický podíl včetně plochy balkonů pak ovšem musí tuto část záloh připočítat plátcům k dobru při vyúčtovávání opravy domu.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 22. Únor 2018 - 19:15

  Napsal jste:

  „Peníze, které vybírá formou záloh SVJ nepatří“

  To je hloupost. Vlastníky zaslané peníze na účet SVJ samozřejmě SVJ patří. Peníze na účtu SVJ se v účetnictví zachycují na majetkovém účtu společenství a majetkem SVJ budou až do okamžiku, než je SVJ za něco utratí, pak už skutečně SVJ patřit nebudou.

  Vložil tep (bez ověření), 26. Únor 2018 - 11:40

  o použití peněz rozhoduje shromáždění vlastníků. Pokud jde o malé částky, případně pokud dojde k havárii v domě a hrozí škody z prodlení, i o větších částkách rozhoduje výbor (v obou případech má konat s péčí řádného hospodáře). SVJ má v podstatě až čtvery peníze: peníze z příspěvků či záloh na služby od vlastníků, úroky z účtů (tzv. směšné peníze vzhledem k úrokovým sazbám, ale i o jejich použití rozhoduje shromáždění vlastníků při schvalování roční závěrky), dále to mohou být dotace od státu, které musí SVJ použít na to, k čemu byly získány, jinak by šlo o zpronevěru. V péči o dům nejde o to, čí jsou peníze, ale jde o to, aby byly k dispozici v době, kdy je potřebné je vynaložit. Jsou ještě 4. peníze – z úvěru od banky, ale po zkušenostech s bankou a ručením za úvěr ze zákona je třeba používat úvěr s největší rozvahou a pokud možno, tak dluhy nedělat.

  Vložil tep (bez ověření), 21. Únor 2018 - 8:45

  Začal od zrušeného ZoVB, ale u NOZ opomněl existenci § 1180, což činí jeho závěry pochybnými. Právníci mají zájem, ať se lidé soudí – to jim přináší lehkou obživu. Když si někdo opomene relevantní § a přitom radí, je pro mne nedůvěryhodným. Problém popsal neúplně, tudíž nekvalitně!

  Vložil tep (bez ověření), 20. Únor 2018 - 9:13

  Lodžie přístupné pouze z bytu ve Vašem případě jsou společnou částí domu ve výlučném užívání vlastníků přilehlých bytů, takže od 1.1.2014 na ně platí § 1180 NOZ. Pokud je pravda, že byty s lodžiemi platí příspěvek na opravy i dle čtverečních metrů lodžie, pak tyto příspěvky dle plochy lodžií zpětně od 1.1.2014 převeďte na samostatný analytický účet, a na tomto účtě příspěvky na opravu lodžií i nadále shromažďujte. Z tohoto účtu můžete financovat společné opravy lodžií. Majitelé bytů bez lodžií mají pravdu, proč by měli doplácet na něco, co nemohou používat. Pokud by na účtě pro opravy lodžií bylo málo peněz, dovybíráte od majitelů lodžií chybějící částky, aby se oprava lodžií uhradila pouze za peníze od výlučných uživatelů lodžií.

  Vložil Vráno (bez ověření), 20. Únor 2018 - 11:54

  Podívejte se do prohlášení.

  Vložil tep (bez ověření), 20. Únor 2018 - 12:31

  Pokud Prohlášení vzniklo před platností NOZ, najdete tam i to, co NOZ změnil zavedením § 1180. Předtím dle ZoVB bylo možné nutit vlastníky, aby financovali i to, co nemohli užívat. Takové nucení je ale už nyní přestupek proti dobrým mravům.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".