oprava závad

Vložil espinoza, 15. Únor 2019 - 11:24 ::

Již jsem tu psala, že v domku, patřícím bytovému družstvu jsou závady. Tyto byly reklamovacné v době záruky, nicméně nebyly odestaněny- až dosud – zhotovitel prohlásil, že je neuznává. Od právníka druřstva dostal výzvu k opravě – neodpověděl. Na základě tohoto a přes znalecký posudek závady potvrzující a s návodem k jejich odstranění družstvo si odhlasovalo, že závady hradit nebude – to od něj nikdo nežádal, zhotovitele žalovat nebude a připravilo smlouvo o postoupení pohledávky na nás jako postupníka. Po poradě s právníkem jsme toto odmítli. Musíme si tedy závady dáít odstanit na naše náklady a na to si musíme vzít půjčku – odhad je 150.000 Kč. Můžeme přestat platit fond oprav?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil . (bez ověření), 15. Únor 2019 - 13:02

  Fond oprav družstvu nemůžete přestat platit. Vadu na jednotce musíte s družstvem řešit jako samostatný problém. Pokud družstvo přebralo dům a ten má závady, tak je samozřejmě řešit musí. To, že si družstvo odhlasovalo, že závady řešit nebude je bezvýznamé. Pokud máte k dispozici i znalecký posudek, který závadu potvrzuje, tak družstvo má povinnost odstranění řešit, nemůže to házet na vás jako nájemníky bytu. To bude chtít právníka. Ne družstevního, ale vašeho, aby po družstvu vymáhal odstranění závady.

  Vložil espinoza, 15. Únor 2019 - 13:13

  Ano, máme znalecký posudek a viděl ho i soudní znalec, který potvrdil, že závad je tam mnoho a soud musíme vyhrát. Právníka také máme – ne družstevního – ten právě řekl, že v tomto případě si závady musíme odstranit sami a peníze pak vymáhat na družstvu. Jsme trochu zničení, protože splátku na domek splácíme a s penězi pak vyjdeme tak akorát a při půjčce 150.000 zaplatíme bance přes 200.000 a obáváme se, abychom to vůbec utáhli. A pokud oprava bude 150.000 Kč, to, co zaplatíme navíc bance nám asi nikdo nevrátí.

  Vložil Misme, 16. Únor 2019 - 11:21

  Osobně bych se obrnila trpělivostí a pokud vám závady nebrání v bydlení a neohrožují vás na zdraví či životě, trvala bych neústupně na tom, že se starostí o opravy kompletně zhostí družstvo. Je to jeho majetek, vy jste pouze v pozici nájemce (předpokládám). Pokud to není tento případ, tzn. jde o ohrožení na zdraví atp., podala bych už bez dalšího váhání žalobu, protože jak jsem dohledala na fóru, neřešíte to zde poprvé. Do žaloby by bylo vhodné uvést i to ohrožení zdraví. Paragrafy vám v tuto chvíli hledat nebudu, tolik času nemám, vše najdete na netu, v literatuře atp. Skutečný právník, hodný tohoto označení, by vám měl umět pomoci. FO nepřestávejte platit.

  Mám k tomuto postoji jeden docela závažný a reálný důvod, a tou je riziko, že narazíte na neseriózní firmu a nebo bude i seriózní, ale oprava se nevyvede. Neseriózní si např. vezme zálohu a pak už ji neuvidíte. Poté už se u družstva nedovoláte ničeho a bude to jen vaše starost a veškeré další výdaje (nejen finanční) půjdou jen na váš vrub.

  Právníka, který vám radí to, co píšete, bych vyměnila, není lehké najít lepšího, ale tenhle z vás akorát tahá peníze.

  Vložil espinoza, 7. Březen 2019 - 8:22

  Včera proběhla schůze s vysvětlením, že družstevníci nechtějí podat žalobu s odůvodněním, že mají strach, že by nebyla úspěšná – i soudní znalec tvrdí, že byla. Kromě toho bylo zjištěno, že neplatiči, neplatící léta, dosáhli částky 850.000 Kč. Proč nebylo řešeno, je snad zřejmé.

  Vložil espinoza, 17. Únor 2019 - 11:04

  Děkuj za odpověď. Na zdraví nás závady trochu ohrožují,. je tu plíseň a syn a dcera jsou alergici, nevím ale, jestli na plíseň. Družstvo konat nebude – tvrdí, že pokud odhlasovali neprovedení opravy na náklady družstva všichni družstevníci, má to platnost (podle právníka nemá). A ano – jsme nájemníci – splácíme formou nájemného. Družstvo by mělo žalvoat zhotovitele, do toho se mu ale nechce. Pokud jde zhotoviteli věřit, nedostal zaplaceno od developera za provedené nadstandardy a proto nechce nic opravovat. Právníka bych vyměnila ráda, dokonce jsem konzultovala situaci s dalším, ale tvrdí totéž, co původní – k podání žaloby na družstvo je třeba dříve provést opravy a o částku za ně vyloženou pak žalovat družstvo.

  Vložil Misme, 17. Únor 2019 - 13:17

  Váš problém za vás nikdo nevyřeší. Musíte se rozhodnout vy, jak pokračovat. Pokud družstvo např. prošvihlo reklamační lhůtu, já bych na to nahlížela jako na porušení péče řádného hospodáře – co na to váš právník? Jsem právní laik, ale hlava mi nebere, proč ta situace u vás tak dlouho stagnuje.

  Najděte si, jak zněla definice družstva v obchodním zákoníku (píšete o nabytí v roce 2012) a jak zní nyní v ZOK, a udělejte si názor, zda to, co si vaše družstvo odhlasovalo, lze chápat jako souladné se zákonnými definicemi a zda není v rozporu s dobrými mravy. A požádejte svého právníka o vysvětlení.

