NOZ § 1 200/3 podle MS

Vložil Pavel, 13. Květen 2013 - 9:17 ::

Dotaz na MS:

„Podle § 1 200/3 vyžadují stanovy formu veřejné listiny. Předpokládám, že „forma veřejné listiny“ znamená notářský zápis. Podle ZoVB není při schvalování stanov nutná účast notáře.

Předpokládejme, že shromáždění SVJ přijme do konce roku 2013, ale bez účasti notáře, stanovy vyhovující NOZ s účinností od 1.1.2014. Podle § 3 041/2 musí SVJ přizpůsobit stanovy podle NOZ. To by se v našem případě stalo již v roce 2013. Nebude vadit, pokud stanovy nebudou mít „formu veřejné listiny“, ale jinak budou vyhovovat NOZ?

Odpověď:

Vážený pane,

dovolte mi odpovědět na Váš dotaz.

Je obecně známou zásadou, že platnost právního jednání se (nejenom) z hlediska formy posuzuje dle předpisů účinných v době, kdy k tomuto právnímu jednání došlo. Opačný přístup by byl v rozporu se zákazem retroaktivity. Byť jsou stanovy do jisté míry zvláštním druhem právního jednání, toto obecné pravidlo se na ně nepochybně vztahuje také. Požadavek na přijetí stanov ve formě veřejné listiny dle NOZ tak dopadá až na stanovy přijímané po 1. 1. 2014.

Závěrem mi dovolte poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. Ten náleží výhradně nezávislým soudům. Považujte tedy prosím výše uvedené právní názory pouze za informativní

S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann

vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

  • stanovy
  • notář
  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.