Odvolání výboru,vč,předsedy

Vložil Benák (bez ověření), 11. Březen 2019 - 18:35 ::

Prosím,sdělí mi zde někdo zásadní důvody,které vedou k odvolání členů výboru,vč.předsedy? Stávající situace v našem domě je následující.Jsem jedním z nespokojených vlastníků,který má výhrady vůči předsedovi,který má navíc titul JUDr.Kolega zde již o něčem psal. Takže jej zde doplňuji.I přes veškerá upozornění na fakta,která tento pán nebere úmyslně na vědomí,jen dokazuje,že on je ten,který má právo rozhodovat, kdo bude mít a kdo nebude mít klíče od společných prostor! Vyměnil u třech místností vložky v zámcích, takže klíče,které mají vlastníci,jsou k ničemu.Nikdo se nedostane do prádelny,dílny(býv­.akumulátorov­na),komory za výtahem,kde máme naše soukr.nářadí a barvy. Tenhle jedinec ve funkci předsedy mj.zfalšoval zápis z jednání Shromáždění,kdy napsal jasné nepravdy,které se týkaly odměn pro členy výboru když odměny nebyly na programu a navíc byl upozorněn! Rovněž zde vymyslel odkazy na lidi,kteří vůbec ve věci nefigurovali. Prezenční listinu nechal dodatečně doplnit podpisy lidmi, kteří na schůzi nebyli.Jednalo se o účelové získání počtu lidí pro „možnost“ potvrzení hlasování o odměnách,které postavil na základě ze vzešlé diskuze, což je pro něj dostačují,aniž by tento bod musel být zařazen do programu. Přesto byla podaná žaloba,která byla následně stažena pro nemožnost přítomnosti svědků…Tato situace se řešila v r.2017.Proto po určité době bylo zjištěno,že si nechává proplácet odměnu po celý průběh roku 2018. Přitom žádná jiná schůze se nekonala,kde by se řešili případné odměny.V prvotní diskuzi se jednalo o r.2016, kde byly návrhy pro všechny tři členy výboru. Nakonec po jejich separé dohodě vzešla odměna pouze předsedovi,aniž by na to měl nárok. Mj.,jeho činnost spočívá ve vyplnění hlášenípo polovině roku pro ČMZRB,která nám poskytuje úrokovou dotaci,po celou dobu splácení úvěru (na 15 let),kterou jsme kdysi schválili pro činnost výboru, získal původní výbor. Jeho činnost je de facto nulová…Že zde uzurpoval tři místnosti ve svůj prospěch,zde se již zmiňoval soused. Snad na pokyn našeho správce, že koná špatně, vyklidil skútr a pneumatiky z prádelny,z mandlu rovněž vystěhoval věci s ponecháním jeho dvou kol, a z dílny(býv.a­kumulátorovny) vystěhoval své dvoje madrace. Že nezná vůbec zákony jen dokazuje za přispění jeho místopředsedy, který snad vyšel z osmé ZŠ,když se tak aspoň chová… Nechci být hrubý! Tihle jedinci mi nestojí za to… Co je u nás nejhorší,že řada lidí spatřuje v rozhodování předsedy pravdu,když o ni sami neznají základy zákonů. Jenom dodám k jeho charakteristice,že před shromážděním obíhal lidi,když je žádal o podporu, že postupoval správně,když si zabral ve svůj prospěch společné prostory,že oni je nevyužívali...... Takže ze nevidí žádný problém… A protože zítra, tj.12.3. se koná shromáždní od 18.hod.,jsem v očekávání,jak vše dopadne.A protože manželka má obavy,abych nešel do kriminálu,půjde na tuto schůzi sama za podpory sousedky… Jen dodám, že věřím,že se zde objeví kritické hlasy vůči mě pro kritiku předsedy a jeho kumpána… Jinak řečeno, byl jsem před tímto kritizovaným předsedou ve funkci,když jsem se svým výborem zabezpečil v našem okresním městě první kompletní revitalizaci našeho paneláku,od střechy až vchodové dveře,s úsporou 05 ml Kč za plast.okna. K tomu jen dodám perličku.Na základě „pevných“ oken v obýváku,vedle balk.dveří, šla cena právě o těch 0,5 ml Kč dolů. Ale k tomu se postavil tento pán,současný půředseda, který chtěl dokázat jaký že je frajer, takže požadoval okno otočné. A protože jsem nechtěl dělat naschvály, tak jsem dal k tom u souhlas s tím, že si uhradí rozdílovou cenu, což byly 2 tis.Samozřejmě že nikdy při původních dřevných oknech toto okno neotvíral, tak nyní se může přetrhnout,jak větrá tímto oknem…K tomu další charakteristika – před úvěrem na Shromáždění vrazil kudlu do zad výboru,coby sám člen výboru,když nesouhlasil s návrhem 25,– Kč, díky jedné paní,co s tím nesouhlasila, když přitom byla jediná,která měla byt koupený.Poté po určité době kontaktuje manželku s návrhem,že by jsme mohli zvýšit platbu do FO za bytovou plochu. Že v okolí mají ceny nad 30,–Kč.Co Vy na tu špínu,vážení? A to není jenom to…Musím se prostě držet,abych na stará kolena někoho …