  Podívejte se do stanov, jaká máte stanovena práva a povinnosti a zda k vašim povinnostem patří převzetí plné odpovědnosti za takto nákladnou opravu. Vy družstvu hradíte FO (správně DZOI – dlouhodobou zálohu na opravy a investice) a pokud nerozumíte tomu, proč ve vašem případě družstvo zdráhá přistoupit k opravám, na něž si řádně přispíváte, požádejte svého právníka ve výše uvedených souvislostech o vysvětlení.

  K bydlení existuje několik předpisů. Jestliže v ZOK § 741(1) čtu: Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro nájem družstevního bytu ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru, tak kouknu do NOZ a tam v § 2257 čtu: Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Kouknu, co se drobnými opravami myslí, gůgl mi vyhodí NV č. 308/2015 Sb… Co víc na základní odraz ode dna potřebujete?

  Samozřejmě, můžete se zhostit oprav sami, viz. § 2265(2) NOZ: Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného…, ale musíte uhlídat správný postup, jinak můžete projít nekonečným sporem s nejasným výsledkem, viz. např. http://profipravo.cz/index.php…. Nejde o konečný rozsudek, uvádím to jako ilustraci toho, kam vás rady vašeho právníka mohou možná dovést.

  Jste si jistá, že váš právník rozumí tomu, co dělá? Že rozumí významu slova „může“? Sama píšete o žalobě na vymožení částky za opravu. Proč mermomocí chcete opravami riskovat větší ztrátu, tomu vážně nerozumím. Já bych družstvo žalovala už dávno, když už pro nic jiného, tak proto, že bych se obávala promlčení. Kromě toho bych všechny nevysvětlené otázky (péče řádného hospodáře, dobré mravy…) chtěla vysvětlit i po družstvu.

  Howgh.

  Vložil espinoza, 17. Únor 2019 - 13:57

  Reklamace, sepsaná právníkem, byla podána včas – tj. v záruční lhůtě. Je jasné, že opravu měl provést zhotovitel – ten však na právníkův dopis vůbec nereagoval – jen prý telefonicky sdělil, že nic opravovat nebude. Družstvo mi tedy sdělilo, že zhotovitel opravovat nechce a začalo požadovat, abychom podepsali smlouvu o postoupení pohledávky, abychom se zhotovitelem jednali sami, což jsme pochopitelněod­mítli. Jistěže nechci riskovat nic opravou, kterou bychom provedli sami, ale jak jsem psala, právník tvrdí, že žalovat bez provedení opravy nelze. Oslovila jsem dalašího právníka, napíšu výsledek. A děkuji za radu.

  Vložil Jarda_, 16. Únor 2019 - 8:48

  Ad 1) to je nešvar, lidé si vezmou půjčku na doraz a pak nemají rezervy..

  Ad 2) asi je možnost započíst vaši pohledávku, pokud je započitatelná a nesporná. Jeden vlastník v SVJ si takto započetl cca 200 tisíc. Navrhněte to písemně spolku, musí písemně odpovědět a s tím oslovte advokáta.

  Vložil espinoza, 17. Únor 2019 - 11:05

  Rezervu nějakou máme, ale 150.000 to není. Bohužel.

  Vložil VN (bez ověření), 15. Únor 2019 - 12:08

  moc neporozuměl a je zde několik neznámých. Pokud závady byly reklamovatelné v době záruky , měla kompetentní osoba konat. Pokud nikdo nekonal a již je po záruce máte smůlu. Pokud budete mít v ruce nějaký důkaz , že jste kompetentního informovali o závadách…můžete kompetentního dát k soudu a uplatňovat po něm náhradu škody , kterou vám svoji nečinností způsobil.. Pokud důkazy nemáte a nebo již došlo k promlčení této věci…máte smůlu…

  Připomíná mi to naši situaci. Postavil se dům, developer založil SVJ a všechna místa ve výboru obsadil svými lidmi. Dům měl spoustu reklamovatelných závad. Nikdo z vlastníků nikdy nenapsal žádný dopis , všechna shromáždění fungovala stylem , že výbor slíbil odstranění závad , nikdy se nic neodstranilo… Samozřejmě , že zápis ze shromáždění obsahoval pouze to , co developer chtěl , aby obsahoval.. No a po uplynutí záruky výbor odstoupil o místa ve výboru neměl nikdo z vlastníků zájem…takže se tam zvolili neaktivní lidi. No a po dalších x letech nastoupil aktivní výbor , který to začal řešit..a developer vzkázal..je po záruce , máte smůlu. Když jsme chtěli developera žalovat , nebyl k dispozici jediný důkaz…

  Vložil espinoza, 15. Únor 2019 - 13:22

  My jsme reklamovali hned po předání domu – dům byl předán v říjnu 2012 a v roce 2013 jsme reklamovali plíseň a zatékání vody střechou – mokré stropy. Fružstvo kontaktovalo zuhotovitele, ten 2 x poslal svoje pracovníky, kteří kolem oken nastríkali pěnu a sami řekli, žed to nepomůže – schází totiž parofólie. Když po první posudku bylo řečeno, že je třeba odstranit sádrokarton a fólii doplnit, zhotovitel nedovolil udělat zkušební sondy – prý ztratíme záruku, která nám stejně je na nic. Máme x mailů a doporučených dopisů na předsedu družstva, který vždy pouze sdělil, že zhotovitel odmítá cokoliv udělat. Ten to nesdělil ani písemně. Takže důkazy máme, jde o to, že zřejmě nebude mít finance na opravu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".