Opět kopie a výpisky

Vložil karel789, 23. Květen 2018 - 8:06 ::

Jak to tedy je po novu.

ve stanovách máme, že si mohu udělat výpisky ale: „není oprávněn požadovat fotokopie dokladů“ — tj já je nepožaduji, ale udělám si je sám?

Při nahlížení mě papíry berou, něco mě v nich ukazují a já nemám šanci si je v klidu přečíst. Když se zeptám co je za doklad el. opravy za 18k ve výpisu co máme online, tak že je to chyba a doklad najednou zmizí. Reklamaci výtahů od Voto prý nechají na konec záruky a podobné špeky.

Díky Karel

  • právo na informace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil karel789, 23. Květen 2018 - 20:48

Já si právě myslím, že ve stanovách je jasně napsáno, že nesmím požadovat kopie dokladů… to je logické, kdo by je mě dělal když není kopírka … ale to nebrání si kopii při nahlížení udělat sám – telefonem např?

Vložil JarekSVJ, 23. Květen 2018 - 13:16

karel789 a vo tom to je … jak říkával ten krypl na NOVě, můj názor starého stautára SVJ, V SVJ není tajných informací , je to jenom o přístupu a jednání a když se v SVJ krade tak se budou bránit cokoliv zveřejnit…

Vložil Misme, 23. Květen 2018 - 10:35

Není to moc „po novu“. Podle Rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 703/2011 je neumožnění pořízení kopií považováno za diskriminační a požadavek na ruční opisování údajů z podkladů za šikanózní.

Vložil Pavel II (bez ověření), 23. Květen 2018 - 21:27

když se vlastníci dobrovolně tohoto práva vzdali a odhlasovali si to chytře ve stanovách tak čemu se proboha diví?

Vložil Kún (bez ověření), 27. Květen 2018 - 22:45

Stanovy nemohou obcházet nebo porušovat zákon respektive – řečeno obecně – být v rozporu s dobrými mravy. Takže dáte-li si do stanov a odhlasujete paragraf, že plešatí členové budou mapříště platit třikrát vyšší příspěvky než hubení, první soud vám tenhle paragraf zruší.

Vložil Kornélie (bez ověření), 27. Květen 2018 - 23:11

„plešatí členové budou mapříště platit třikrát vyšší příspěvky než hubení, první soud vám tenhle paragraf zruší.“

Rozhodnutí o placení příspěvků není důležitá záležitost a je soudně nepřezkoumatelné. Poděkujte soudcům Nejvyššího soudu ČR (Brzobohatá, Ferák, Dýšková), kteří vlastníkům bytů odpírají právo na soudní ochranu a soudní přezkum rozhodnutí.

Vložil Hrubý (bez ověření), 23. Květen 2018 - 10:42

Misme, tam šlo o s.r.o, nikoliv o SVJ a rozhodovalo se podle už neplatného obchodního zákoníku a neplatného občanského zákoníku.

Vložil Misme, 23. Květen 2018 - 11:21

Za to mínus bych se na vás mohla vykašlat, ale když já jsem, jak jsem se zde dočetla, ta naivní (a altruistka): https://www.epravo.cz/…-101398.html

A info pro členy BD, kdyby se zde opět objevila informace, že Misme neví, že existuje rozdíl mezi BD a SVJ (Misme je totiž členkou SBD v domě pod správou SVJ): http://www.tridomus.cz/…nformace.pdf

A můj bonus pro potrefeného mínusovače: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/…-udelat.html

Vložil Hrubý (bez ověření), 23. Květen 2018 - 12:01

Uvádíte pouze právní názory, nikoliv soudní rozhodnutí. Co říkáte jinému právnímu např. JUDr. Čápa zde: http://www.portalsvj.cz/…okumentu-svj

