NOZ prý není paskvilem roku

Vložil Pavel, 19. Květen 2013 - 11:07 ::

Výsledek ankety o nejlepší zákon roku 2012 resp. o největší paskvil roku. NOZ se umístil v kategorii Nejlepší zákon roku 2012 na 3. místě. Asi se jedná o jiný NOZ, než jsem četl.


POSÍLENÍ SMLUVNÍ VOLNOSTI A SROZUMITELNOSTI PŘEDPISŮ (REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA)

Na třetím místě skončil Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Autorem je ministerstvo spravedlnosti.

Nový občanský zákoník a s ním související předpisy posilují smluvní volnost stran, potažmo ochranu svobodné vůle (interpretační zásady, relativní vs. absolutní neplatnost právních jednání, forma právních jednání, dispozitivní vs. kogentní ustanovení, vnitřní uspořádání obchodních korporací atd.). Také systematika kodexu a odstranění dvojkolejnosti občanského a obchodního práva povedou, přes možné počáteční ,,porodní bolesti", k obecnému zjednodušení aplikace soukromého práva.


Převzato z:

http://aktualne.centrum.cz/…12-vysledky/

  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.