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil NášSprávce cz, 18. Březen 2019 - 10:17

Členové výboru jsou ze zákona povinni jednat v souladu s principem dobrého hospodáře. Pokud tuto zásadu porušují je možné po nich vymáhat škodu – pokud vznikne.

www.nasspravce.cz

Vložil @ (bez ověření), 11. Březen 2019 - 19:35

Správa domu představuje spoustu činností, které se musí zajistit. Píšete, že předseda nic nedělá. Tak kdo tedy správu domu zajišťuje, kdo všechny ty činnosti zajišťuje?

Vložil @ @ @ (bez ověření), 11. Březen 2019 - 19:46

Které činnosti? Vyjmenujte je!

Vložil Benák (bez ověření), 11. Březen 2019 - 20:30

Dotazuje se na činnosti? Zcela jednoduchá odpověď. Vše táhne náš správce,který sleduje a hradí zálohy na služby (teplo,TUV, plyn). V nedávné době po dohodě objednal výměnu zvonků(antivandal. občas je schopný vyměnbit na chodbách žárovku, což je pro něj přítěží,jak sám uvádí… Jinak má starost,jak si uskladňovat své soukr.věci ve spol.prostorách… Snad Vám to postačuje? On totiž žádné jiné záležitost nemá..Já vím, co zde píši!Co obnáší funkce předsedy je mi známá za dobu 11-ti let… Chci být spravedlivý a korektní. Nemám zapotřebí být neoprávněným kritikem!!!

Vložil ik (bez ověření), 11. Březen 2019 - 22:05

Jednoduché řešení, svolejte společně s dalšími nespokojenými vlastníky shromáždění podle Vašich stanov (tam máte přesně uveden postup jak na to), to pak sami řídíte dle programu, který dáte na pozvánku a odvolejte výbor vč. předsedy.

Vložil Lachim Nilz, 12. Březen 2019 - 7:09

Nezapomeňte, že po odvolání výboru ztrácíte statutární orgán SVJ. Pokud nejste schopni najít náhradu za stávající výbor, popřípadě zabezpečit jiný způsob řízení SVJ pak jste nic nevyřešili.

Připomínám, že předsedu SVJ nemůže shromáždění odvolat, předsedu volí a odvolává výbor, členy výboru odvolává shromáždění a je jedno jakou mají funkci v rámci SVJ.

Vložil Benák (bez ověření), 12. Březen 2019 - 12:43

Prosím, jak tedy chcete odvolat místopředsedu s předsedou,když konají nezákonně?

Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Březen 2019 - 11:42

Drobné upřesnění „technického“ řešení odvolávání funkcionářů.

Důkladně prostudujte stanovy, zejména termíny, nutné počty a postupy při svolávání schůze shromáždění. Zorientujte se v pojmu počet hlasů.