Vložil JaVa, 23. Květen 2018 - 17:37

„přičemž nejde o právo vydat na určitou dobu písemnosti do dispozice člena SVJ, ani o právo pořizovat si fotokopie těchto dokumentů, pokud nejde o údaje, které se týkají výlučně osoby člena SVJ.“

Osobně jsem v odkazu na článek JUDr. Jiřího Čápa neobjevil,které konkrétní údaje týkající se právnické osoby SVJ, se nevztahují na každého člena tohoto SVJ,který je jeho nedílnou součástí,spolu­vlastníkem domu a pozemku,jež právnická osoba SVJ/resp.její sttutární orgán pouze spravují.Dále je členem nejvyššího orgánu SVJ a ze zákona ručí za hospodaření a případné dluhy SVJ,dle velikosti svého spoluvlastnického podílu.Dle mého laického soudu,tedy vše co se týká právnické osoby SVJ přímo dopadá i na každého jejího člena ať chce nebo nechce a proto by měl mít zákonné právo na všechny informace a údaje spojené se správou jeho majetku.Jestli s takto získanými dokumenty, bude dále nakládat dle současně platných zákonů,je již věc jiná a rozhodnutí je pouze na něm.

Hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Misme, 23. Květen 2018 - 13:07

V tom máte pravdu.

Ale já jsem přesvědčena o tom, že mi oprávněně nemůže nikdo bránit v přístupu k účinné kontrole hospodaření se společně vlastněnou věcí, proto se zaštiťuji názory, na něž jsem uvedla odkazy a právní názor, na nějž jste mě upozornil mě skutečně překvapil. Četla jsem to velmi zběžně, ale zde musíme brát v potaz, že JUDr. Čáp svůj názor vztahuje ke stanovám, no a co si členové společenství odhlasují do stanov, s tím se pak potýkají. Ale i v tomto případě považuji za nemravnost něco takového do stanov dávat, mj. i proto, že členové se mění častěji než stanovy.

Pokud by bylo možné komukoliv ze společenství v přístupu k účinné kontrole hospodaření se společně vlastněnou věcí bránit, pak by to znamenalo, že můj majetek, deponovaný v bytové korporaci, je ve skutečnosti mým darem korporaci. Něco jsem koupila a tím dobrovolnost mé role skončila a přešla v povinnost jen dále platit co mi korporace předepíše, a to bez možnosti kontroly, což mění mou roli vlastníka na roli nedobrovolného dárce a sponzora.

NS ČR se k této věci určitým způsobem vyjádřil, stejně tak jiní právníci. To pro mne znamená, že pokud se domáhám práva nahlížení, budu u soudu argumentovat tímto názorem NS a názory právníků, jež rozhodnutí NS respektují, ne právním názorem JUDr. Čápa. A je-li reálné naplnit čl. 11 LZPS, zde zejména: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu., mi sdělí soudce, v tomto případě možná opět až u NS.

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? (To není otázka na vás, ale na JUDr. Čápa.)

Vložil Markéta Gr., 23. Květen 2018 - 10:42

ale je nutné se asi k tomu Nejvyššímu soudu protlačit přes méně vstřícné a chápavé soudy nižších instancí…

http://www.portalsvj.cz/…ne-nahlizeni

Vložil Misme, 23. Květen 2018 - 10:47

Moja řeč. Myslím si přesně totéž.

Vložil Kolaudant, viktorrrr (bez ověření), 23. Květen 2018 - 10:05

Já pořád nějak nechápu tu obavu jakýkoliv doklad lidem ukázat a nechat si okopírovat. Co tím kdo sleduje zadržovat doklady a vytvářet překážky v kontrolní činnosti?

Víte někdo?

Vložil Misme, 23. Květen 2018 - 17:58

Vy šibale! Berte následující slova jako mou domněnku – buďto tím kryje nečisté svědomí (např. v důsledku svých švindlů) nebo má chorobnou touhu po moci a takto si ji dokazuje a nebo je blbej. Existují možná i další možnosti, ale škoda času nad tím bádat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".