Oprava odpadního potrubí - kdo hradí co

Vložil Magda (bez ověření), 20. Únor 2018 - 18:21 ::

Dobrý den,

Svislé odpadní potrubí v domě dosloužilo. Instalační šachtu máme obezděnou, koupelnu rekonstruovanou. Výbor souhlasil, že výměnu potrubí uhradí ze společných peněz. Ovšem již nechce uhradit vrácení koupelny do původního stavu, t.j. obezdění rour. Je to v pořádku? Nechat si to obezdít na vlastní náklady se mi nezamlouvá. Zejména proto, že výbor nechává vyměňovat potrubí postupně a je vysoce pravděpodobné, že časem mi to zase rozkopou kvůli sousedům pod námi.

S pozdravem Magda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 20. Únor 2018 - 19:39

  Jak zde již bylo uvedeno,důležité je, jaké krytí odpadního/svislého vedení bylo(je) zakresleno, v původní stavební dokumentaci při kolaudaci domu.Pokud bylo tzv.mobilní(so­lolit,umakart),kdy se dalo pro případné opravy postupně demontovat a opět osadit do původního stavu,tak ten, kdo toto „mobilní“ krytí nahradil sádrokartonem nebo dokonce si stupačky na své náklady obezdil a obložil kachličkami,je povinen v případě jakékoliv opravě či havárii,tyto společné části domu na své náklady zpřístupnit,popř. uhradit více náklady na zpřístupnění společných částí domu právnické osobě SVJ,pro odstranění příčin havárie.Právnická osoba SVJ není povinna hradit náklady spojené s vybouráním obezdění stupaček ani uvedení do předešlého stavu,neboť sám vlastník jednotky o své újmě, porušil svoji stavební úpravou, původní mobilní krytí svislých odpadů.

  § 1175 z.č. 89/2012 Sb.,

  (1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

  § 1183

  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  (2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

  "viz..§ 6 z.č.366/2013 Sb.,

  Společnými částmi domu jsou dále

  1. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,"

  konec citace zákona.

  Jen Vy víte, jaké bylo původní krytí svislých odpadů.Pokud bylo zděné,máte nárok na uvedení do původního stavu.Jestli bylo mobilní, pak si vše hradíte sami!

  Přeji hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 20. Únor 2018 - 18:54

  Magdo, nerad bych konstatoval, co činí diskutující obvykle, ale je potřeba se podívat nejprve do stanov, zda a jak máte ošetřenou tuto problematiku, protože ty mají přednost před občanským zákoníkem. Ne bezvýznamným dokumentem je pak prohlášení vlastníka, které vymezuje, co patří do společných částí domu a co je součástí jednotky. Každopádně při rekonstrukci se člověk nemůže spoléhat na to, že vyzděné jádro instalační šachty vydrží bez nutnosti jeho rozebrání na věky. Pokud vlastník jednotky dokáže alespoň trochu předvídat, tak si nechá přední stranu bytového jádra provést ze sádrokartonu rozděleného asi na tři sekce, aby je bylo možno demontovat tak, aby nalepené keramické obklady neutrpěly újmou, no a potom už vás nemůže překvapit naprosto nic.

  Každopádně jsem přesvědčen, že nový občanský zákoník jednoznačně podporuje vaše přesvědčení, že pokud je nutno při rekonstrukci nebo opravách společných částí v jednotce zasahovat do vlastního vybavení této jednotky, pak je to zásah do vašich majetkových práv a náleží vám úhrada veškerých takových nákladů s tím spojených.

  Zdeněk II

  Vložil efwfw (bez ověření), 20. Únor 2018 - 18:26

  Odvolejte výbor, co je to za blbost výměna postupně? Musíte pak napojovat – každý spoj navíc není dobře. Navíc může dle stanov o takové investici rozhodovat výbor sám?

  Jak bylo původní jádro udělané?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".