  1. Ze všeho nejdříve si zajistěte osoby, které se nechají do nového výboru zvolit.
  2. Potom si zajistěte potřebnou účast a dobrou vůli členů SVJ na volebním shromáždění. K usnášeníschop­nosti schůze je obvykle potřeba přítomnost členů s většinou (tj. více jak polovinou) hlasů všech členů SVJ, z nich pak musí většina (tj. více jak polovina) přítomných hlasovat PRO. Ve stanovách jsou přesná čísla.
  3. Poté sežeňte potřebný počet nespokojených členů a vyzvěte stávající výbor ke svolání shromáždění s pořadem minimálně odvolání výboru a volba výboru. Je možné i odvolání jenom konkrétního člena a volba jednoho nového člena. Shromáždění odvolává a volí členy výboru, nikoliv předsedu, místopředsedu atd. Schůzi musí požadovat vlastníci zpravidla aspoň se čtvrtinou všech hlasů, stanovy ale mohou požadovat vyšší číslo. Nezbytné je požadavek doručit stávajícímu výboru písemně, s návrhem pořadu schůze a se jmény a podpisy žadatelů. Pokud výbor nevyhoví ve lhůtě dané stanovami, teprve pak mohou svolat shromáždění sami žadatelé, ale řádným postupem. Musejí vyhotovit pozvánku s termínem, místem a pořadem jednání, zveřejnit či dodat ji všem členům SVJ ve lhůtě a stanovami předepsaným způsobem. Zdůvodňovat bod odvolání výboru rozhodně nemusíte.
  4. Na schůzi podle pořadu jednání odvoláte výbor či jeho člena (jedno hlasování) a zvolíte nový výbor či nového člena (další hlasování). Při hlasování musíte dosáhnout výsledku podle stanov, nejhorší co vás může postihnout, že starý výbor odvoláte a nový nezvolíte = budete v tu ránu bez statutárního orgánu! Proto je velice nutná kvalitní předvolební kampaň!
  5. Ze schůze pořiďte podrobný zápis, kdy, kde, pořad, přítomnost členů (hlasů), výsledky hlasování, k zápisu přiložte všechnu agendu, která ilustruje svolání schůze.
  6. Nový výbor si zvolí předsedu a místopředsedu a vyhotoví z tohoto jednání rovněž podrobný zápis jako ze schůze shromáždění.
  7. Výbor zajistí zapsání změny do rejstříku společenství (bude potřebovat zápis ze schůze shromáždění a zápis z volby funkcionářů výboru), převezme agendu od odvolaného výboru a pak už ho čekají jen samá pozitiva a existenční jistoty…
Vložil Roman. (bez ověření), 12. Březen 2019 - 18:08

Ke svolání shromáždění nestačí podnět alespoň čtvrtiny všech hlasů, jak uvádíte. Musí být více než čtvrtina všech hlasů a nejměně dva vlastníci. Ustanovení § 1207 je obligatorní, stanovy nemohou požadovat vyšší číslo jak tvrdíte.

Vložil Benák (bez ověření), 12. Březen 2019 - 12:40

Děkuji za Váš seriózní přístup!! Vím o čem je řeč a proto Vám rozumím!Jak ale přistoupit k odvolání předsedy a místopředsedy ze tříčlenného výboru, když tito lidé provádějí prokázané nezákonnosti! To bych tedy měl podat žalobu a až poté tyto nechat na základě obžaloby či respektive sdělení viny nadále konat? Dle posouzení chodu soudů v dnešní době se u nás nic nezmění a vše může maximálně směrovat k fyzickému napadení, což nikdo nechce! I když bych se velmi rád oprávněných tělesných trestů zúčastnil… Co se týká případných lidí k volbě výboru,by nebyl problém. Máme tu několik slušných jedinců,kterým by náš býv.výbor rád pomáhal. Jedním z nich by byl právě ten „třetí vzadu“ z výboru… Administrativu kolem velmi dobře znám,takže vím,co se musí a jak věci zabezpečit… Nyní jsem v očekávání dnešní schůze, kam jde věci vyřizovat manželka, a že je velmi dobře nabroušená.. Jako že nikdy nekonala,tak v současné době věci hodnotí že jdou přes čáru…

Vložil JaVa, 12. Březen 2019 - 17:05

Píšete:" Administrativu kolem velmi dobře znám,takže vím,co se musí a jak věci zabezpečit…"

Pokud tvrdím,že něco umím a znám,tak si to dokáži obhájit sám!

To,ale zřejmě není, Váš případ.

Přeji hezký den.

JaVa

Vložil Benák (bez ověření), 12. Březen 2019 - 18:38

I když jem aslíábiul,že nebudu nikomu odpvídat,přesto nemohgz u někoho,jako jsate Vy,mlčet. Zda-li přirovnáváte administrativu k zásadním věcem,o kterých jsem se zde zmínil,nevím, co si potom myslet o někom, kdo položí tento dotaz… Asi nejlepší odpovědí bude vidlácký způsob. Nejsou hodinky jako holinky.

Vložil JaVa, 12. Březen 2019 - 19:11

Také rád zareaguji.Jako bývalý člen „výboru“,by jste měl vědět, jak sesadit ten nynější, Vám nevyhovující statutární orgán.Pokud jste samozřejmě nebyl jen pouhým členem " nějaké samosprávy"a nebo byl „váš výbor“, pro svoji neschopnost, shromážděním odvolán.O tom,proč minulý výbor „skončil“, jste se totiž zatím nezmínil.Zkuste nám to trochu osvětlit.Pokud se totiž „fundovaný člen výboru“ nechá vyšoupnout,jak Vy tvrdíte, někým „všehoschopným“,pak to o něčem svědčí.

Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

Vložil ... (bez ověření), 12. Březen 2019 - 19:46

Podstatou jsou jedním despotou s titulem a jeho lokajem vyměněné fabky od spol. prostor.
Nyní už je po schůzi. Přeji dobré zprávy ze shromáždění.

A pro HonDu: Pro „antispamer“ nahraďte Pro „JaVa“

Vložil Komárek (bez ověření), 12. Březen 2019 - 19:35

Vážený-nevážen nicku JaVa. Tak ýde sleduji ty tvoje oduševnělé kydy a je mi z tebe na blití! Ty musíš být opravdu hovado,které se jen tak nepotká! Blbe!

Vložil JaVa, 13. Březen 2019 - 9:03

Zřejmě jste na tom stejně,jako „nick Benák“,který ani za 11 let ve „funkci“ nepochopil ,co vlastně správa SVJ obnáší a jaké znalosti, jsou k jejímu vykonávání nezbytně nutné.

Jestliže „dlouholetý člen“ statutárního orgánu právnické osoby SVJ neví naprosto triviální věc a to,kdo a jakým způsobem volí nebo odvolává členy výkonného orgánu SVJ a že pouze ti, si pak ze svých řad volí předsedu a místopředsedu, pak je zde každá rada, naprosto zbytečná.

Přeji Vám hezký den.

JaVa

Vložil Petr123 (bez ověření), 12. Březen 2019 - 14:14

Odpověď, jak postupovat, jste dostal velmi detailní. Nechápu, na co dalšího se tedy ptáte. Pokud se jde vaše manželka hádat na shromáždění, tak pokud není odvolání výboru na programu jednání, nebude jí to nic platné.

Vložil Benák (bez ověření), 12. Březen 2019 - 16:10

Myslím, že snad číst umíte? Nebo je tu jiný problém? Nechápu. Zda-li víte,jak postupovat dle mého doplňujícího dotazu,prosím, je zde místa dost…Rád si přečtu Vaše rady.

Vložil ggg (bez ověření), 12. Březen 2019 - 15:35

Nickovi Benákovi ani podrobná odpověď nestačí. Stále nechápe, že i předseda a místopředseda jsou členové výboru. A pokud členy výboru odvolá shromáždění, tak jim i zaniknou funkce předsedy a místopředsedy. Manželka jde na shromáždění jen upustit páru, nic tam nevyřeší.

Vložil ... (bez ověření), 12. Březen 2019 - 16:02

Pán zřejmě nemá dostatečný počet lidí ke svolání mimořádné schůze, tak hledá jiná řešení. Ta slova o manželce jsou snad zbytečná. V příspěvcích je přece podrobně popsáno, proč tam jde ona.

Vložil Benák (bez ověření), 12. Březen 2019 - 16:17

Souhlasím! Zmínka o mamině zde byla zbytečná!! Jinak něco málo pro doplnění. Sám jsem na vážkách,když zde čtu o tom, že místopředseda a předseda se odvolat nemůžou.Tedy dle místních názorů jde pouze o řadové členy.Proto jsem zde vložil odkaz na fakta,která by snad měla váhu k odvolání. A o tom to je.Jinak jste poslední,komu zde odpovídám. Pochopil jsem,že musím jinam.Pro mě je to dost trapný a navíc ubohý.Nemám to zapotřebí. A co se týká nasraných vlastníků, těch je víc než dost. Omlouvám se za sprosté slovo. Ono to ani jinak zde pojmenovat nejde…

Vložil 12345 (bez ověření), 12. Březen 2019 - 16:25

Pane Benáku, předně nepoužívejte sprostá slova, budete mazán. Předseda a místopředseda jsou primárně členové výboru a navíc mají funkce. Když odvoláte tyto členy výboru, tak automaticky skončí i ve funkcích předsedy a místopředsedy. Již vám to bylo opakovaně napsáno, že to odmítáte pochopit, je jen vaše věc. Vždycky můžete jít jinam.

Vložil Benák (bez ověření), 12. Březen 2019 - 18:48

Díky za Váš názor. Prostě jsem byl zviklán zdejšími názory,že předsedu a místopředsedu nelze odvolat… Již 7 let jsem mimo činnost výboru,takže nesleduji případné změny v zákonech. Proto jsem věřil,že zde jsou asi určité změny,o kterých nic nevím. Až nyní se dozvídám, že je vše při starém…Samozřejmě že když zde čtu,že místopředseda a předseda nemohou být odvoláni,je to i pro mě hloupost, když navíc dělají lotroviny!!A to sprosté slovo,že jsem se přesto omluvil, pro to snad pro jednou nebude tak zle..Aspoń doufám..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".